Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1412.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Starym Samborze przeciw zatwierdzonych przez Starostwo  wyborów mężów zaufania dla wzmocnienia Izraelickiej rady wyznaniowej celem wyboru w Starym Samborze rabina.
Zawierają zażalenie prowadzącego żydowskie księgi metrykalne w Starym Samborze na usunięcie go z posady.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1906
Size: 
20
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.427
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1412.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gminy żydowskiej Sędziszowa przeciw dokonanym wyborom do rady gminnej i nadużyc Przełożeństwa wyznanionego, dotyczących pobierania opłat od sprzedarzy mąki wielkonocnej.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1904
Size: 
59
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.412
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia zażaleń c...

CAHJP Code: 
HM3/1412.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia zażaleń członków Gminy żydowskiej w Żółkwi przeciw nadużyć i swawolie przełożonego tej gminy Wolfa Akselroda, który mimo zatwierdzonych statutem wyborów Rady wyznaniowej przeszkadza ich prowadzeniu.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1902
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.209
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia nadużyć cz...

CAHJP Code: 
HM3/1412.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia nadużyć czynionych przez funkcjonaryuszów Przełożeństwa gminy izraelickiej w Tyczynie, również podczas wyborów do Rady gminnej.

Date of item:

from: 
1903
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.195
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1411.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w  Husiatynie przeciwko dokonanym wyborom Przełożeństwa i rady wyznaniowej.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1902
Size: 
48
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.152
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1410.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Wadowicach przeciw wynnikóm dokonanych wyborów do zwierchności gminnej.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1905
Size: 
26
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.119
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1410.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Uściu Zielonym przeciw dokonanym wyborom zwierchności gminnej.

Date of item:

from: 
1902
  -  
to: 
1903
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.104
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1408.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gminy żydowskiej w Bochni przeciw dokonanym wyborom Przełożeństwa i rady wyznaniowych.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1907
Size: 
82
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.67
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia protestów...

CAHJP Code: 
HM3/1408.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia protestów przeciw dokonanym wyborom zwierchności izraelickiej gminy wyznaniowej w Jezierzanach. Zawierają: list spoleczny z zażaleniem na nielegalne urzędowanie Przełożeństwa wyznaniowego w Jezerzanach z wykazem nazwisk protestujących; nazwiska członków Rady gminnej.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1908
Size: 
200
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.53
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dochodzeń protestów pr...

CAHJP Code: 
HM3/1408.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzeń protestów przeciw dokonanym wyborom Przełożeństwa izraelickiej gminy wyznaniowej w Strzeliskach Nowych.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1908
Size: 
41
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.21
Tags: 
Site collections: