לוח שעשועים שמושי וספרותי לשנת תרס"ג

כותר: 
לוח שעשועים שמושי וספרותי לשנת תרס"ג
עורך/עורכים: 
משה אהרן ויזן
מוציא לאור: 
צבי רומלר
מקום פרסום: 
קרקוב
דפוס: 
Josef Fischer
הופיע משנת: 
1902
הופיע עד שנת: 
1902
שפה: 
תאור: 

שנתון שממנו הופיע רק כרך אחד, ובו סיפורים, שירים, מסות ומחקרים. הכותבים – בעיקר מבני גליציה, ובהם לצד העורכים גם יונה קרפל, מרכי דוד ברנדשטטר, שמעון מנחם לזר, יצחק פרנהוף ופייבל הירש וטשטיין; מחוץ לגליציה השתתפו  מחברים מפולין ורוסיה, ובהם ראובן בריינין, יצחק לייבוש פרץ ואליהו ספיר. בין היתר פורסמו שם מאמר בהיסטוריה יהודית מאת לזר, מאמר ביקורת של בריינין על 'המליץ', מאמר של ספיר על האנטישמיות במערב גליציה, מאמר ביוגרפי מאת ויזן על ברנדשטטר ומאמר על פנקסי הקהל של קרקוב מאת וטשטיין. 

הערות: 

תוכן:

5—16 – 'לוח לשנת תרפ"ג'

17—32 – קרפל, יונה, 'חיינו וספרותנו: הגיונות'

3—42 – ברנדשטטר, מ"ד, 'מקריניצא: ציור'

43—52 – ויזן, מ"א, 'חזיון לילה' - שיר

53—71 – לזר, ש"מ, 'מלך ישראלי על כסא ממלכה נכריה (חקירה היסטורית-תלמודית)'

72—81 – פרנהוף, יצחק, 'מהעולם הקטן': 3 סיפורים

82—84 – ויזן, מ"א, 'אהבה מסתרת' - שיר

85—90 – W, 'מכתב ממללי לגללי'

91 – לבנסרט, אברהם, 'אפרסמון': אמרות

92—109 – צה"ר [צבי הלוי רומלד], 'אני והחמור: הרהורי קיץ'

110—112 – פרץ, יצחק לייבוש, 'פלוסופים טובעים' - שיר

113—133 – בריינין, ראובן, 'דבר אל הסופרים והקוראים': ביקורת על 'המליץ'

134—135 – הורוויץ, מנחם מנדל, לובביץ', 'שירת הנודד' - שיר

136—145 – D. C., 'שני מורים בפונדק אחד' - סיפור

146—147 – הלפרן, לאון, ד"ר, 'על חלקת המים'

148—155 – ספיר, אליהו, 'האנטיסמיטיזם במערב גליציה'

156 – כהן, א"ל, 'אל רעיתי' – שיר

157—163 – לבנסרט, אברהם, 'משה חקרן': סיפור

164 – הורוויץ, מנחם מנדל, לובביץ', 'אידיאל' – שיר ("על פי סיולי פריודוס")

165—172 – פהן, ראובן, 'במעמקי האדמה (תמונה)'

173 – כהן, אברהם ל', רוז'ינוי, 'ע"פ חז"ל' – שיר

174—187 - ויזן, מ"א, 'ר' מרדכי דוד ברנדשטטר (חייו ופעולותיו)'

188—192 – 'מכתבי יל"ג ז"ל'

193—214 – וטשטיין, פ"ה, 'דברי קדם: מפנקסי הקהל בקראקא, לקורות ישראל ורבניו ומנהיכיו בפולניא וביחוד בקראקא)'

215—224 – צה"ר [צ"ה רומלד], 'ה'לוח שעשועים' בעגלה: בדיחותא' 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 373 .

סוג אוביקט: 
Publication