רפאל (ורפל), יצחק

Author: 
בת-יהודה, גאולה
Title: 
רפאל (ורפל), יצחק
Published in: 
רפאל, יצחק וגאולה בת-יהודה (ע'), אנציקלופדיה של הציונות הדתית: אישים, מושגים, מפעלים, 6, תשס"א, 858—877
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2000
Publication Language: 

עמנואל רינגלבלום – לפני המלחמה ובימיה ראשונים: דמותו בעיני חברו לעבודה

Author: 
קוז'ן, מאיר
Title: 
עמנואל רינגלבלום – לפני המלחמה ובימיה ראשונים: דמותו בעיני חברו לעבודה
Published in: 
ידיעות יד ושם, 21—22 (דצמבר 1959), 16—18; 23—24 (מאי 1960), 19—
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1959
Publication Language: 

רייך ליאון, ד"ר

Author: 
ציטרון, שמואל לייב
Title: 
רייך ליאון, ד"ר
Published in: 
ציטרון, שמואל לייב, לקסיקון ציוני: תולדות אנשי-שם שהצטיינו על שדה הרעיון הציוני, עם תמונותיהם, תרפ"ד, 649
Publisher: 
ש. שרברק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1924
Publication Language: 

ליאו רוט: אפיקים ד'גליציה

Author: 
עפרת, גדעון
Title: 
ליאו רוט: אפיקים ד'גליציה
Published in: 
עפרת, גדעון, השיבה אל השטעטל: היהדות כדימוי באמנות ישראל, תשע"א, 126—129
Publisher: 
מוסד ביאליק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2011
Publication Language: 

רוזנפלד יעקב

Author: 
ציטרון, שמואל לייב
Title: 
רוזנפלד יעקב
Published in: 
ציטרון, שמואל לייב, לקסיקון ציוני: תולדות אנשי-שם שהצטיינו על שדה הרעיון הציוני, עם תמונותיהם, תרפ"ד, 604
Publisher: 
ש. שרברק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1924
Publication Language: 

קורקיש אדולף אברהם

Author: 
ציטרון, שמואל לייב
Title: 
קורקיש אדולף אברהם
Published in: 
ציטרון, שמואל לייב, לקסיקון ציוני: תולדות אנשי-שם שהצטיינו על שדה הרעיון הציוני, עם תמונותיהם, תרפ"ד, 604
Publisher: 
ש. שרברק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1924
Publication Language: 

קורנגרין פסח, ד"ר

Author: 
ציטרון, שמואל לייב
Title: 
קורנגרין פסח, ד"ר
Published in: 
ציטרון, שמואל לייב, לקסיקון ציוני: תולדות אנשי-שם שהצטיינו על שדה הרעיון הציוני, עם תמונותיהם, תרפ"ד, 604
Publisher: 
ש. שרברק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1924
Publication Language: 

ציפר גרשון, ד"ר

Author: 
ציטרון, שמואל לייב
Title: 
ציפר גרשון, ד"ר
Published in: 
ציטרון, שמואל לייב, לקסיקון ציוני: תולדות אנשי-שם שהצטיינו על שדה הרעיון הציוני, עם תמונותיהם, תרפ"ד, 564
Publisher: 
ש. שרברק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1924
Publication Language: 

לזכר ד"ר פ. פרידמן ז"ל

Title: 
לזכר ד"ר פ. פרידמן ז"ל
Published in: 
ידיעות יד ושם, 23—24, (מאי 1960), 3—6
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1960
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the articles:
3—4 – גלבר, נתן מיכאל, 'ד"ר פיליפ פרידמן ז"ל'
4—6 – קרמיש, יוסף, 'מייסד הוועדה ההיסטורית בפולין אחר המלחמה'
6 – עק, נתן, 'לזכר חבר'

שני עולמות שהם אחד: עם גילוי המצבה לשמואל פינלס

Author: 
קרסל, גצל
Title: 
שני עולמות שהם אחד: עם גילוי המצבה לשמואל פינלס
Published in: 
על המשמר, 21.10.1970, 6
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: