בכורים

Title: 
בכורים
Subtitle: 
בכורים לשנת ה'תרכ"ה [2 – ה'תרכ"ו] עם הלוח לשנה ההיא. מחברת אוגרת מאמרים לתועלת ולשעשועי נפש כל אוהב חכמת ישראל ושפתנו הקדושה [...]
Editor/Editors: 
נפתלי קלר
Publishing place: 
Wien
Typography: 
C.M. Gellman
Published from: 
1864
Published until: 
1865
Language: 
Description: 

An annual publication with Wissenschaft des Judentums writings, essays, current affairs, criticism, and belles lettres. Two volumes appeared. 

Remarks: 

 

בעריכת נפתלי קלר (כרך השנה השניה הושלם לאחר פטירת קלר על ידי מאיר איש-שלום), דפוס ק"מ הלמן (1) ודפוס יוזף הולצוורט (2), וינה תרכ"ד [הקדמה – ערב חג הביכורים, 1864] – תרכ"ה [הקדמה – אייר, 1865]. 

ספרות: קלוזנר, יוסף, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ב, 1952, 3—36; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 208—210; פלאי, משה, 'בכורים: חכמת ישראל, תרכ"ד-תרכ"ה (1864—1865), הנ"ל, כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה, תרי"ב-תרכ"ה (1852—1889); בכורים: חכמת ישראל, תרכ"ד—תרכ"ה (1864—1865): מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה, מאגנס, ירושלים 2015, 83—456.  

Object type: 
Periodical

המבשר

Title: 
המבשר
Subtitle: 
מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש
Editor/Editors: 
אברהם יצחק מנקיס, יוסף כהן צדק, דוד כהן צדק
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
M.F. Poremba, B.Lorje und H. Sperling, J.M. Stand
Published from: 
1861
Published until: 
1867
Language: 
Description: 

The first weekly in Galicia, which appeared for about seven years and included news items from all over Europe, Wissenschaft des Judentum articles, and useful information of various kinds. 

Remarks: 

שבועון, עורכים מתחלפים – אברהם יצחק מנקיס (בשני הכרכים הראשונים מו"ל ועורך), יוסף כהן צדק (עורך חלקי מגיליון 15 של השנה הראשונה ועורך יחיד מהשנה השלישית עד השישית) ודוד כהן צדק (עורך הגיליונות האחרונים, של ראשית השנה השביעית), דפוס מ. פ. פורמבה (עד לגיליונות הראשונים של השנה החמישית; גיליונות ספורים בדפוס ב. לוריא וה. ספרלינג) ובדפוס י. מ. שטנד (מהשנה החמישית), למברג 1861—1867.

כותרות השנה הראשונה: המבשר לגליציון: מכתב עתי לבני ישראל מכל הדברים הנעשים והמתחדשים על פני תבל; ומגיליון 14: המבשר לגליציון: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש. עם הוספות דברי תורה וחכמה; מהגיליון האחרון של השנה הראשונה – ללא "לגליציון".

כותר גיליונות שנה 2 - המבשר: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש. עם הוספות דברי תורה וחכמה וקורות העתים

לחלק מהחוברות נוסף המוסף לתורה וחכמה 'הנשר'; לגיליונות ספורים נוספו המוספים 'הוספה להמבשר' ו'תשלומי חג'.

פירוט הכרכים והחוברות:

כותר חוברת ראשונה: המבשר לגליציון: מכתב עתי לבני ישראל מכל הדברים הנעשים והמתחדשים על פני תבל, שנה 1, גיליון 1, ד' תמוז תרכ"א, 12.6.1861.

מגיליון 14: המבשר לגליציון: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש. עם הוספות דברי תורה וחכמה.

לגיליונות 14—17 – מוסף: 'הנשר: יפרוש כנפיו להביא מרחוק ומקרוב דברי תורה וחכמה'.

מגיליון 15, י"ב תשרי תרכ"ב, 16.9.1861: יוסף כהן צדק מופיע כעורך "המחלקה המדינית עם הוספת הנשר".

מגיליון 18 – המוסף נקרא 'הוספה להמבשר'

גיליון 20, י"ג חשון תרכ"ב, 17.10.1861 – הנ"ל מופיע כעורך כללי

גיליון 21, י"ז חשון תרכ"ב, 21.10.1861 – הנ"ל מופיע כעורך המחלקה המדינית והמוסף

בגיליונות הבאים לסירוגין, עורך כללי; עורך המחלקה המדינית והתוספת

גיליון 33, ט' טבת תרכ"ב, 12.12.1861 – האחרון שנקרא 'המבשר לגליציון'

גיליון 34—35 – טז טבת תרכ"ב, 20.12.1861 – אחרון לשנה ראשונה, וראשון ללא "לגליציון": המבשר: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש. עם הוספות דברי תורה וחכמה.

[219] שנה 2, גיליון 1, ה' שבט תרכ"ב, ינואר 1862 – לראשונה עם "וקורות העתים": המבשר: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש. עם הוספות דברי תורה וחכמה וקורות העתים.

גיליון 6, י"ג אדר תרכ"ב, 13.2.1862 – כולל שני מוספים, 'הנשר', 'הוספה להמבשר'

מהגיליונות הבאים רק מוסף אחד, 'הנשר'

גיליון 14, אחרון, ר"ח אייר תרכ"ב, 1.5.1862

[326] שער שנה 3, תרכ"ג-תרכ"ד, 1864: שער השנה – המבשר: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש, עם הוספות דברי תורה וחכמה, העורך יוסף כהן צדק, דפוס מ. פ. פורמבה, 1864.

גיליון 1, י"א טבת תרכ"ג, 2.1.1863 - המבשר

העורך – יוסף כהן צדק; דפוס ב. לוריא, ה. ספרלינג

גיליון 15, ניסן תרכ"ג, אפריל 1863 – המוסף 'תשלומי חג'

גיליון אחרון לשנה 3 – 47, ט"ו טבת תרכ"ד, 25.12.1863

[567] שנה 4, תרכ"ד – תרכ"ה, 1864: שער השנה - המבשר: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש

גיליון 1, כ"ב טבת תרכ"ד, 1.1.1864:

גיליון אחרון - 46, כ"ד כסלו תרכ"ה, 23.12.1864

[938] שנה 5, תרכ"ה-תרכ"ו, 1865: שער השנה – המבשר: מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש

גיליון 1, ח' טבת תרכ"ה, 6.1.1865

גיליון 3, כ"ב טבת תרכ"ה, 20.1.1865 – האחרון בדפוס פורמבה

גיליון 4, כ"ט טבת תרכ"ה, 27.1.1865 – הראשון בדפוס י. מ. שטנד

גיליון אחרון 48, י"א טבת תרכ"ו, 29.12.1865

[1321] שנה 6 (ללא שער שנה)

גיליון 1 – י"ח טבת תרכ"ו, 5.1.1866

גיליון 25 ואילך – מוסף 'הנשר'

גיליון 45, כ"ג טבת תרכ"ז, 31.12.1866, האחרון בדפוס שטנד

[170] שנה 7 – מתחילתו העורך – דוד כהן צדק (ללא שער שנה)

גיליון 1, ט' שבט תרכ"ז, 15.1.1867

גיליון 2, כ"ה שבט תרכ"ז, 1.2.1867

גיליון 3 [ללא תארוך] – אחרון.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 400 ; קלוזנר, יוסף, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ג, 1953, 125; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 164—165; Manekin, Rachel, "Die hebräische und jiddische Presse in Galizien", Rumpler, Helmut and Peter Urbanitsch (eds.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918: Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, 2.Teilband: Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung, Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien  2006, 2341-2365.

כולל החלק: 'Die maskilische ('aufgeklärte) Presse: Hamevasser und Ha'Ivri' (pp. 2343-2346).

Object type: 
Periodical

ספר החולץ

Title: 
ספר החולץ
Subtitle: 
לחלץ מבית יעקב את אבני הנגע – הם המה דברי החלוץ המחרף את דת קדשנו ולהשליכם החוצה [...]
Editor/Editors: 
יהושע השל שור
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
S.L. Kugel, Lewin et Comp
Published from: 
1861
Language: 
Description: 

An essay opposing the He-halutz journal and its editor Osias Heschel Schorr. One-time publication.

Remarks: 

 ספרות: גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 428—429. 

Object type: 
Periodical

שדה צופים

Title: 
שדה צופים
Subtitle: 
כולל ארבעה מאמרים בחכמת ישראל ובקדמוניותיו
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
Michael Wolf
Published from: 
1860
Language: 
Description: 

A one-time literary-scholarly anthology with the participation of maskilim from Galicia.

 

 

Remarks: 

התוכן:

קרוכמל, אברהם, 'יריד האומה התעלות האמונה' (1—57)

דובש, מרדכי, 'ענינים שונים' (58—73).

מודלינגר, שמואל, 'בני גומר וגלות ספרד' (74—95).

דובש, מרדכי, 'שלש פרשיות' (95—98).

קרוכמל, אברהם, 'הוראת שם שדי' (99—100).

שה"ם [שמואל הלוי מודלינגר], 'באור איזה כתובים' (100).

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 722 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 163—164.

 

 

Object type: 
Periodical

אוצר חכמה

Title: 
אוצר חכמה
Subtitle: 
מכתב עתי המאסף: חקר לשונות קדומים, ביאורי כתבי הקדש, בקרת שני התלמודים ומדרשי חז"ל, קורות העתים, מליצה ושיר
Editor/Editors: 
יוסף כהן צדק
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
M.F. Poremba, B.Lorje und H. Sperling, J.M. Stand
Published from: 
1859
Published until: 
1865
Language: 
Description: 

A maskilic quarterly with a literary and research orientation, including numerous Wissenschaft des Judentums articles, interpretation, critical editions, annotations,  literary review and poetry, by various authors from Galicia and the rest of Europe. Three issues appeared.

Remarks: 

כולל כותר בגרמנית: Schatzkammer der hebräischen Literatur Zeitschrift für Geschichte, Kritik, Sprachkunde und Belletristik

 
שנה ראשונה, מחברת ראשונה, דפוס פורמבה, תר"ך 1859; שנה שנייה, מחברת ראשונה, דפוס ב. לוריא - ספרלינג, תרכ"א 1861; מחברת שלישית, דפוס י. מ. שטנד, תרכ"ה 1865.
 
ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 15 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 135—137.
Object type: 
Periodical

Jeschurun

Title: 
Jeschurun
Subtitle: 
Zeitschrift für die Wissenschaft des Judenthums
Editor/Editors: 
Joseph Kobak
Publishing place: 
Lemberg, Breslau, Fuerth, Bamberg
Published from: 
1856
Published until: 
1878
Language: 
Description: 

A bilingual, Hebrew-German religious maskilic journal dedicated to Wissenschaft des Judentums, Jewish history and Hebrew literature, of which nine volumes appeared. It published contributions by dozens of Wissenschaft des Judentums scholars from around Europe.

Remarks: 

1—2, דפוס מיכאל פ. פורמבה, לבוב; 3, דפוס הירש זולצבך, ברסלאו; 4—5, דפוס ס. ב. גוסדורפר, דפוס י. סומר, פירת; 6—9, דפוס מ. ג. שמידט (החוברת האחרונה – בדפוס מ. ר. שולץ), במברג; תרט"ז 1856 – תרל"ח 1878.

השער העברי: ישרון: מכתב עתי המאסף כל עניני חכמת ישראל וכל יקר בשפתנו הקדושה

Kobak Joseph (Ed.), Jeschurun: Zeitschrift für die Wissenschaft des Judenthums, Lemberg, 1856-1878.

מחברת ראשונה, תרט"ז 1856.

מחברת שניה, תרי"ז, 1856.

מחברת 3, תרי"ז 1857. – מכאן ואילך – גם מחלקה בגרמנית.

שנה שנייה, תרי"ח 1857—1858.

שנה שלישית, תרי"ט.

שנה רביעית, תרכ"ד 1864.

שנה חמישית, כנ"ל, תרכ"ה 1865 – תרכ"ו 1866.

שנה שישית, תרכ"ח 1868.

כרך שביעי, כנ"ל, תרל"א 1871.

כרך שמיני, כנ"ל, תרל"ה 1875.

שנה 9, תרל"ח 1878. 

השתתפו בו עשרות חוקרים בחכמת ישראל מרחבי אירופה, ובהם (לפי סדר ההופעה): שלמה יהודה רפפורט, שמואל דוד לוצטו, שלמה בובר, אליעזר אליהו איגל, שאול קצנלזון, דוד קסל, דוד רפפורט, יששכר ברנרד בר, יהודה לייב בורגס, מנחם צבי פינלס, אברהם לויזון, יהודה לייב לויזון, חיים יוסף פולק, יהדה לייב דוקס, אברהם זוטרא, דוד אופנהיים, מוריץ קייזרלינג, יעקב רייפמן, אליקום כרמולי, שניאור זק"ש, אריה סלבנדי, משה גידמן, יהודה הרצפלד, יצחק מיזס, לוי צימלס, נפתלי הרץ ון בימה, יוסף פרלס, יעקב לוי, משה ארנטייל, שלמה זלמן חיים הלברשטם, אייזיק הירש וייס, יונה אליהו ויזנר, צבי הירשפלד, משה שטיינשניידר, זולצבך, יונה בונדי, גבריאל פולק, חיים אופנהיים, ברוך ורבר, ו' לנדאו, ל' הורוביץ, חיים יונה גורלנד, זאב וולף חיות, אברהם ברלינר, ה' ס' ב' בריגלב, פ' ל' הופמן, יעקב אגרס, לאופולד צונץ, נחום בריל, דוד הולוב, בנימין זאב בכר, אלכסנדר קוהוט, גולדציהר, י"ש  בלוך, ואחרים.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 328 ; קלוזנר, יוסף, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ב, 1952, 2; Kressel, G., Guide to the Hebrew Press, Inter-Documentation Co, Zug, Switzerland 1979, 146; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 115—117. 

Object type: 
Periodical

אוצר נחמד

Title: 
אוצר נחמד
Subtitle: 
כולל אגרות יקרות מאת חכמי זמננו בעניני האמונה והחכמה
Editor/Editors: 
יצחק בלומנפלד
Publisher: 
Israel Knoepflmacher(1-3), Jakob Schlossberg (4)
Publishing place: 
Wien
Published from: 
1856
Published until: 
1863
Language: 
Description: 

שנתון, מגמה ספרותית-מחקרית, שהופיעו ממנו ארבע חוברות. מחברי ההקדמות בפתחיהם של שני הכרכים הראשונים – אברהם גייגר ושמואל דוד לוצטו, בהתאמה. דומה ברוחו ובכיוונו לכתב העת 'כרם חמד'. כלל התכתבויות בין חוקרים, בהם מראשי החוקרים בחכמת ישראל בעת ההיא (ובינם לבין העורך), וכן ההדרות של חיבורים קדומים וביקורות ספרים, כולל מאת יצחק שמואל רג'יו, שמואל דוד לוצטו, שלמה יהודה רפפורט, שמשון בלוך, אברהם גייגר, משה שטיינשניידר, רפאל קירכהיים, יהודה לייב דוקס, אליקים כרמולי, יעקב לוי, יהודה ורמן, שמשון ינטילומו, שמואל חיים לולי, הלל דה לה טורי, מרדכי מרטרה, אליעזר האפרתי ומשה סואבי.

Remarks: 

מחברת ראשונה, תרט"ו, 1856; שנייה – תרי"ז, 1857; שלישית – תרכ"ט 1860; רביעית – תרכ"ד 1863.

כולל שערים בגרמנית.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 27 ; קלוזנר, יוסף, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ב, 1952, 31—32; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 113—115. 

Object type: 
Periodical

מגד ירחים

Title: 
מגד ירחים
Subtitle: 
כולל פרי מחקריי, למודיי, מדותיי, הגיוניי, מוסריי, מליצה ושיר, אשר הנצו ציץ וגמלו פרי הדר על תלמי חכמים ונבונים בגן שפת עבר, לשעשועי חכמי לב, ונבצרו בעתם
Editor/Editors: 
יוסף כהן-צדק
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
E. Winiarz, M.F. Poremba
Published from: 
1855
Published until: 
1857
Language: 
Description: 

A religious maskilic anthology. Planned as a monthly publication. The editor stressed his desire to cultivate Hebrew and the importance of writing in Hebrew. The front page was half in Hebrew and half in German. Included articles, especially related to Torah, exegesis/interpretation and language, poetry, letters, and obituaries. Its some 35 contributors were mostly from Galicia, and the rest were from Germany, Italy, Vienna, Austria, Moravia, and Russia. Four issues appeared. 

Remarks: 

     חוברת 1, 1855:

III – [...] – 'מבוא'

6 – כהן-צדק, יוסף – 'לעמת הספר מחברת הקדש יאיר נתיב לשון כנגה בחצי חדש' – שיר.

1—5 – לטריס, מאיר – 'כבוד נדיב' – על פטירת הברון שלמה רוטשילד בפריז

5—10 – לוצטו, שמואל דוד – 'בקורת על ספר ארחות חיים לר' אהרן הכהן, חלק שני כתיבת יד (התחלה)

11—12 – לנגבנק, אלכסנדר – 'שירה חדשה, לאחרית שנת תרט"ו וראשית שנת תרט"ז לפ"ק'

12—17 – פולק, חיים יוסף, טרביץ': 12—13 – 'מכתב אהבה' – לעורך; 13—17 – 'דרוש לשבת פרשת בראשית'

17—18 – פישמן, נחמן יצחק, לבוב – 'ביאור איזה מדרשים סתומים'

18—21 – 'המגפה (נעתק ממשלי לאפאנטען)'

21—24 – מוהר, אברהם מנדל – 'כבוד חכמים ינחלו'

24 – בוס, מרדכי – 'מכתב ידידות', לעורך

25—31 – סטרליסקר, מרדכי – 'אלמות שבלים בשדה ישרון, הנה ענינים מענינים שונים, [...] מנחה אל מאהבי שפת קדש ודורשי תושיה' (המשך בחוברת 2, 98)

31—33 – מונדשיין, זליג צבי, בולחוב – מכתב לעורך

34 – נטקס, אברהם – 'וזאת ליהודה: לכבוד הרב הדרשן [...] יהודה ליב לעוו נ"י בהפרדו מאתנו'

35—37 – פישמן, נחמן יצחק – 'כהנים המברכים' – שיר, מקובץ שיריו 'קול התור'

37—39 – אנסר, משה צבי – 'משפט צדק' – מכתב לגדליה ברכר

39—40 – יל"ר [נפתלי מנדל שור] – 'משלי מוסר'   

41—42  – מונדשיין, זליג צבי – 'תהלת דוד בן ישי ותפלותיו: העתקה חפשית'

43—49 – בובר, שלמה, לבוב – 'באורי מלות זרות וקשות בתרגומים ארמיים' (התחלה)

50—51 – בלוך, שמשון – מכתב לאביו

51—52 – גולדבוים, משולם זלמן – 'המליצה מדברת לעומת המחברת' – שיר

53—58 – הע' – 'גרש ירחים'

חוברת שניה, 1856

עמוד הכריכה הקדמי – עבד נאמן להשפה העבריה, 'ידיעות בתחלה'

59—64 –איסרלס, משה – 'קרני רא"ם: הגהות [...] רבינו משה איסרלש זצ"ל על גיליון ספר המזרחי לאבי הפרשנים והמבארים רבינו אליהו מזרחי זצ"ל' (נשלח ע"י זלמן חיים הלברשטם)

65—68 – 'הליכות שב"א' (נשלח ע"י יצחק מנקס)

68—73 – לוצטו, שמואל דוד – 'בקורת על ספר ארחות חיים לר' אהרן הכהן, חלק שני כתיבת יד' (המשך)

73—81 – זקש, שניאור, ברלין – 'אלה דברי הברית': מכתב לעורך

81—84 – פולק, חיים יוסף – 'דרוש לפ' נח'

84—86 – איש הורוויץ, אלעזר, וינה – 'זכרון אליעזר' – מכתב לעורך

86—87 – רפפורט, דוד, לבוב – 'על ראשית השנה, שנת תרט"ז לפ"ק' – שיר

88—91 – מוהר, אברהם מנדל – 'שבועת בני יעקב' (התחלה)

92—94 – בובר, שלמה – 'באורי מלות זרות וקשות בתרגומים ארמיים' (המשך)

95—97 – פישמן, נחמן יצחק, לבוב – 'קץ ליגון' - שיר

98—103 – סטרליסקר, מרדכי – 'אלמות שבלים בשדה ישרון' (המשך)

103—105 – פרנקל, שלמה – 'השיחה סבי דבי אתונא עם ריב"ח'

106—116 – העורך – 'מות ישרים, מצבת עולם לגאון צבי חיות לפ"ק'

116—118 – מימון, מאיר יהודא – 'מבקש נרדף' – מכתב לבנימין אפשטיין

118—119 – גלוז, צבי הירש מנדל – 'הגות לב תבונות', ו'מכתם'

120 – גולדבוים, משולם זלמן – 'גמול לרשע'

121—122 – פלק, יואל, סטניסלב, 'תוחלת ממושכה'

122—123 – שפרלינג, יעקב צבי, לבוב – 'קול בוכים' – על פטירת יעקבקא רפפורט, בלבוב

124—127 – העורך – 'ארחץ בנקיון כפי'

חוברת שלישית, 1856

כריכה קדמית פנימית – העורך – 'שפת אמת'

129—130 – העורך – שיר והקדמה בגרמנית 

131 – העורך – 'מבשרת' – הקדמה

132—133 – העורך – תפילה לשלום הקיסרית אליזבת

134—156 - העורך – 'יוצע לרבים'

156—161 – לוצטו, שמואל דוד, 'בקרה לספר תולדות רבינו זרחיה הלוי, מלאכת החכם יעקב רייפמאן'

162—169: 162—166 – רזיא"ל [זכריה ישעיהו יולס, למברג] – 'יותירך ד' לטובה' – מכתב למשה מונטיפיורי; 167 – תשובות מונטיפיורי ואליעזר הלוי; 168—169 – מכתב מיולס, לגיסו.

169 – אייכנבוים, יעקב– 'הקבר' – שיר

170—172 – זקש, שניאור – 'מאמר השכל על עפר מאמר השכל'

173—174 – לאנדי, בנימין זאב, דרזדן – פצעי אוהב – מכתב לישראל בהמר

174—176 – זקש, שניאור – 'חופש מטמונים: העתק מס' של ר' סעדיה גאון', בהעתקת משה שטיינשניידר

176—177 – צווייפל, אליעזר – 'אהב כסף לא ישבע כסף' – שיר

177—181 – פולק, חיים יוסף – 'דרוש לשבת פ' לך'

182—183 – איש הורוויץ, אליעזר, וינה – 'מדרש לפירושים'

184 – שיפר, פינחס – 'עט סופר מהיר' – תגובה למאמר מחוב' 1, של ידידו נתן יצחק פישמן

185—191 – סטרליסקר, מרדכי – 'אלמות שבלים בשדה ישרון' (המשך)

192—198 – פרנקל, שלמה, סטניסלב – 'אבל אב קדר' – מכתב לעורך

מחברת רביעית, 1857:

כריכה צהובה – מגד ירחים, מכתב עתי, יסודתו בהררי קדש, ירח יקר הולך להאיר כתובי כתבי הקודש, נר לרגלי שני התלמודים ואור לנתיבת מדרשי חז"ל וספרי בעלי אסופות עפ"י דרכי הבקרת האמתית, גם מגד מליצה ושיר להרים קרן התורה, לנשא דגל הדת ונס השפה העברית

2 – מכתבי הצטדקות והבטחה מצונץ ופרנקל – בגרמנית;

3—4 – העורך – 'גפן בוקק' – שיר

5—7 – לוצטו, שמואל דוד – 'פזמון לפורים לר' זרחיה הלוי, לאחר קריאת המגלה'

7—12 – העורך – 'נר למאור: שתי הערות לשיר פורים מרבינו זרחיהו הלוי בעל המאור'

12—20 – 'המשנה למלך ושר צבא"ו ושני שלישיהם' – הגהות, השגות והערות ממחברים שונים

20—34 – העורך – 'זכרון לראשנים וגם לאחרונים'

35—36 – ברלין, ישעיהו, 'אוצר נחמד'; כהן-צדק, יוסף, 'אומר השכחה (הערה למאמר הנ"ל)'

37—38 – רב וגדול ביהודה [שלמה יהודה רפפורט] – 'איפא היית ביסדי ארץ?: העתקה משירי שיללער'

38—42 - ימ"ז [יחיאל מיכל זקס], ברלין – משיב כהלכה – מכתב למאיר יהודא מימון

42—45 – יולס, זכריה ישעיהו – מסע ישעיהו – מכתב לידיד

46 – אייכנבוים, יעקב – 'קול יעקב' – שיר

47—50 – מוהר, אברהם מנדל – 'חוק לישראל' (המשך) 

51— 53 – פרנקל, שלמה – 'שיחת סבי דבי אתונא עם ריב"ח' (המשך)

54 – פישמן, נחמן יצחק, לבוב – 'גל עד' – שיר

54—56 – קצנלין זון, שאול, וילנה – 'גבעת שאול'

57—58 – אנסר, משה צבי – 'מכתב', לתלמידו

58—59 – בובר, שלמה – הערות והגהות לשבע מסכתות קטנות ירושלמיות, אשר בארם והוציאם לאור [...] רפאל קירכהיים (פראנקפורט תרי"א)'

60—61 – מודלינגר, שמואל – 'בקורת ובאור כתובי תנ"ך ודברי הראב"ע'

62—63 – רפפורט, דוד – 'שיר תודה' – לכבוד לודביג פיליפסון, ביובל ה-25 שנים לפעילותו הרבנית

63—64 – העורך – 'ברכה משולשת לראש פיליפזאהן'

65—57 – שפרלינג, יעקב צבי, לבוב – 'יללת קשה יום' – שיר

67—68 –בהק, יהודה, וילנה – 'נאוה קודש'

68—70 – הע' – 'גרש ירחים' (המשך)

71 – פלאי – 'לקט שבלים'

71—72 – העורך – 'ברכת המוגמר'

72 – וולף, מיכל – 'אל חכמי עמי'   

ספרות: כהן-צדק, יוסף, 'פרוזדור', אוצר חכמה, 1, לבוב תר"ך, 2—21; Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 406; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 110—111.  

 

Object type: 
Periodical

אבני נזר

Title: 
אבני נזר
Subtitle: 
Lietrarische Beiträge
Editor/Editors: 
מאיר לטריס
Publishing place: 
Wien
Published from: 
1853
Published until: 
1857
Language: 
Description: 

A literary supplement of the Wiener Vierteljahrsschrift, and later of the Wiener Mitteilungen; included articles and textual editions; it contributors were mostly subject of the Austrian empire, especially from Galicia and Austrian Italy. Five issues appeared. 

Remarks: 

התוכן:

[חוברת א]: רפפורט, שלמה יהודה, 'מכתב יושר, דברי אמת' – למאיר לטריס (1—4); קרוכמל, נחמן, 'מכתב שלום' – לשמואל דוד לוצטו (5—6); לוצטו, שמואל דוד, 'וזאת תשובת [...] שד"ל' (6—8); וייזל, נפתלי הרץ, 'שיר: לוית חן לראש ספר חכמת שלמה, מאת [...] נפתלי הירץ וויזל [...]' (8—11); ברד"ח, אליהו, 'הערות מושכלות על מאמרים קשים בתנ"ך' (11—12).

[חוברת ב]: 'שירים לרבי יהודה הלוי' (1—6); רג'יו, יצחק שמואל, 'מכתב יש"ר', ליצחק בלומנפלד (6—7); רג'יו, יצחק שמואל, 'גם זאת ליש"ר' – מכתב למאיר לטריס (8—9); לטריס, מאיר, 'וזאת תשובתי ליש"ר' (9—11); לוצטו, שמואל דוד, 'על בית החולים אשר הקים הגביר ראטהשילד בעיר פריס' (11); הורוביץ, ל', רב בווינה, 'Gebet/ תפלה' (11—12); איגל, אליעזר אליהו, 'באורי כתבי קדש' (12—14); לטריס, מאיר, 'קול קורא מעל' – שיר (14).

[חוברת ג]: מכתב מיש"ר ליצחק בלומנפלד (1—3); מכתב מנפתלי הירץ וייזל לאליהו מרפורגו (3—5); לטריס, מאיר, 'קול קורא' – על רציחתה של מלכת צרפת מרי אנטואנט (5—10); הכהן, שלום, 'תוי לזכרון, שיר ליצחק בלומנפלד (10); 'מכתבים' – התכתבות בין מרדכי דובש ושד"ל (10—12); איגל, אליעזר אליהו, 'הוספה למאמרי על שרש ספד' (12).

[חוברת ד]: מכתב מאת שלמה יהודה רפפורט (1—3).

[חוברת ה]: 'שירי ר' יהודה הלוי' (1—2); רפפורט, שלמה יהודה, 'תוכחת אמת' (2—5); מכתב מאת הלל דה לה טורה למאיר לטריס (5—6); מכתב מיש"ר ליצחק בלומנפלד (6—7); הורוביץ, ל', רב בווינה, הערות ביקורת (8—10); ל. א-ר., 'הערות על שינוי נוסחאות בכתבי קדש' (10—12).

חוברת 4: נוספה ד', לשנת תרכ"ז; בגרמנית – ביילאגע צו דער צייטשריפט "וויענער מיטהיילונגען", Lietrarische Beiträge : מכתב משלמה יהודה רפפורט למאיר לטריס (1—3).

חוברת 5: כותרת כבחוברות 1—3.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 406 406; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 108—109. 

Object type: 
Periodical

החלוץ

Title: 
החלוץ
Subtitle: 
העובר לפני עם ישראל למלחמת הדת והתושיה
Editor/Editors: 
יהושע השל שור
Publishing place: 
Lemberg, Breslau, Frankfurt
Published from: 
1852
Published until: 
1889
Language: 
Description: 

The most radical periodical of the Galician Haskalah, and a precursor of the Russian Haskalah. Established by Osias Heschel Schorr and Isaac Erter. Schorr was the editor for decades and it became his life’s work. He published articles in each issue, and in issues nos. 7-12, the final issue, he was the only author to appear in it. 

Remarks: 

שנות הופעת החוברות: 1 – תרי"ב (ובמהדורה שנייה – תרכ"ו); 2 – תרי"ג; 3 – תרי"ז; 4 – תרי"ט; 5 – תר"ך; 6 – תרכ"ב; 7 – תרכ"ה; 8 – תרכ"ט; 9 – תרל"ג-תרל"ד; 10 – תרל"ח; 11 – תר"ם; 12 – תרמ"ז; 13 – תרמ"ט.  

ספרות: לין, 248; צמריון, 228—231; קרסל, 80; גלבוע, 105—108; חיים כהן, דוקטורט, אוניב' בר-אילן; משה פלאי, החלוץ: מלחמת הדת והתושיה, תרי"ב-תרמ"ט (1852—1889), הנ"ל, כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה, תרי"ב-תרכ"ה (1852—1889); בכורים: חכמת ישראל, תרכ"ד—תרכ"ה (1864—1865): מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה, ירושלים 2015, 23—382; כהן חיים, יה"ש וחוג החלוץ (1852—1888): הפרק הרדיקלי בתולדות ההשכלה בגליציה, דוקטורט, אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן 2009; הנ"ל, 'יהושע השל שור וחוג' 'החלוץ': הפרק הרדיקלי בתולדות ההשכלה בגליציה', שיפריס, נתן, שמואל פיינר וחנן גפני (ע'), מגלי טמירין: תנועת ההשכלה היהודית בגליציה: היסטוריה, ספרות, הגות וזיכרון, ירושלים 2022, 13—150.

הופיעה גם מהדורת צילום: החלוץ: כתב עת למחקר, בקורת וחכמת ישראל, שיצא לאור בעריכת י. ה. שור, מהדורת צילום חדשה [...] בצירוף מפתחות חדשים (מפתח הנושאים ומפתח מחברים), א-ה, מקור, ירושלים תשל"ב 1972:

א. מחברת א-ב. תרי"ב-תרי"ג.

ב. מחברת ג-ד. תרי"ז-תרי"ט.

ג. מחברת ה-ז. תר"ך-תרכ"ה.

ד. מחברת ח-ט מאמר א-ה, מחברת י' תרכ"ט-תרל"ח.

ה. מחברת יא-יג. תר"ם-תרמ"ט.

Object type: 
Periodical