קריה נשגבה, היא העיר זאלקווא רבניה גאוניה חכמיה פרנסיה ומנהיגיה, שמות הספרים אשר חברו ואנה נמצא זכרונם בספרים ובהסכמות, ואשר באו ב

Author: 
בובר, שלמה
Publication title: 
קריה נשגבה, היא העיר זאלקווא רבניה גאוניה חכמיה פרנסיה ומנהיגיה, שמות הספרים אשר חברו ואנה נמצא זכרונם בספרים ובהסכמות, ואשר באו בחתימת ידם בפנקס הקהל דשם, גם נוסחאות מהרבה מצבות מבית החיים אשר מנוחתם כבוד שם, עם הוספות מפנקס עיר ההוא, גם דברים אחדים בראש הספר המפיץ אור על קורות היהודים בזאלקווא
Publisher: 
מערכת 'האשכול'
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1903
Publication Language: 
Remarks: 

Extended version of the series of documents from the years 1898-1902.
Reprint: Jerusalem 1968.

Community: 

קריה נשגבה (תולדות רבני זאלקווא וגאוניה)

Author: 
בובר, שלמה
Publication title: 
קריה נשגבה (תולדות רבני זאלקווא וגאוניה)
Source published in: 
האשכול: 1 (1898), 129—145; 2 (1899), 177—191; 3 (1900), 189—204; 4 (1902), 150—181.
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1898
Publication Language: 
Remarks: 

Appeared in an extended form as a book, 1903.

Community: 

ספר זברז'

Author: 
זומרשטיין, משה (ע')
Publication title: 
ספר זברז'
Publisher: 
מפעל הוועד הציבורי להוצאת ספר זכרון להנצחת קהילת זברז', ארגון יוצאי זברז' והסביבה, תל-אביב - חיפה
Publishing place: 
בני-ברק
Date: 
1983
Publication Language: 
Remarks: 

On the external cover: Zbaraz Memorial Book;
Includes an English edition, titled: Zbaraż: The Zbaraz Memorial Book.

Community: 

Translation of A city and the Dead; Zablotow Alive and Destroyed: Memorial Book of Zablotov - Translation of: 'Ir u-metim; Zabloṭ

Author: 
Kressel, Getzel, and Meir Henish (eds.),
Publication title: 
Translation of A city and the Dead; Zablotow Alive and Destroyed: Memorial Book of Zablotov - Translation of: 'Ir u-metim; Zabloṭov ha-mele'ah ṿeha-ḥarevah', Original Yizkor Book Edited by Former Residents of Zablotow in Israel and the USA, published in Tel-Aviv Israel, 1949, Translator: Schmuel Kahati
Publisher: 
JewishGen, An Affiliate of the Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust
Publishing place: 
New York
Date: 
2017
Publication Language: 
Remarks: 

The original in Hebrew and in Yiddish (1949).

Community: 

עיר ומתים: זבלוטוב המלאה והחרבה

Author: 
קרסל, גצל ומאיר הניש (ע')
Publication title: 
עיר ומתים: זבלוטוב המלאה והחרבה
Publisher: 
יוצאי זבלוטוב בארץ ישראל ובאמריקה
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the following parts: In Hebrew 5-137; In Yiddish - 138-218.
Also appeared in the translation to English (2017).

Community: 

ספר זכרון לקהילת זבורוב (גליציה מזרחית)/ יזכור בוך זבאראוו (מזרח גאליציע)

Author: 
זילברמן, אליהו (אדיק) (ע')
Publication title: 
ספר זכרון לקהילת זבורוב (גליציה מזרחית)/ יזכור בוך זבאראוו (מזרח גאליציע)
Publisher: 
ארגון יוצאי זבורוב והסביבה בישראל
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1975
Publication Language: 
Community: 

The Jewish Commonwealth of Zborow

Author: 
Berger, Solomon
Publication title: 
The Jewish Commonwealth of Zborow
Publisher: 
Regsol Publishing
Publishing place: 
New York
Date: 
1967
Publication Language: 
Community: 

מזבורוב ועד כנרת: סיפורי זכרונות

Author: 
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן]
Publication title: 
מזבורוב ועד כנרת: סיפורי זכרונות
Publisher: 
אגודת הסופרים העברים ליד דביר
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

The chapters on Zboruv - on pages 21-180;
For reviews of the book - see the comment in Hebrew.

Community: 

וישניבה כפי שהיתה ואיננה עוד...: ספר זכרון

Author: 
אברמסון, חיים
Publication title: 
וישניבה כפי שהיתה ואיננה עוד...: ספר זכרון
Publisher: 
אירגון יוצאי וישניבה בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1972
Publication Language: 
Remarks: 

On the cover: A memorial book for the community of Wiszniew

קהילת ויליצ'קה: ספר זכרון

Author: 
מאירי, שמואל (ע')
Publication title: 
קהילת ויליצ'קה: ספר זכרון
Publisher: 
ארגון יוצאי ויליצ'קה בישראל
Publishing place: 
תל אביב
Date: 
1980
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section: Meiri, Shmuel (ed.), The Jewish Community of Wieliczka: A Memorial Book;
And in it editions in English - 3-58, and Polish - 59-93.

Community: