פינליש [פינלס] שמואל

Author: 
ציטרון, שמואל לייב
Title: 
פינליש [פינלס] שמואל
Published in: 
ציטרון, שמואל לייב, לקסיקון ציוני: תולדות אנשי-שם שהצטיינו על שדה הרעיון הציוני, עם תמונותיהם, תרפ"ד, 509 - 510
Publisher: 
ש. שרברק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1924
Publication Language: 

חיי יום-יום והווי בימי הכיליון

Author: 
שלהב, יעקב
Title: 
חיי יום-יום והווי בימי הכיליון
Published in: 
ידיעות יד ושם, 23—24, (מאי 1960), 23—24, (מאי 1960), 27—28
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1960
Publication Language: 
Remarks: 

On the book by Nathan Eck, 'התועים בדרכי המוות'.

Personality: 

התועים בדרכי המוות' של ד"ר נתן עק

Author: 
אייזנברג, י.
Title: 
התועים בדרכי המוות' של ד"ר נתן עק
Published in: 
הבקר, 11.3.1960, 8
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1960
Publication Language: 
Personality: 

התועים בדרכי המוות' לנתן עק (עקרון)

Author: 
אגף, מ. [משה אונגרפלד]
Title: 
התועים בדרכי המוות' לנתן עק (עקרון)
Published in: 
חרות, 26.2.1960, 5
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1960
Publication Language: 
Personality: 

אנדה פינקפרלד-עמיר – שלשים שנות שירה

Author: 
לנדר [אלעד], פנחס
Title: 
אנדה פינקפרלד-עמיר – שלשים שנות שירה
Published in: 
הארץ, 15.1.1960, 15.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1960
Publication Language: 

סנהדראי, טובה

Author: 
אלפסי, יצחק
Title: 
סנהדראי, טובה
Published in: 
רפאל, יצחק וגאולה בת-יהודה (ע'), אנציקלופדיה של הציונות הדתית: אישים, מושגים, מפעלים, 6, תשס"א, 693—695
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2000
Publication Language: 

נתן נטע סמועלי

Title: 
נתן נטע סמועלי
Published in: 
הצפירה, 3.13.1921, 2.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1921
Publication Language: 

ר' שמעון סופר זצ"ל ציר הפרלמנט (פרקים מתוך לתולדות יהודי גליציה, ג')

Author: 
זוהר, זאב
Title: 
ר' שמעון סופר זצ"ל ציר הפרלמנט (פרקים מתוך לתולדות יהודי גליציה, ג')
Published in: 
שערים, 20.2.1959, ד
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1959
Publication Language: 

איגרת ברכה לדב סדן בן ה-75

Author: 
ג. ש. [גרשם שלום]
Title: 
איגרת ברכה לדב סדן בן ה-75
Published in: 
דבר, 11.3.1977, 16
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1977
Publication Language: 
Remarks: 

Speech in evening in honor of Dov Sadan in Jerusalem, Februar 1977

נמירובר י. ד"ר

Author: 
ציטרון, שמואל לייב
Title: 
נמירובר י. ד"ר
Published in: 
ציטרון, שמואל לייב, לקסיקון ציוני: תולדות אנשי-שם שהצטיינו על שדה הרעיון הציוני, עם תמונותיהם, תרפ"ד, 449 - 450
Publisher: 
ש. שרברק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1924
Publication Language: