1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inn...

CAHJP Code: 
HM2/9489.5
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. pogromów w miejscowościach: Wolanka ad Tustanowice, Przydonica, Sieniawa, Bursztyn, Tłuste, Tarnów, Polanka, Mszana Dolna, Opryszowce. 2. Sprawozdania dot. ogólnej sytuacji w powiatach: Limanowa, Drohobycz, Nowy Sącz, Grybów, Jasło, Kraków, Sambór, Krosno, Jarosław i rozpoczęcie spraw sądowych przeciw uczestnikom pogromów we Frysztaku, Bursztynie i Przemyślu. 3. List Żydów Barcic o "czynach godnych urzędowego uznania kierownictwa i leśniczego gminy Barcice" pod czas pogromu.

Date of item:

from: 
1898
Size: 
192
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.3127