קהילת רישא: ספר זכרון

Author: 
יערי-ולד, משה (ע')
Publication title: 
קהילת רישא: ספר זכרון
Publisher: 
ארגוני בני רישא בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (3-374) and in Yiddish (375-544), as well as a section in English,
titled: Rzeszów Jews Memorial Book

Community: 

ריישער יידן: זכרונות פון ריישע ביז ניו יארק

Author: 
לדר, צבי שמחה
Publication title: 
ריישער יידן: זכרונות פון ריישע ביז ניו יארק
Publishing place: 
וושינגטון
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

[Jews of Rzeszów: Memories from Rzeszów to New York]
The parts on the community in Rzeszów – 11-230. The part on the Rzeszów jews in the United States – 271-297.
Includes a section in English: Leder Herman, Reisher Yidn: Memoirs From Reisha to New York.
For a review: see the comment in Hebrew

Community: 

זאלעשטשיקי פאר דער צווייטער וועלט-מלחמה

Author: 
שכטר, ישראל
Publication title: 
זאלעשטשיקי פאר דער צווייטער וועלט-מלחמה
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 15 (1955), 11, 20.
Publisher: 
גאליציאנער פארבאנד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

[Zaleshchiki before the second world war]

Community: 

Zloczow memoir

Author: 
Tennenbaum, Samuel Lipa
Publication title: 
Zloczow memoir
Publisher: 
Shengold Publishers
Publishing place: 
New York
Date: 
1986
Publication Language: 
Community: 

ספר קהילת זלוצ'וב/ The City of Zloczow

Author: 
קרוא, ברוך, אליעזר בונה (באומן), ישראל מאיר לסק (ע')
Publication title: 
ספר קהילת זלוצ'וב/ The City of Zloczow
Publisher: 
עידית – ארגון יוצאי זלוצ'וב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a part in English:
Lask I. M. and El. Boneh (Bauman) (eds.), The City of Zloczow, Zloczower Relief Verband of America

Community: 

Der Untergang fun Zloczow: Geszribn far der Szeerit fun dem Zloczower Jidntum, gewidmet dem ondejnk fun di Zloczower Kdojszim

Author: 
Mayer, Szlojme
Publication title: 
Der Untergang fun Zloczow: Geszribn far der Szeerit fun dem Zloczower Jidntum, gewidmet dem ondejnk fun di Zloczower Kdojszim
Publisher: 
Ibergang
Publishing place: 
Muenchen
Date: 
1947
Publication Language: 
Remarks: 

[The Destruction of Złoczów: written for the remainder of Złoczów’s Jewry, dedicated to the
memory of Złoczów’s saints]
[Yiddish in Latin letters].

Community: 

זורבנו

Author: 
הברמן, אברהם מאיר
Publication title: 
זורבנו
Source published in: 
במישור, קצח-ר (תש"ד), כט-ל
Publisher: 
אגוד סופרים דתיים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1944
Publication Language: 
Remarks: 

Reprinting: See the comment in Hebrew

Community: 

ספר ז'ולקיב (קריה נשגבה) (ספרי זכרון לקהלות הגולה)

Author: 
גלבר, נתן מיכאל וישראל בן-שם (ע')
Publication title: 
ספר ז'ולקיב (קריה נשגבה) (ספרי זכרון לקהלות הגולה)
Publisher: 
חברת אנציקלופדיה של גלויות
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1969
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section in English: Żółkiew (Kiryia Nizgava)

Community: 

זשאלקיעוו – דאס אמאליגע און דאס היינטיגע

Author: 
צוויבק, סם
Publication title: 
זשאלקיעוו – דאס אמאליגע און דאס היינטיגע
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 3, 1 (אוקטובר 1943), 21.
Publisher: 
גאליציאנער פארבאנד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

[Żółkiew - in the past and currently]

Community: 

Dawna Zolkiew I jej Zydzi

Author: 
Schall, Jacub
Publication title: 
Dawna Zolkiew I jej Zydzi
Publishing place: 
Lwow
Date: 
1939
Publication Language: 
Remarks: 

[Żółkiew the old and its Jews]

Community: