Über die Beschwerde der Przemyśler Juden über U...

CAHJP Code: 
HM3/1298.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Über die Beschwerde der Przemyśler Juden über Unregelmäßigkeiten bei der Wahl des Rabbiners. Die Konkurrenz zwischen den Kandidaten, Oscher Ehrenberg aus Wien und dem Sieniawer Rabbiner Moises Teitelbaum, wird erwähnt.

Date of item:

from: 
1793
  -  
to: 
1793
Size: 
14
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.7"А", д.5
Site collections: 

Wiadomości statystyczne z ostatnich wyborów w G...

CAHJP Code: 
HM3/893.06
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Wiadomości statystyczne z ostatnich wyborów w Galicii do Rady Państwa co do partii rusofilskiej, i inne.

Date of item:

from: 
1912
Size: 
11
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.146, оп.10, д.528
Site collections: 

W sprawie zabicia i zranenia przez żandarmów Ży...

CAHJP Code: 
HM3/893.08
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

W sprawie zabicia i zranenia przez żandarmów Żydów w Skole podczas rozruchów wyborczych. Z dodatkiem fragmentów z dzienników: "Дъло" (№№40-42, 1879), "Neue Freie Presse" (9.03.1879), "Przegląd" (№55, 1879), z opisem wyżej wymienionych wydarzeń.

Date of item:

from: 
1897
Size: 
98
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.146, оп.10, д.575
Site collections: 

W sprawie przeszkód, czynionych przez władze i ...

CAHJP Code: 
HM3/893.07
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

W sprawie przeszkód, czynionych przez władze i żandarmerie podczas wyborów do Rady powiatowej Drohobyckiej; zażalenia ukraińskich i żydowskich przedstawicieli.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1879
Size: 
52
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.146, оп.10, д.563
Tags: 
Site collections: