Bzhostek

שם באנגלית: 
Bzhostek
שם בפולנית: 
Brzostek