Korespondencja w sprawach: zażaleń i protestów ...

CAHJP Code: 
HM3/1406.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach: zażaleń i protestów członków gmin żydowskich przeciw przeprowadzonym wyborom do zwierchności tych gmin z powodu przekrocenia ustawy i blądnych listów wyborczych w miastach: Strzemilcze, Sokołów, Szczuczyn, Rozdół, Bóbrka, Bohorodczany, Żelechów, Stara Sól, Strzyżów, Lisko, Sołotwina,
Zawierają korespondencją, dotyczącą utworzenia odrebnych gmin wyznaniowych w Raniżowie, Podhorodyszczu i Romanówce.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
77
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.703
Site collections: