Zhuravno

שם באנגלית: 
Zhuravno
שם באוקראינית: 
Журавно
שם בפולנית: 
Żurawno
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
Ivano-Frankivsk District