Tarnow

שם באנגלית: 
Tarnow
שם באוקראינית: 
Та́рнів (Тарнув)
שם בפולנית: 
Tarnow
שם בגרמנית: 
Tarnau
שם ברוסית: 
Tarnov (Тарнув)
שם בעברית: 
טרנוב
שם ביידיש: 
Tarna [טרנא]
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
Lesser Poland Voivodeship
היסטוריה מנהלית: 

 

 

Years
State
Province
District
Until 1772
Polish-Lithuanian Commonwealth: Kingdom of Poland
 
Rus Voivodship (Województwo ruskie)
 
1772-1867
"Habsburg Empire", since 1804 - Austrian Empire
  
Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien)
 
1867-1914
Austro-Hungarian Monarchy
  
Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien)
 
1914-1915
Under Russian occupation
General-Government Galitsiia
 Tarnow,Galiscia, Austro-Hungarian Monarchy
1915-1918
Austro-Hungarian Monarchy
 
Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien)
 
1918 - May 1919
West-Ukrainian People's Republic
 
 
May 1919 - September 1939
Republic of Poland
Stanislawów wojewódstwo
 Tarnow powiat,Krakow wojewódstwo
 
September 1939 - June 1941
USSR: Ukrainian Soviet Socialist Republic
Stanislav oblast'
 
June 1941 - July 1944
Under German occupation:  
General Government (Das Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete)
Distrikt Galizien
 
Since 1945
Republic of Poland
Malopolsky wojewódstwo
 

 

נתוני אוכלוסייה: 

 

השנה

כלל האוכלוסיה

היהודים

1765

(?)

1080

1820

(?)

1640

1846

(?)

1914

1880

24627

11349

1890

27574

11677

1900

31691

12586

1910

36731

15108

1921

35347

15608

 

טארנוב ממקומת על הגדה המזרחית של נהר הדונייץ (Dunajec), אחד מיובליו של נהר הויסלה (Wisła), כ 70 ק"מ מזרחית לקרקוב. בשנת 1330 אוחדו שני כפרים סמוכים, בעלי שם דומה לעיר אחת ושמה טארנוב, והמלך ולדיסלאב הראשון החיל עליה את החוק מגדבורגי. מיקומה של העיר על אם הדרך בין לבוב במזרח אל תוככי פולין, הפך אותה לנקודת ציון חשובה על ציר המסחר שבין מערב אירופה להונגריה ולארצות המזרח. עוד קודם לכן, בשנת 1329, החלה  הקמתה של טירה מבוצרת על הר סנט מרטין הסמוך לעיר, אשר נועדה לפקח על מעבר הסחורות, ואבטחת הדרך. העיר נמסרה לידיהם של בני האצולה הפולנית, והללו  החזיקו בה עד אמצע המאה הי"ט. מיקומה האסטרטגי של העיר הביא כמובן גם לפיתוח הכלכלי של העיר, אך גם למוקד חיכוך בין גורמי השפעה שונים. כבר אמצע המאה הט"ו נכבש המבצר בידי אצילים הונגרים, ובמהלך מלחמות הטטארים, העות'מנים והשוודים במאות הט"ז-י"ז ספגה טארנוב נזקים כבדים גם מבחינה כלכלית וגם פיזית. השוודים פלשו ובזזו את העיר בשנים 1655-1656 והותירו הרס רב, ובמספר אירועים במהלך אותה המאה פרצו דליקות שכילו חלקים נרחבים מן העיר. בנוסף, המצב הביטחוני המורכב הביא לירידה בהיקפי המסחר, וזו הביאה גם לדלדול באוכלוסיית העיר. אמנם, עם הכיבוש האוסטרי  הדרך שבין לבוב וקרקוב חזרה למעמדה כציר מסחרי מרכזי, וכך גם חזר מעמה של טארנוב כמרכז סחר חשוב. לאחר מלחמת העולם הראשונה, שוב צומצמו היקפי המסחר עם המזרח, וממילא ירד מעמדה הכלכלי של העיר.