1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inn...

CAHJP Code: 
HM2/9176.1
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. pogromów w miejscowościach: Wolanka ad Tustanowice, Przydonica, Sieniawa, Bursztyn, Tłuste, Tarnów, Polanka, Mszana Dolna, Opryszowce. 2. Sprawozdania dot. ogólnej sytuacji w powiatach: Limanowa, Drohobycz, Nowyj Sącz, Grzybów, .Jasło, Kraków, Sambor, Krosno, Jarosław i rozpoczęcie spraw sądowych przeciw uczestnikom pogromów we Frysztaku, Bursztynie, Przemyślu 3. List Żydów m. Barcice o "czynach godnych urzędowego uznania kierownictwa i leśniczego gminy Barcice" podczas pogromu.

Date of item:

from: 
1898
Size: 
93
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146,оп. 4, д.3127