Galicia newsletter

Subscribe to Galicia newsletter - הזנת RSS

הפעילויות שלנו

עמותת יהדות גליציה ובוקובינה שואפת בפעילותה לתעד ולהפיץ מידע וממצאים עיקריים אשר שופכים אור על האספקטים העיקריים של החיים היהודיים באיזורים אלו, הן בפן הפיסי והן בפן האקדמי.

כיום לעמותה ארבעה מוקדי פעילות מרכזיים:

  • פיתוח מאגר מידע  חינמי באתר אודות ההיסטוריה היהודית בגליציה ובוקובינה.
  • עבודת שטח על ידי משלחת שנתית המתעדת את העדויות הפיסיות לחיים היהודיים.
  • שימור המורשת התרבותית והרבנית של הקהילות היהודיות בגליציה ובוקובינה.
  • הענקת מלגות לסטודנטים בישראל ובאוקראינה החוקרים נושאים בתחומי עיסוק העמותה בתארים מתקדמים.
  • העברת קורסים אקדמיים על המורשת היהודית בגליציה ובוקובינה באוניברסיטאות באוקראינה.