Korespondencja w sprawie protestów członków Izr...

CAHJP Code: 
HM3/1413.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie przeciwko wynnikom wyborów do Rady gminnej, z powodu zatwierdzenia przez nowe Przełożenstwo nieprawnego poboru opłat szechterskich od rzezi rytualnej bydła i drobiu. Zawierają zażalenie spadkobierców założyciela fundacji dla szpitala izraelickiego w Tarnowie Aschera Schwarzenfelda przeciw zawyszonej taksy Przełożeństwa za grób i pomnik dla fundatora.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1907
Size: 
106
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.498
Site collections: