א זכר פון מיין שטעטל דזשיקיוו

Author: 
גוטויין, יצחק
Publication title: 
א זכר פון מיין שטעטל דזשיקיוו
Publishing place: 
פריז
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

[Memory from my shtetl Dzików]

Tarnow's Jewish Cemetery: Guidebook

Author: 
Bartosz, Adam, Janusz Kozioł
Publication title: 
Tarnow's Jewish Cemetery: Guidebook
Publisher: 
Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Publishing place: 
Tarnów
Date: 
2007
Publication Language: 
Community: 

החיים היהודיים בטרנוב בין שתי המלחמות ובשואה: מדריך למסייר בטרנוב היהודית/ קהלות הקדש שחרבו

Author: 
שלם, חיים
Publication title: 
החיים היהודיים בטרנוב בין שתי המלחמות ובשואה: מדריך למסייר בטרנוב היהודית/ קהלות הקדש שחרבו
Publisher: 
המרכז ללימודי השואה – מכללה ירושלים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2007
Publication Language: 
Community: 

Zydowski cmentarz w Tarnowie (Studia Judaica Cracoviensia. Series fontium, 7)

Author: 
Hońdo, Leszek
Publication title: 
Zydowski cmentarz w Tarnowie (Studia Judaica Cracoviensia. Series fontium, 7)
Publisher: 
Wydawn. Uniwersytetu Jagiellonskiego
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2001
Publication Language: 
Remarks: 

[בית הקברות היהודי בטרנוב] ‎

Community: 

Zydowskim szlakiem po Tarnowie =In the footsteps of the Jews of Tarnow

Author: 
Bartosz, Adam
Publication title: 
Zydowskim szlakiem po Tarnowie =In the footsteps of the Jews of Tarnow
Publisher: 
Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obslugi Turystyki; Muzeum Okregowe w Tarnowie
Publishing place: 
Tarnow
Date: 
2000
Publication Language: 
Community: 

Zydowskie zabytki województwa tarnowskiego

Author: 
Bartosz, Adam
Publication title: 
Zydowskie zabytki województwa tarnowskiego
Publisher: 
Muzeum Okregowe w Tarnowie
Publishing place: 
Tarnow
Date: 
1989
Publication Language: 
Remarks: 

[אתרים יהודיים במחוז טרנוב]

Community: 

לקדושי טרנוב יזכור

Author: 
אנקורי, צבי, צבי קימל ודוד שיף (ע')
Publication title: 
לקדושי טרנוב יזכור
Publisher: 
ארגון יוצאי טרנוב בתל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1978
Publication Language: 
Community: 

עוללות לזכר קהילת טרנוב

Author: 
אזרחי (מט), צבי (ע')
Publication title: 
עוללות לזכר קהילת טרנוב
Publisher: 
בית-ספר 'מוריה'
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1972
Publication Language: 
Community: 

יהדות טרנוב וארגוני הנוער/ עוללות לזכר קהילת טרנוב

Author: 
רמון, אפרים
Publication title: 
יהדות טרנוב וארגוני הנוער/ עוללות לזכר קהילת טרנוב
Publisher: 
בית-ספר 'מוריה'
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 
Community: 

עוללות לזכר קהילת טרנוב

Author: 
אזרחי (מט), צבי (ע')
Publication title: 
עוללות לזכר קהילת טרנוב
Publisher: 
בית-ספר 'מוריה'
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1969
Publication Language: 
Community: