בדרוהוביץ (קטע מתוך מחברת מיוחדה לזכרו של האדמו"ר מדרוהוביץ ז"ל

Author: 
ברור, אברהם יעקב
Title: 
בדרוהוביץ (קטע מתוך מחברת מיוחדה לזכרו של האדמו"ר מדרוהוביץ ז"ל
Published in: 
הארץ, 3.6.1924, 4
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1924
Publication Language: 

שיפר יצחק, ד"ר

Author: 
ציטרון, שמואל לייב
Title: 
שיפר יצחק, ד"ר
Published in: 
ציטרון, שמואל לייב, לקסיקון ציוני: תולדות אנשי-שם שהצטיינו על שדה הרעיון הציוני, עם תמונותיהם, תרפ"ד, 810
Publisher: 
ש. שרברק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1924
Publication Language: 

משה שטרנשוס Moshe Shternschuss'

Author: 
עפרת, גדעון
Title: 
משה שטרנשוס Moshe Shternschuss'
Published in: 
עפרת, גדעון, מקורות הפיסול הארצישראלי: 1906—1939, 92—93
Publisher: 
מוזיאון הרצליה לאומנות עכשווית
Publishing place: 
הרצליה
Date: 
1990
Publication Language: 
Remarks: 

The English title: Ofrat, Gideon, Origins of Eretz-Israeli Sculpture: 1906-1939

משה שטרנשוס

Author: 
טמיר, משה
Title: 
משה שטרנשוס
Published in: 
טמיר, משה, אמנות יהודית-ישראלית – הפיסול: 12 פסלים ומעצבי אנדרטאות מראשית קום המדינה ועד היום, א', תש"ם, 12—13
Publisher: 
משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת הציור והאומנות
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1980
Publication Language: 

שטרויכר בנה [בנו], ד"ר

Author: 
ציטרון, שמואל לייב
Title: 
שטרויכר בנה [בנו], ד"ר
Published in: 
ציטרון, שמואל לייב, לקסיקון ציוני: תולדות אנשי-שם שהצטיינו על שדה הרעיון הציוני, עם תמונותיהם, תרפ"ד, 724
Publisher: 
ש. שרברק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1924
Publication Language: 

שטאנד אדולף, ד"ר

Author: 
ציטרון, שמואל לייב
Title: 
שטאנד אדולף, ד"ר
Published in: 
ציטרון, שמואל לייב, לקסיקון ציוני: תולדות אנשי-שם שהצטיינו על שדה הרעיון הציוני, עם תמונותיהם, תרפ"ד, 720-723
Publisher: 
ש. שרברק
Publishing place: 
וילנה
Date: 
1924
Publication Language: 

אלה אזכרה

Author: 
קרסל, גצל
Title: 
אלה אזכרה
Published in: 
דבר, 23.9.1947, 5
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1947
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a chapter about Edmund Stein

יומן גיטו ווארשה: ד"ר אדמונד שטיין – חייו ואבדנו...

Author: 
זיידמן, הלל
Title: 
יומן גיטו ווארשה: ד"ר אדמונד שטיין – חייו ואבדנו...
Published in: 
הבקר, 17.10.1945, 2
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1945
Publication Language: 

שבדרון, יצחק

Author: 
ביק, אברהם
Title: 
שבדרון, יצחק
Published in: 
רפאל, יצחק וגאולה בת-יהודה (ע'), אנציקלופדיה של הציונות הדתית: אישים, מושגים, מפעלים, 5, 719—720
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1983
Publication Language: 

מלחמתו של שי"ר במתקנים (מאה ושבעים וחמש שנה להולדתו)

Author: 
רבינוביץ, חיים ראובן
Title: 
מלחמתו של שי"ר במתקנים (מאה ושבעים וחמש שנה להולדתו)
Published in: 
הצפה, 8.1.1965, 5.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1965
Publication Language: