Zalozhtse

שם באנגלית: 
Zalozhtse
שם באוקראינית: 
Залізці
שם בפולנית: 
Załoźce