Zawierają: protest przeciw wybrania 15 mężów za...

CAHJP Code: 
HM3/1407.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Zawierają: protest przeciw wybrania 15 mężów zaufania dla wyboru rabina w Bóbrce; podanie w sprawie utworzenia nowej izraelickiej gminy wyznaniowej w Podhorodyszczu.
W sprawie - rozpatrzenia zażalen na wyniki wyborcze do rad w gminach nieżydowskich, również w Dąbrowicach.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1906
Size: 
178
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.796
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawach zażaleń i protestów c...

CAHJP Code: 
HM3/1406.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zażaleń i protestów członków gmin żydowskich przeciw dokonanym wyborom zwierchności gminnej, zawyszonym datkóm domiestykalnym, taksom pogrzebowym, poborom za wpisy metrykalne, głoszenie zapowiedzi i zakazóm prowadzenia rzezi rytualnej bez konsensu z miast: Wołanka, Złoty Ponók, Bołszowce, Sambor, Dziedziłów, Jaryczów, Rudki, Rzeszów, Wiśnicz Nowy, Chrzanów, Wieliczka, Łańcut, Brzeżany, Nisko, Kuty, Klasno, Strzyżów, Bobowa.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
77
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.704
Site collections: 

Korespondencja w sprawach: zażaleń i protestów ...

CAHJP Code: 
HM3/1406.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach: zażaleń i protestów członków gmin żydowskich przeciw przeprowadzonym wyborom do zwierchności tych gmin z powodu przekrocenia ustawy i blądnych listów wyborczych w miastach: Strzemilcze, Sokołów, Szczuczyn, Rozdół, Bóbrka, Bohorodczany, Żelechów, Stara Sól, Strzyżów, Lisko, Sołotwina,
Zawierają korespondencją, dotyczącą utworzenia odrebnych gmin wyznaniowych w Raniżowie, Podhorodyszczu i Romanówce.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
77
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.703
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów cz...

CAHJP Code: 
HM3/1406.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów członków gmin żydowskich przeciw przeprowadzonym wyborom do zwierchności tych gmin z powodu przekrocenia ustawy i blądnych listów wyborczych z miast: Bobowa, Tuchów, Kulików, Jaworów, Bóbrka, Rudnik.
Zawierają protesty i zażalenia, dotyczące wyborów w gminach nieżydowskich.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
64
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.702
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wykazów i sprawozdań, ...

CAHJP Code: 
HM3/1406.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazów i sprawozdań, dotyczących stanu funduszów, zakładów majnowych, zapisów majątkowych gmin izraelickich wyznaniowych z miast: Zawałów, Łańcut, Radomyśl, Krukienice, Żołynia, i z starostw w miastach Kosów, Bóbrka, Trembowla, Tarnów, Tarnobrzeg, Kołomyja, Żydaczów, Zbaraż, Dolina, Przemyśl, Lwów, Żółkiew, Sokal, Gorlice, Brzeżany, Krosno, Limanowa, Nowy Targ, Stanisławów, Stary Sambor, Myślenice, Bohorodczany, Horodenka, Chrzanów, Dobromil, Rudki.
Zawierają powiedomienie o wyborach przełożeństwa gminy wyznaniowej w Sniatynie.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
106
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.700
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na zawyszenie poborów domestykalnych i przy pochowaniu zwłok, nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych, przeciw winikom wyborów do rad gminnych i zarządów bożnic, zakazu zmiany statutów gminnych, imion i nazwisk własnych, z miast, t. III: Stanisławów, Nowy Targ, Klasno, Olkieniki, Jaworów, Milówka, Tarnobrzeg, Jordanów, Kołomyja, Gliniany, Budzanów, Drohobycz, Sokołów, Mielec, Podgórze. W sprawie:
- List rabina gminy żydowskiej Lwowa Jechezkela Caro, dotyczący zbadania żydowskiego imenia "Hersz";
- Rekurs Josefa Rotenberga przeciw zbadania jego ogólnego wykształcenia przy obsadzeniu posady rabina w Skole.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
142
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.630
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na nadużycia i przekrocenia statutów wyborczych, który stali się podczas wyborów do zwierchności gmin żydowskich i zarządów bożniczych, i na nieprawne ukonstytuowanie nowoobranych zarządów wyznaniowych z miast: Mielec, Bukowsko, Buczacz, Lutowiska, Sadagóra, Halicz, Dubiecko, Przemyśl, Ottynia, Sołotwina, Chodorów, Dobczyce, Klasno, Dąbrowa, Gwożdziec, Nisko, Strzeliska, Trembowla, Żurawno, Radymno, Wieliczka, Kulików, Rozdól.
Zawierają rownież rozpatrzenie zażalen na wyniki wyborcze w gminach nieżydowskich.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
146
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.627
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja, dotycząca dostarczeń przelimina...

CAHJP Code: 
HM3/1405.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja, dotycząca dostarczeń przeliminarzów budżetowych gmin żydowskich z wykazem żródeł ich napełnenia, sprawozdań o przeprowadzenie wyborów rad gminnych, wyposadzenie rabinów i ukonstytuowania przełożeństw wyznaniowych z miast: Myślinice, Jordanów, Bohorodczany, Sołotwina, Bóbrka, Dąbrowa, Szczucin, Żabno, Czortków, Jagielmica, Ułaszkowce, Zmigród, Suchostaw, Uhnów, Magierów, Niemirów, Bołszowce, Bukaczowce, Bursztyn, Knihynicze, Gwożdziec, Głogów, Błażowa, Rzeszów, Głogów, Tyczyn, Mielec, Radomysl, Korczyn, Dukla, Buczacz, Potok Złoty, Uście Zielone, Barysz, Jazłowiec, Monasterzyska, Rozdól, Żydaczów, Strzyżow, Frysztak, Łanczyn, Ropczyce, Dębica, Brzozowa, Sieniawa, Tarnobrzeg, Rozwadów, Baranów, Tłumacz, Ottynia, Tyśmienica, Niżniów, Jaworów, Krakowiec, Lisko, Wola Michowa, Stryj, Stary Sambor, Chyrów.
Zawierają podanie Gminy żydowskiej w Łyścu do obsadzenia posady rabina kandydatem, nie mającem przepisanej kwalifikacji na urząd rabinacki.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
228
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.438
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od...

CAHJP Code: 
HM3/1404.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od członków gmin żydowskich przeciwko: przeprowadzonym wyborom rady gmin wyznaniowych i zarządów bożnic, zawyszonym poborom domestykalnym i taksy pogrzebowej, nadużyc w prowadzeniu księg metrykalnych w miastach Galicji, t.III: Mościska, Brzeżany, Gorlice, Kolbuszowa, Bóbrka, Lisko, Drohobycz, Przemyśl, Strzyżow, Żydaczów, Sołotwina, Bukaczowce, Lubaczów, Rohatyn, Radomyśl, Tarnów, Strzyżów, Frysztak, Pruchnik, Założce, Zabłocie.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
143
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.433
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od...

CAHJP Code: 
HM3/1404.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od członków gmin żydowskich przeciwko: przeprowadzonym wyborom, zawyszonym poborom domestykalnym i taksy pogrzebowej, naduzyc w prowadzeniu księg metrykalnych, zakazu zmiany imion i wypiekania macy bez konsensu w miastach Galicji: Nadwórna, Stary Sambor, Kołomyja, Lwów, Kraków, Stanisławów, Kolbuszowa, Chrzanów, Zabłotów, Kudryńce, Bolochów.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
114
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.432
Tags: 
Site collections: