Wykazy wyborców  w m. Przemyślany do Senatu Rze...

CAHJP Code: 
CD/373.08
Original name: 

Wykazy wyborców  w m. Przemyślany do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z oznaczeniem daty urodzenia.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
147
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.30, оп.1, д.610
Site collections: 

Wykazy wyborców przedmieścia "Niemiecki-Bok" w ...

CAHJP Code: 
CD/373.07
Original name: 

Wykazy wyborców przedmieścia "Niemiecki-Bok" w m. Busk do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z oznaczeniem wieku i zawodu. T. II.

Date of item:

from: 
1922
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.30, оп.1, д.510
Site collections: 

Wykazy wyborców w m. Busk do Senatu Rzeczypospo...

CAHJP Code: 
CD/373.06
Original name: 

Wykazy wyborców w m. Busk do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z oznaczeniem wieku i zawodu. T. I.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
85
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.30, оп.1, д.509
Site collections: 

Wykaz wyborców do Senatu Rzeczypospolitej Polsk...

CAHJP Code: 
CD/190.09
Original name: 

Wykaz wyborców do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z gminy Wiśniowczyk powiatu Podhajce.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, Ф.30, оп.1, д.639
Site collections: 

Wykaz wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polski...

CAHJP Code: 
CD/190.08
Original name: 

Wykaz wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z gminy Wiśniowczyk powiatu Podhajce.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
56
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, Ф.30, оп.1, д.638
Site collections: 

Wykazy wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polsk...

CAHJP Code: 
CD/190.07
Original name: 

Wykazy wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowisci Busk, z obwodów 5 i 6.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
42
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, Ф.30, оп.1, д.509
Site collections: 

Lista kandydatów na członków Rady i ich zastępc...

CAHJP Code: 
HM3/1416.45
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Lista kandydatów na członków Rady i ich zastępców, nadesłane do Komisji wyborczej Gminy wyznaniowej żydowskiej we Lwowie z wyboru Rady i Zarządu Gminy.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1938
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.282
Site collections: 

Tabela komisyj wyborczych dla wyborów zwierchno...

CAHJP Code: 
HM3/1416.44
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Tabela komisyj wyborczych dla wyborów zwierchności Gminy żydowskiej wyznaniowej we Lwowie. Zawierają wykaz nazwisk kupyjących szekli Organizacji sionistycznej.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1934
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.276
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1414.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Sieniawie przeciwko dokonanym wyborom do Rady gminnej.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1908
Size: 
19
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.558
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Izr...

CAHJP Code: 
HM3/1413.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie przeciwko wynnikom wyborów do Rady gminnej, z powodu zatwierdzenia przez nowe Przełożenstwo nieprawnego poboru opłat szechterskich od rzezi rytualnej bydła i drobiu. Zawierają zażalenie spadkobierców założyciela fundacji dla szpitala izraelickiego w Tarnowie Aschera Schwarzenfelda przeciw zawyszonej taksy Przełożeństwa za grób i pomnik dla fundatora.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1907
Size: 
106
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.498
Site collections: