Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od...

CAHJP Code: 
HM3/1404.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od przełożeństw, rabinów i innych członków gmin żydowskich przeciwko przeprowadzonym wyborom do rad gminnych, zawyszonym poborom domestykalnym, odmówień w zajęciu stanowiska rabina, ukarań wedle ustawy przemysłowej i innych zakazów w miastach Galicji, t.I: Budzanów, Śniatyn, Ołpiny, Husiatyn, Czortków, Bukaczowce, Ułaszkowce, Zabłotów, Bóbrka, Sądziszów, Chrzanów, Rożniatow, Dolina, Przemyśl, Przemyślany, Świrz, Busk, Rzeszów, Mikulince, Hussaków, Lisko.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
146
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.431
Site collections: 

Powiedomienia i sprawozdania o przyprowadzonych...

CAHJP Code: 
HM3/1404.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Powiedomienia i sprawozdania o przyprowadzonych wyborach w gminach żydowskich i o ukonstytuowaniu nowoobranych rad wyznaniowych z miast: Gorlice, Kuty, Chyrów, Ułaszkowce, Dynów, Załozce, Bochnia, Rozdół, Bolszowce, Borszczów, Wiśnicz, Rawa Ruska, Niemirów, Zaleszczyki, Lisko, Gwożdziec, Lesko, Jezierna, Podhajcy, Czortków, Przemyśl, Brzostek, Nadwórna, Komarno, Bukaczowce, Kudryńce, Chodorów, Toporów, Touste, Tarnoryda, Sambor.
W sprawie - zażalenia opozycji na przekroczenia statutu wyborczego;
Zawiedomenie Starostwa o zakazie gminom izraelickim w Dąbrowie, Szczucinie i w Żabiu pobierania oplat domiestykalnych; Wykaz nazwisk członków rady gminnej w Samborze.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
175
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.429
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów pr...

CAHJP Code: 
HM3/1403.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów przeciwko wynnikom wyborów w gminach żydowskich, przeciw podwyszenia datków przez rabinów od rzezi bydła i sprzedarzy mięsa koszernego i na inne przekroczenia, czynione przez urządników w miastach: Załozce, Podhajce, Kołomyja, Knihynicze, Zabłotów, Rudnik, Nowy Sącz, Kozłów, Brody, Budzanów, Łańcut, Wadowice, Sołotwina, Nowy Targ, Zaleszczyki, Miłówka i inne.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1900
Size: 
118
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.372
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów pr...

CAHJP Code: 
HM3/1403.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów przeciwko wynnikom wyborów, przeprowodzonym w gminach żydowskich, przeciw podwyszenia datków od rzezi bydła i innych przekroczeń, czynionych przez urządników w miastach: Zaleszczyki, Przemyśl, Sołotwina, Brzeżany, Rosulna, Zabłotów, Jawożno, Pilzno, Nowosiołki, Nadwórna, Kołomyja, Brody, Lwów, Złoczów, Ropczyce i inne.
W sprawie - Rekursy rabinów, przeciw orzeszenia Namiestnictwa o nabyciu ogulnego wykształcenia przy uzyskaniu posady rabinackiej z miast: Trembowla, Szczerzec, Skawina, Podkamień, Kraków, Pruchnik, Kuty i inne.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1900
Size: 
126
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.371
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów pr...

CAHJP Code: 
HM3/1403.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów przeciwko wynikom wyborczym po przeprowadzonych wyborach w gminach żydowskich Galicjii: Sambor, Bursztyn, Dobromil, Nadwórna, Zbaraż, Janów, Błażowa, Sniatyn, Chorostków, Brody, Łańcut. W sprawie:
- Rekursy przeciw podwyszenia datków domiestykalnych w gminach żydowskich na rzecz funduczów dla ubogich w Limanowie i szpitalu żydowskiego we Lwowie;
- Rekursy z miast Nowy Sącz i Lubaczow, dotyczące przekroczeń w ksiegach metrykalnych, popielnione przez urzędników gmin żydowskich.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1900
Size: 
117
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.370
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów pr...

CAHJP Code: 
HM3/1403.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów przeciwko wynikom wyborczym po wyborach, przeprowadzonych w gminach żydowskich Galicjii: Dobromil, Łancut, Błażówa, Jezierna, Janów, Zaleszczyki, Rohatyn, Lisko, Sambor, Trzebinia, Rudki, Dynów, Brzozów, Brody, Bołszowce, Frysztak, Gwozdziec, Mościska, Zbaraż, Bóbrka i Busk.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1900
Size: 
145
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.369
Tags: 
Site collections: 

Sprawozdania o przeprowadzeniu wyborów z nazwis...

CAHJP Code: 
HM3/1403.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdania o przeprowadzeniu wyborów z nazwiskami nowych członków przelożeństw w gminach żydowskich Galicjii: Wielopole, Przeworsk, Sasów, Olesko, Sokołówka, Biały Kamień, Dobromil, Nowy Targ, Mosty Wielke, Żurawno, Drohobycz, Chodorów, Stojanów, Uhnów, Magierów, Biecz, Jasło, Jasienica, Tłuste, Trzebinia, Chrzanów i Janów.
Zawierają rozpatrzenie protestów przeciw wynikom wyborczym z miast: Zbaraz, Sołotwina, Nowy Sącz, Bolszowce, Żmigród, Kuty, Brody, Frysztak, Gorlice, Żółkiew i Tarnopol.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1900
Size: 
139
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.368
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów i zażalen pr...

CAHJP Code: 
HM3/1403.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów i zażalen przeciw przyprowadzonym wyborom w gminach żydowskich Galicji: Jordanów, Brzeżany, Nowy Sącz, Porąbka, Brzozów, Brody, Hussaków, Rudki, Tarnobrzeg, Gorlice, Sambor, Janów, Kudryńce, Busk i Zbaraż.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1900
Size: 
131
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.367
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmian ...

CAHJP Code: 
HM3/1403.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmian statutów, wyborów zwierchności i rabinów (z nazwiskami) w Gminach żydowskich Galicji: Chyrów, Skole, Stara Sol, Nowy Sącz, Nisko, Rymanów, Jaryczów Nowy, Potok Złoty, Krakowiec, Żabie, Jaworów, Tarnopol, Rozwadów, Złoczów, Komarno i Ropczyce.
Zawierają statut wzorowy dla izraelickich gmin wyznaniowych w Galicji.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1900
Size: 
182
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.363
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmian ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.36
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmian statutów, wyborów zwierchności i rabinów (z nazwiskami) w Gminach żydowskich Galicji: Kołomyja, Skole, Knihyniczy, Sambor, Strzeliska, Potok Złoty, Dąbrowa, Krakowiec, Podwołoczyska, Podkamien, Żabie, Skałat, Wola Michowa, Czudec, Rymanów, Dobromil, Witków Nowy, Rohatyn, Strusów, Chyrów, Grzymalów, Jaworów, Stara Sol, Jaryczów Nowy, Przeworsk, Skała i  Ropczyce.
Zawierają statut wzorowy dla izraelickich gmin wyznaniowych w Galicji.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1900
Size: 
223
Language: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.363
Site collections: