Korespondencja w sprawie wykazu zmian ekonomicz...

CAHJP Code: 
HM3/1403.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu zmian ekonomiczno-spolecznych, które odbyli się w takich gminach żydowskich Galicji: Skałat, Touste, Tarnoruda, Grzymałów, Podwoloczyska i w innych. W sprawie - wyjaśnienie przeliminarzu dochodowego Gmin żydowskich w Galicji, dotyczącego prawomocności poboru oplat od rzezi bydła przez zwierchośc Gmin wyznaniowych w Brzeżanach, Złotnikach i Brzostku.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1900
Size: 
184
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.366
Tags: 
Site collections: