Olesko

שם באנגלית: 
Olesko
שם באוקראינית: 
Олесько
שם בפולנית: 
Olesko
שם ברוסית: 
Олеско