שלכת

Title: 
שלכת
Subtitle: 
מאסף ספרותי
Editor/Editors: 
גרשון שופמן
Publisher: 
רביבים
Publishing place: 
Lwów
Typography: 
Druck E. Salat, Lemberg
Published from: 
1911
Published until: 
1911
Language: 
Remarks: 

160 עמ'; למעט אשר ברש כל יתר הכותבים הם מבני רוסיה-פולין, ובהם העורך גרשון שופמן, חיים נחמן ביאליק, יוסף חיים ברנר, דוד שמעונוביץ (שמעוני), מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, יצחק קצנלסון, אהרן אברהם קבק, יעקב פיכמן, אשר ביילין, זלמן שניאור, דבורה ברון ויעקב כהן.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 749 .  

Object type: 
Periodical

הצעיר

Title: 
הצעיר
Subtitle: 
ירחון לספרות יפה ולעניני החיים
Editor/Editors: 
יצחק פרנהוף, יצחק מרגוליות
Publisher: 
Lazar Bernstein
Publishing place: 
Złoczów
Typography: 
Drukarnia E. Salat, Lemberg
Published from: 
1910
Published until: 
1910
Language: 
Description: 

כתב עת של הדור הצעיר של סופרי גליציה העברים, שתוכנן כירחון אך הופיע ממנו רק גיליון אחד. 

Remarks: 

תוכן: 'פרוגרמה של המעיר' (בפתח); פהן, ראובן, 'מקצה אל קצה (צורתו הרוחנית של צעיר גאליצי)' – סיפור (1—11); ברש, אשר, לבוב, 'בלילות הלבנה' (שיר) (12—13; חלטניקוב, שמאי, 'העצבן' – סיפור (14—19); אימבר, שמואל יעקב, שיר – בתרגום מכ"י (20); פרנהוף, יצחק, 'מתנגדים' – סיפור (21—29); עגנון, שמואל יוסף, 'גר צדק' – סיפור (30—33); ברנר, יוסף חיים, 'משרטוטי עט עופרת' – סיפור (34—36); לבסנרט, אברהם, 'יוסף דילה רינה'.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 646 .

Object type: 
Periodical

סנונית

Title: 
סנונית
Subtitle: 
ירחון לעניני החיים, לספרות ולמדע
Editor/Editors: 
נתן צ'צקס, גרשון שופמן
Publisher: 
צעירי ציון בלבוב
Publishing place: 
Lwów
Typography: 
Drukarnia E. Salat
Published from: 
1911
Published until: 
1912
Language: 
Description: 

ירחון ספרותי ציוני בעברית מטעם אגודת צעירי ציון בלבוב. 

Remarks: 

תוכן:

שנה ראשונה, חוברת א, כסלו תרע"א דצמבר 1911, עורך נ' צ'צ'קס: אל הקוראים (1—2); שוורץ, קרל, 'פרץ בן משה סמולנסקין' (3—4); הרצלוביץ, א', 'קדוש הלילה' (4—6); גריבל, י', 'ה"מחשבות ומעשים" של רבי קרוב' (6—12); פיכטה, יוהן גוטליב, 'מהו עם, במובנה הגבה של המלה, ומהי אהבת מולדת?' (התחלה; בתרגום א. ה-ץ. [א' הרצלוביץ') (13—14); cand, 'פיליטון: חנוכה!' (14—15); עברי, 'פרורים' (15—16)

חוברות ב-ד - חסרות

חוברת 5: ברש, אשר, 'על ההר' (שיר) (65); ראטה, ישראל, לבוב, 'הסתדרות בתי הספר ותעודתה', 2 (66—69); ישראל, ''ההטמנים [...]' – ביקורת על ספרו של הסופר הפולני יוזף וייסנהוף (70—72); 'ההגרה היהודית ותנועות הפועלים': קצור חפשי של המאמר מאת מאקסים אנין' (72—75); פיכטה, 'מהו עם [...]' (סוף); הכהן, אברהם, 'על דבר 'האגדות' וערכן בשבילנו' (77—79); 'פרורים' (79—80).

חוברת ו-ז, חשון תרע"ב, אוקטובר 1911: מכאן ועד לחברות האחרונות: בעריכת נ' צ'צ'קס, וכן "נערך בהשתתפותו של ג. שופמן": שופמן, ג., 'המשורר והנערה המתוקה' (81—82); ברש, אשר, שיר (83); טננבוים, יוסף, 'אחרי הקונגרס' (84—88); גלבר, נתן מיכל [מיכאל], 'תולדות ה'קהל' הגליצי' (88—93); שרפשטיין, צבי, ''יום העברים'' (94—95); רייזר, יעקב, 'סקירה ארץ ישראלית (לשאלת הכשרת הישוב. א. ספיר ז"ל. 'עירה וילאית'. ועד לסיר את א"י. אחד העם בא"י)' (96—98); עברי, 'פרורים' (99—101); G., 'שרטוטים ביבליוגרפיים'  (102—103).

חסרה חוברת ח', כסלו תרע"ב, נובמבר 1911, עמ' 104—120

חוברת ט', טבת תרע"ב, דצמבר 1911: אימבר, שמואל יעקב, [שיר] (121); חלטניקוב, שמאי, 'נתבודד צעיר' (122—124); שרפשטיין, צבי, 'מן הערפל' (סוף) (125—129); פיירמן, ד"ר מ', 'מסביב לועידה הארצית' (129—132); וייזר, י', 'סקירה ארץ-ישראלית' (132—135); G. , שרטוטים ביבליוגרפיים' (135—136).  

שנה שנייה, חוברת א, שבט תרע"ב, ינואר 1912: שמעונוביץ [שמעוני], דוד , 'מזרח' (שיר), ושיר נוסף ללא שם (1—2); שופמן, ג., 'געית השור (רשימה)' (3—4); טננבוים, יוסף, 'ויליאם ז'מס (סקירה פלוסופית)' (התחלה) (5—14); פיירמן, מ., 'ד"ר ליאופולד צונץ (1911 – 1600)' (15—19); גלבר, נתן מיכאל, 'מסחר-הממון אצל יהודי גרמניה בימי הבינים' (20—26); בן-כנור, מ., 'מחשכים (שירים)' (27—28); עברי, 'יזכור' 29—32) – על ספר היזכור לשומרים, תרע"ב.

חוברת ב, אדר תרע"ב, פברואר 1912: חלטניקוב, שמאי, 'מתוך שלא לשמה' – סיפור (3—39); רוטשיק, ראובן, 'שירת-כוכבים' – שיר (40); בן-כנור, מ', שיר (41); טננבוים, יוסף, 'ויליאם ז'מס (סקירה פלוסופית)' (סוף) (42—50)'; רייזר, יעקב, ''הציוני הפולני' הראשון' (51—53); שרפשטיין, צבי, 'התרוששות' (54—57); וייזר, י', 'סקירה ארצישראלית' (לשאלת הגמנסיה ביפו. – ממושבותינו בא"י)' (58—61); 'חג לספרות העברית (קול קורא מאת ועד-היובל של 'הצפירה' (62—64).

חוברת ג-ד, ניסן תרע"ב אפריל 1912:  שופמן, ג., 'אח (רשימה)' (65—68); ברש, אשר, שיר (69); פיירמן, משה, 'משה הס ותקופתו' (70—79); טננבוים, יוסף, 'וילהלם וונט (סקירה פלוסופית)' (80—85); גלבר, נתן מיכאל, 'המצב הכלכלי של יהודי-פולין לפני הסיים הגדול (1788—1792) (86—91); עברי, 'הרהורים' (92—96).

חוברת ה-ו, סיון תרע"ב יוני 1912: רוט, שלום, 'המחולות' (97—99); רוטשיק, ראובן, ביאליסטוק, 'אחות-כלה לי חביבה...' – שיר (100—101); רמון, יוסף צבי, יפו, שיר; טננבוים, יוסף, 'ג'אורג' סורל (סקירה סוציולוגית)' (103—115); דיזנדרוק, צבי, 'על 'החדר' (116—123); גרינברג, אורי צבי, 'מוביל המשעול' – שיר (124); ג-ן, שיר (125); G. , שרטוטים ביבליוגרפיים' (126—128).

 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 511.

Object type: 
Periodical

צפרירים

Title: 
צפרירים
Publisher: 
Verlag "Hatchijah"
Publishing place: 
Stanisławów
Typography: 
Druck E. Salat
Published from: 
1909
Published until: 
1909
Language: 
Description: 

קובץ ספרותי חד-פעמי של סופרים עברים צעירים שפעלו אז בגליציה. 

Remarks: 

צפרירים, בעריכת 'חבורת סופרים צעירים', א', הוצאת התחיה, סטניסלב – דפוס סלט, למברג תרס"ט.

התוכן: חלטניקוב, שמאי, 'העין' (1—12); לבנסרט, אברהם, שיר (13); שרפשטיין, צבי, 'מאקסים גורקי' (14—18); ברש, אשר, 'בכפר (ציור)' (19—28). 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 658.    

Object type: 
Periodical

נגה השחר/השחר

Title: 
נגה השחר/השחר
Subtitle: 
ירחון מקדש לכל עניני הבחורים התלמודיים
Editor/Editors: 
ירמיהו פרנקל
Publisher: 
הסתדרות הבחורים התלמודיים 'השחר'
Publishing place: 
Rzeszów-Jaslo
Published from: 
1907
Published until: 
1908
Language: 
Description: 

ירחון דתי שהופיע מטעם הסתדרות הבחורים התלמודיים הגליצאית 'השחר'; יצאו ממנו שתי חוברות

Remarks: 

א', ריישה – יסלו, טבת תרס"ז, ינואר 1907 – ב', הסתדרות הבחורים התלמודיים 'השחר', דפוס א. סלט, לבוב תרס"ח 1908.

תוכן:

חוברת א':

1—2 – ועד התעמולה של חבורת 'השחר' בריישא', 'בחורים! חברים!'

3—4 – המערכת, 'תעודתנו'

4—5 – רומלד, צבי הירש, טרנוב, 'מכתב אל המו"ל'

5 – הגב"ר, 'סתו' – שיר

5—6 – מו"ל השחר, 'אחד-העם': ליובלו החמישים

6—7 – קליינמן, משה, 'הכהנים והנביאים: לרגלי יובלו של 'אחד-העם''

7 – פ. ה., 'הפרידה' – שיר

7—8 – ולקובסקי, שבח, קרקוב, 'גלגל עמנו החויר'

8—10 – צה"ר, 'חלמות-נער' (תמונה)'

10—13 – זינגרייך, יוסף מנחם, ד"ר, 'על מה אבד המזרחי?'

13—14 – עציו"ן גב"ר, ''קלסתרים': רשימות ופרצופים מאת ישראל בריסטיגער. הוצאת גרשם באדר. תרס"ו. בדפוס א. ה. זופניק דראהביטש'

14—15 – 'מחיי הבחורים (קרוספודנציות)': כולל רשימות מריישא (ק)', טרנוב (אברהם כהנא), יסלו (חבר) (14), דמביצה (יצחק לופבן) (14—15) וז'ולינה (אברהם נייס) (15).

15—16 – 'קרוניקה כללית'

16 – 'קרן העתון'

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 736; סמט, 285.  

Object type: 
Periodical

ביכורים

Title: 
ביכורים
Subtitle: 
ביבליותיקה לבני הנעורים
Publisher: 
תושיה
Publishing place: 
Warsaw, Kraków
Published from: 
1907
Published until: 
1907
Language: 
Description: 

כתב עת ספרותי לנערים, שהופיעו ממנו 4 כרכים ובהם 200 גיליונות. 

Object type: 
Periodical

רמת המצפה

Title: 
רמת המצפה
Editor/Editors: 
שמעון מנחם לזר
Publishing place: 
Kraków
Published from: 
1906
Published until: 
1909
Language: 
Description: 

ירחון, מוסף ספרותי-מחקרי  של שבועון 'המצפה' בשנים 1906—1909; 16 עמודים לחוברת

Remarks: 

רמת המצפה, בעריכת שמעון מנחם לזר, קרקוב 5.1.1906 – 10.12.1909.

[שנה ראשונה]: חוברת א, מוסף לגיליון 1, 5.1.1906 – חוברת יב, מוסף לגיליון 48, 30.11.1906.

[שנה שנייה]: חוברת א, מוסף לגיליון 1, 4.1.1907 – חוברת יב, מוסף לגיליון 49, 6.12.1907.

[שנה שלישית]: חוברת א, מוסף לגיליון 1, 3.1.1908 – חוברת יב, מוסף לגיליון 48, 4.12.1908.

[שנה רביעית]: חוברת א, מוסף לגיליון 1, 1.1.1909 – חוברת יב, מוסף לגיליון 50, 10.12.1909.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 708.

Object type: 
Periodical

Doresz - Tow

Title: 
Doresz - Tow
Subtitle: 
jedyny polski przegląd dwutygodniowy poświęcony wiedzy judaistycznej i życiu społecznemu żydostwa w szerokim zakresie
Editor/Editors: 
S. A. Taubeles
Publishing place: 
Tarnopol
Typography: 
Drukarnia Podolska Józef Stepka
Published from: 
1904
Published until: 
1904
Language: 
Description: 

'דורש - טוב: הסקירה הפולנית היחידה הדו-שבועית המוקדשת לידע היהדות ולחיי החברה של היהדות ביריעה רחבה'; כתב עת בפולנית שכלל גם כמה חיבורים בעברית; הופיעו ממנו שלושה גיליונות

Remarks: 

כותר נוסף: דורש טוב.

1 – 25.7.1904

2 – 10.8.1904

3 - 25.8.1904.

Object type: 
Periodical

המצפה

Title: 
המצפה
Subtitle: 
עתון שבועי לכל עניני החיים, לספרות ולמדעים ולכל עניני היהודים
Editor/Editors: 
שמעון מנחם לזר
Publishing place: 
Kraków
Published from: 
1904
Published until: 
1921
Language: 
Description: 

שבועון בעברית בעל אופי ציוני-דתי, שהיה למעשה המשכו העקיף של 'המגיד'. עורך 'המגיד' האחרון, יצחק שלמה פוקס הזמין את שמעון מנחם לזר, שכתב בעיתון בקביעות מאמרים, לערוך אתו יחד את השבועון והוא היה זה שנאלץ לסגרו בשנת 1903. משנסגר 'המגיד' לזר לא השלים עם העובדה שבגליציה לא יופיע עיתון עברי והחליט להוציא לאור שבועון עברי חדש, הוא 'המצפה', וייעד אותו הן ליהודי גליציה הן ליהודי רוסיה.

בעיתון בן שמונת העמודים היה מדור שהוקדש לאקטואליה בשתי האימפריות (עם דגש על הנעשה באימפריה הרוסית) ובעולם בכלל, מדור שהביא חדשות מהעולם היהודי, חדשות על המתרחש בעולם הציוני ומוסדותיו ובהן דגש על חדשות מארץ ישראל, מדור מיוחד הדן בשאלות יהודיות דתיות והיסטוריות, מדור המוקדש למאמרים על מדע וספרות, סיפורים ושירים, וכן מעל דפיו הופיעו בהופעת בכורה מחברים עברים חשובים לימים, בהם שמואל יוסף צ'צ'קס [עגנון], אורי צבי גרינברג ואביגדור פויארשטיין [המאירי]. אף כי השבועון נחשב לביטאון לא רשמי של המזרחי בגליציה ניכר בו המאמץ הרב שהשקיע עורכו לשוות לו אופי לא מפלגתי ולהתאימו לקהל קוראים רחב ככל האפשר בין יודעי העברית.

Remarks: 

לא הופיע בשנים 1914—1917.

תקופה ראשונה של העיתון: שנה ראשונה, גיליון 1, א' ר"ח אייר תרס"ד, 15.4.1904 עד שנה 11, גיליון 37, כ' אלול תרס"ד, 11.9.1914.

בהפסקות עקב מלחמת העולם הראשונה ובעקבותיה, והתחדשויות:

שנה 11, מגיליון 38, י"ד אלול תרע"ו, 22.9.1915 עד גיליון 51, כ"ד טבת תרע"ז, 31.12.1915

שנה 14, מגיליון 1, כ"ז אלול תרע"ז, 14.9.1917 עד גיליון 48, כ"ט אלול תרע"ד, 6.9.1918 

[...]

שנה 16, גיליון 5, י"ד חשון תר"פ, 7.11.1919 – גיליון 13, י"א טבת תר"פ, 2.1.1920.

שנה 17, גיליון 1, כ"א טבת תרפ"ב, 31.12.1921 (מכאן ואילך ללא כותרת המשנה של העיתון) – גיליון 13, ט"ו אדר ב' תרפ"א, 25.3.1921.

 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 475 ; כהנא, אברהם (אבר"ך), 'שמעון מנחם לזר נ"ע (עורך המצפה)' (תרצ"ב), הנ"ל, מסות על סופרים ואנשי שם ודברי חסידות, יבנה, פשמישל תרצ"ד 1934, 29—31; פינלס [פנואלי], שמואל ישעיהו, 'בדרכי יצירה: עורך בגליציה – לזכר ש. מ. לזר ז"ל', זרמים (וילנה), 17 (21.8.1933), 6; המפל, מרדכי, 'שמעון מנחם לאזר, עורך 'המצפה' (מאה שנה להולדתו)', הפועל הצעיר, 58 (תשכ"ה), 8 (3.11.1954), 19—20; ר' בנימין (יהושע רדלר-פלדמן), 'עורך 'המצפה'' (תשרי תרצ"ג), הנ"ל, כנסת חכמים: פרצופים (כתבי ר' בנימין), ירושלים תשכ"א 1960, 345—348; קרסל, גצל, 'שמעון מנחם לאזר ופעלו', לזר, שמעון מנחם, על המצפה: מבחר כתבי שמעון מנחם לאזר, סדורים וערוכים בצירוף מבוא והערות מאת גצל קרסל, מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"ט 1969, 1—113;  בוסק, מאיר, 'כתבי בעל 'על המצפה' ושל הכותבים עליו', מעריב (תל-אביב), 15.8.1969, 27; בירנבוים, פלטיאל, 'לדמותו של עורך 'המצפה', בצרון (ניו-יורק), שנה לא, כרך 61 (תש"ל), חוברת 1 (תשרי-חשון), 27—30; ברור, אברהם יעקב, ''המצפה' הגליצאי ועורכו', הארץ (תל-אביב), 30.1.1970, 23; גולדשטיין, משה, ''על המצפה', הפועל הצעיר, 63 (תש"ל), 4 (7.10.1969), 18—19; Kressel, G., Guide to the Hebrew Press, Inter-Documentation Co, Zug, Switzerland 1979, 46

Object type: 
Periodical

לוח שעשועים שמושי וספרותי לשנת תרס"ג

Title: 
לוח שעשועים שמושי וספרותי לשנת תרס"ג
Editor/Editors: 
משה אהרן ויזן
Publisher: 
צבי רומלר
Publishing place: 
Krakau
Typography: 
Druck von Josef Fischer
Published from: 
1902
Published until: 
1902
Language: 
Description: 

שנתון שממנו הופיע רק כרך אחד, ובו סיפורים, שירים, מסות ומחקרים. הכותבים – בעיקר מבני גליציה, ובהם לצד העורכים גם יונה קרפל, מרכי דוד ברנדשטטר, שמעון מנחם לזר, יצחק פרנהוף ופייבל הירש וטשטיין; מחוץ לגליציה השתתפו  מחברים מפולין ורוסיה, ובהם ראובן בריינין, יצחק לייבוש פרץ ואליהו ספיר. בין היתר פורסמו שם מאמר בהיסטוריה יהודית מאת לזר, מאמר ביקורת של בריינין על 'המליץ', מאמר של ספיר על האנטישמיות במערב גליציה, מאמר ביוגרפי מאת ויזן על ברנדשטטר ומאמר על פנקסי הקהל של קרקוב מאת וטשטיין. 

Remarks: 

 

תוכן:

5—16 – 'לוח לשנת תרפ"ג'

17—32 – קרפל, יונה, 'חיינו וספרותנו: הגיונות'

3—42 – ברנדשטטר, מ"ד, 'מקריניצא: ציור'

43—52 – ויזן, מ"א, 'חזיון לילה' - שיר

53—71 – לזר, ש"מ, 'מלך ישראלי על כסא ממלכה נכריה (חקירה היסטורית-תלמודית)'

72—81 – פרנהוף, יצחק, 'מהעולם הקטן': 3 סיפורים

82—84 – ויזן, מ"א, 'אהבה מסתרת' - שיר

85—90 – W, 'מכתב ממללי לגללי'

91 – לבנסרט, אברהם, 'אפרסמון': אמרות

92—109 – צה"ר [צבי הלוי רומלד], 'אני והחמור: הרהורי קיץ'

110—112 – פרץ, יצחק לייבוש, 'פלוסופים טובעים' - שיר

113—133 – בריינין, ראובן, 'דבר אל הסופרים והקוראים': ביקורת על 'המליץ'

134—135 – הורוויץ, מנחם מנדל, לובביץ', 'שירת הנודד' - שיר

136—145 – D. C., 'שני מורים בפונדק אחד' - סיפור

146—147 – הלפרן, לאון, ד"ר, 'על חלקת המים'

148—155 – ספיר, אליהו, 'האנטיסמיטיזם במערב גליציה'

156 – כהן, א"ל, 'אל רעיתי' – שיר

157—163 – לבנסרט, אברהם, 'משה חקרן': סיפור

164 – הורוויץ, מנחם מנדל, לובביץ', 'אידיאל' – שיר ("על פי סיולי פריודוס")

165—172 – פהן, ראובן, 'במעמקי האדמה (תמונה)'

173 – כהן, אברהם ל', רוז'ינוי, 'ע"פ חז"ל' – שיר

174—187 - ויזן, מ"א, 'ר' מרדכי דוד ברנדשטטר (חייו ופעולותיו)'

188—192 – 'מכתבי יל"ג ז"ל'

193—214 – וטשטיין, פ"ה, 'דברי קדם: מפנקסי הקהל בקראקא, לקורות ישראל ורבניו ומנהיכיו בפולניא וביחוד בקראקא)'

215—224 – צה"ר [צ"ה רומלד], 'ה'לוח שעשועים' בעגלה: בדיחותא' 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 373 .

Object type: 
Periodical