תולדות יהודי ירוסלב משנת 1464 עד לשואה

Author: 
שטינברג, משה
Publication title: 
תולדות יהודי ירוסלב משנת 1464 עד לשואה
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1968
Publication Language: 
Community: 

לתולדות היהודים ביערסלאב

Author: 
ויינריב, דב
Publication title: 
לתולדות היהודים ביערסלאב
Source published in: 
חורב, י"ב (תשי"ז), 154—159.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1957
Publication Language: 
Community: 

יאסלא: פונ'ם ענטשטעהען ביזן חורבן

Author: 
אבן-חיים, משה נתן
Publication title: 
יאסלא: פונ'ם ענטשטעהען ביזן חורבן
Publisher: 
ארגון יוצאי יסלו בארץ ישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

מופיע בעברית בספר הזיכרון ליסלו, תל-אביב 1953.

Community: 

תולדות יהודי יאסלו: מראשית התישבותם בתוך העיר עד ימי החורבן על ידי הנאצים וגרוריהם, פושעי האנושיות בתקופת המאה ה-20

Author: 
אבן-חיים (רפופורט), משה נתן
Publication title: 
תולדות יהודי יאסלו: מראשית התישבותם בתוך העיר עד ימי החורבן על ידי הנאצים וגרוריהם, פושעי האנושיות בתקופת המאה ה-20
Publisher: 
ארגון יוצאי יאסלו בארץ ישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

The main part is dedicated to the members of the community (79-343); for a review of the
book – see the comment in Hebrew.

Community: 

מצבת זכרון לקהילת יבורוב והסביבה/ מצבת זכרון לקדושי קהילת יבורוב

Author: 
בר-לב, מיכאל (ע')
Publication title: 
מצבת זכרון לקהילת יבורוב והסביבה/ מצבת זכרון לקדושי קהילת יבורוב
Publisher: 
ארגון יוצאי יבורוב והסביבה בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1979
Publication Language: 
Community: 

יודענשטאדט יאוואראוו': דער אומקום פון די יאוואראווער אידן

Author: 
דרוק, שמואל
Publication title: 
יודענשטאדט יאוואראוו': דער אומקום פון די יאוואראווער אידן
Publisher: 
אינדעפענדענט יאוואראוולער אסס'ן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

[The Jewish city of Jaworów: the destruction of Jaworów’s Jews]

Community: 

/ספר יזכור לקהילת טרמבובלה, סטרוסוב ויאנוב והסביבה Memorial Book for the Jewish Communities of Trembowla, Strusow, Janow and Vicin

Author: 
זלצר, מאיר ואח' (ע')
Publication title: 
/ספר יזכור לקהילת טרמבובלה, סטרוסוב ויאנוב והסביבה Memorial Book for the Jewish Communities of Trembowla, Strusow, Janow and Vicinity
Publisher: 
אירגון יוצאי טרמבובלה והסביבה
Publishing place: 
בני-ברק
Date: 
1981
Publication Language: 
Remarks: 

Also includes parts on the communities of Strusuv and Yanuv (174-178).

בצל הנשר השחור, עיירתי טרנופול מתבוססת בדמה – עדות אישית

Author: 
הרצוג, פסח
Publication title: 
בצל הנשר השחור, עיירתי טרנופול מתבוססת בדמה – עדות אישית
Publisher: 
ירון גולן
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1996
Publication Language: 
Community: 

טרנופול (אנציקלופדיה של גלויות, 3)

Author: 
קורנגרין, פישל-פיליפ (ע')
Publication title: 
טרנופול (אנציקלופדיה של גלויות, 3)
Publisher: 
חברת אנציקלופדיה של גלויות
Publishing place: 
ירושלים - תל-אביב
Date: 
1955
Publication Language: 
Community: 

קהילת טרנובז'ג-דזיקוב (גליציה המערבית): ספר זכרון ועדות

Author: 
פליישר, יעקב יהושע
Publication title: 
קהילת טרנובז'ג-דזיקוב (גליציה המערבית): ספר זכרון ועדות
Publisher: 
ארגון יוצאי טרנובז'ג-דזיקוב בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1973
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section in Polish: Dzieje I likwidacji Żydów: m. Tarnobrzeg - Dzików