Podgurzhe

שם באנגלית: 
Podgurzhe
שם בפולנית: 
Podgόrze