המצפה

Title: 
המצפה
Subtitle: 
עתון שבועי לכל עניני החיים, לספרות ולמדעים ולכל עניני היהודים
Editor/Editors: 
שמעון מנחם לזר
Publishing place: 
Kraków
Published from: 
1904
Published until: 
1921
Language: 
Description: 

A Hebrew weekly with a religious-Zionist orientation, which was in fact an indirect continuation of “Ha-Magid”. The last “Ha-Magid” editor, Isaac Solomon Fuchs invited Simon Menahem Lazar, who was a regular writer for the paper, to edit the weekly together with him and it was he who was forced close it in 1903. Once “Ha-Magid” closed, Lazar could not accept the fact that no Hebrew periodical would appear in Galicia, and decided to publish a new Hebrew weekly, i.e., “Ha-Mizpeh”, gearing it both to Galician and Russian Jews.

The eight page weekly had a section devoted to current affairs in both empires (with an emphasis on news from the Russian Empire) as well as global news; a section for news from the Jewish world, coverage of events in the Zionism movement and its institutions, with an emphasis on news from the Land of Israel; a special section devoted to discussions of Jewish, religious and historical issues; and a section dedicated to articles on science and literature, stories and poetry. In addition it hosted first publications of Hebrew writers who would later became important, such as Shmuel Yosef Czaczkes [Agnon], Uri Zvi Grinberg, and Avigdor Feuersteien (HaMeiri). Although the weekly was regarded as the unofficial organ of the Mizrahi movement in Galicia, there is a noticeable effort on the part of its editor to lend it a non-partisan character and to adapt it to as broad a reading public as possible among readers of Hebrew. 

Remarks: 

לא הופיע בשנים 1914—1917.

תקופה ראשונה של העיתון: שנה ראשונה, גיליון 1, א' ר"ח אייר תרס"ד, 15.4.1904 עד שנה 11, גיליון 37, כ' אלול תרס"ד, 11.9.1914.

בהפסקות עקב מלחמת העולם הראשונה ובעקבותיה, והתחדשויות:

שנה 11, מגיליון 38, י"ד אלול תרע"ו, 22.9.1915 עד גיליון 51, כ"ד טבת תרע"ז, 31.12.1915

שנה 14, מגיליון 1, כ"ז אלול תרע"ז, 14.9.1917 עד גיליון 48, כ"ט אלול תרע"ד, 6.9.1918 

[...]

שנה 16, גיליון 5, י"ד חשון תר"פ, 7.11.1919 – גיליון 13, י"א טבת תר"פ, 2.1.1920.

שנה 17, גיליון 1, כ"א טבת תרפ"ב, 31.12.1921 (מכאן ואילך ללא כותרת המשנה של העיתון) – גיליון 13, ט"ו אדר ב' תרפ"א, 25.3.1921.

 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 475 ; כהנא, אברהם (אבר"ך), 'שמעון מנחם לזר נ"ע (עורך המצפה)' (תרצ"ב), הנ"ל, מסות על סופרים ואנשי שם ודברי חסידות, יבנה, פשמישל תרצ"ד 1934, 29—31; פינלס [פנואלי], שמואל ישעיהו, 'בדרכי יצירה: עורך בגליציה – לזכר ש. מ. לזר ז"ל', זרמים (וילנה), 17 (21.8.1933), 6; המפל, מרדכי, 'שמעון מנחם לאזר, עורך 'המצפה' (מאה שנה להולדתו)', הפועל הצעיר, 58 (תשכ"ה), 8 (3.11.1954), 19—20; ר' בנימין (יהושע רדלר-פלדמן), 'עורך 'המצפה'' (תשרי תרצ"ג), הנ"ל, כנסת חכמים: פרצופים (כתבי ר' בנימין), ירושלים תשכ"א 1960, 345—348; קרסל, גצל, 'שמעון מנחם לאזר ופעלו', לזר, שמעון מנחם, על המצפה: מבחר כתבי שמעון מנחם לאזר, סדורים וערוכים בצירוף מבוא והערות מאת גצל קרסל, מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"ט 1969, 1—113;  בוסק, מאיר, 'כתבי בעל 'על המצפה' ושל הכותבים עליו', מעריב (תל-אביב), 15.8.1969, 27; בירנבוים, פלטיאל, 'לדמותו של עורך 'המצפה', בצרון (ניו-יורק), שנה לא, כרך 61 (תש"ל), חוברת 1 (תשרי-חשון), 27—30; ברור, אברהם יעקב, ''המצפה' הגליצאי ועורכו', הארץ (תל-אביב), 30.1.1970, 23; גולדשטיין, משה, ''על המצפה', הפועל הצעיר, 63 (תש"ל), 4 (7.10.1969), 18—19; Kressel, G., Guide to the Hebrew Press, Inter-Documentation Co, Zug, Switzerland 1979, 46

Object type: 
Periodical