/ספר יזכור לקהילת טרמבובלה, סטרוסוב ויאנוב והסביבה Memorial Book for the Jewish Communities of Trembowla, Strusow, Janow and Vicin

Author: 
זלצר, מאיר ואח' (ע')
Publication title: 
/ספר יזכור לקהילת טרמבובלה, סטרוסוב ויאנוב והסביבה Memorial Book for the Jewish Communities of Trembowla, Strusow, Janow and Vicinity
Publisher: 
אירגון יוצאי טרמבובלה והסביבה
Publishing place: 
בני-ברק
Date: 
1981
Publication Language: 
Remarks: 

Also includes parts on the communities of Strusuv and Yanuv (174-178).

בצל הנשר השחור, עיירתי טרנופול מתבוססת בדמה – עדות אישית

Author: 
הרצוג, פסח
Publication title: 
בצל הנשר השחור, עיירתי טרנופול מתבוססת בדמה – עדות אישית
Publisher: 
ירון גולן
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1996
Publication Language: 
Community: 

טרנופול (אנציקלופדיה של גלויות, 3)

Author: 
קורנגרין, פישל-פיליפ (ע')
Publication title: 
טרנופול (אנציקלופדיה של גלויות, 3)
Publisher: 
חברת אנציקלופדיה של גלויות
Publishing place: 
ירושלים - תל-אביב
Date: 
1955
Publication Language: 
Community: 

קהילת טרנובז'ג-דזיקוב (גליציה המערבית): ספר זכרון ועדות

Author: 
פליישר, יעקב יהושע
Publication title: 
קהילת טרנובז'ג-דזיקוב (גליציה המערבית): ספר זכרון ועדות
Publisher: 
ארגון יוצאי טרנובז'ג-דזיקוב בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1973
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section in Polish: Dzieje I likwidacji Żydów: m. Tarnobrzeg - Dzików

א זכר פון מיין שטעטל דזשיקיוו

Author: 
גוטויין, יצחק
Publication title: 
א זכר פון מיין שטעטל דזשיקיוו
Publishing place: 
פריז
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

[Memory from my shtetl Dzików]

Tarnow's Jewish Cemetery: Guidebook

Author: 
Bartosz, Adam, Janusz Kozioł
Publication title: 
Tarnow's Jewish Cemetery: Guidebook
Publisher: 
Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Publishing place: 
Tarnów
Date: 
2007
Publication Language: 
Community: 

החיים היהודיים בטרנוב בין שתי המלחמות ובשואה: מדריך למסייר בטרנוב היהודית/ קהלות הקדש שחרבו

Author: 
שלם, חיים
Publication title: 
החיים היהודיים בטרנוב בין שתי המלחמות ובשואה: מדריך למסייר בטרנוב היהודית/ קהלות הקדש שחרבו
Publisher: 
המרכז ללימודי השואה – מכללה ירושלים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2007
Publication Language: 
Community: 

Zydowski cmentarz w Tarnowie (Studia Judaica Cracoviensia. Series fontium, 7)

Author: 
Hońdo, Leszek
Publication title: 
Zydowski cmentarz w Tarnowie (Studia Judaica Cracoviensia. Series fontium, 7)
Publisher: 
Wydawn. Uniwersytetu Jagiellonskiego
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2001
Publication Language: 
Remarks: 

[בית הקברות היהודי בטרנוב] ‎

Community: 

Zydowskim szlakiem po Tarnowie =In the footsteps of the Jews of Tarnow

Author: 
Bartosz, Adam
Publication title: 
Zydowskim szlakiem po Tarnowie =In the footsteps of the Jews of Tarnow
Publisher: 
Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obslugi Turystyki; Muzeum Okregowe w Tarnowie
Publishing place: 
Tarnow
Date: 
2000
Publication Language: 
Community: 

Zydowskie zabytki województwa tarnowskiego

Author: 
Bartosz, Adam
Publication title: 
Zydowskie zabytki województwa tarnowskiego
Publisher: 
Muzeum Okregowe w Tarnowie
Publishing place: 
Tarnow
Date: 
1989
Publication Language: 
Remarks: 

[אתרים יהודיים במחוז טרנוב]

Community: