Touste

שם באנגלית: 
Touste
שם באוקראינית: 
Товсте
שם בפולנית: 
Touste