כותרמיין בסדר יורד עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנת הופיע עד שנת
Almanach Żydowski: na rok 5678 (1917/18) Zygmunt Foebus Finkelstein וינה 1918 1918
Der Patriot :האוהב עמו וארץ מולדתו אביגדור (ויקטור) מרמילשטיי, אייזיק שאלתיאל גרבר פשמישל 1880 1880
Doresz - Tow S. A. Taubeles טרנופול 1904 1904
Jedność Bertold Merwin, Tobiasz Aschkenaze, Eleazar Byk, Feliks Jurowicz, Stanisław Unger, Abraham Gottlieb לבוב 1907 1912
Jeschurun Joseph Kobak למברג, פירט, ברסלאו, במברג 1856 1878
Krakauer jüdische Zeitung Ahron Marcus פודגוז'ה (קרקוב) 1898 1900
Moriah Jacob Thon, Friederich Askenasi, Wilhelm Berkelhammer. לבוב, וינה, קרקוב 1903 1920
Ojczyzna Alfred Nossig, Izydor Bernfeld לבוב 1881 1892
Wschód Henryk Gabe לבוב 1900 1912
Zgoda Bernard Goldmann לבוב 1877 1878