Artur Kolnik (1890-1972)

Author: 
Szwarcman-Czarnota, Bella
Publication title: 
Artur Kolnik (1890-1972)
Source published in: 
Sztejnbarg, Eliezer, Żydowskie bajki z Czerniowców, 105-106
Publisher: 
przekład z jidisz Bella Szwarcman-Czarnota, Austeria
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2014
Publication Language: 

Rabin Majer Szapira (1887-1933), zalozyciel uczelni Jesziwot Chachmei Lublin

Author: 
Zielinska, Nina, and Konrad Zieliński
Publication title: 
Rabin Majer Szapira (1887-1933), zalozyciel uczelni Jesziwot Chachmei Lublin
Source published in: 
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 193 (2000) 49-60
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2000
Publication Language: 

Powstanie i rozwój ruchu Bajs Jakow na przykładzie wybranych ośrodków w latach 1917-1939'

Author: 
Łagodzińska, Anna
Publication title: 
Powstanie i rozwój ruchu Bajs Jakow na przykładzie wybranych ośrodków w latach 1917-1939'
Source published in: 
Kwartalnik Historii Zydów, 241 (2012) 39-51
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
2012
Publication Language: 
Subjects: 

Historyk o literaturze i teatrze - publicystyka Ignacego Schipera (1918-1939)

Author: 
Zabłowska-Zaremba, Monika
Publication title: 
Historyk o literaturze i teatrze - publicystyka Ignacego Schipera (1918-1939)
Source published in: 
Czerwiński, Grzegorz i Jarosław Ławski (ed.), Żydzi wschodniej Polski, Seria 4: Uczeni żydowscy, 143-162.
Publisher: 
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
Publishing place: 
Białystok
Date: 
2016
Publication Language: 

Wstęp', Schiper, Ignacy, Przyczynki do dziejow chasydyzmu w Polsce, przypisami opatrzyl oraz do druku przygotowal Zbigniew Targiel

Author: 
Targielski, Zbigniew
Publication title: 
Wstęp', Schiper, Ignacy, Przyczynki do dziejow chasydyzmu w Polsce, przypisami opatrzyl oraz do druku przygotowal Zbigniew Targielski
Publisher: 
Żydowski Instytut Historyczny –Instytut Naukowo-Badawczy, Wydawn. Naukowe PWN
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1992
Publication Language: 

Ignacy Schiper (W 50-lecie Jego urodzin)

Author: 
Grünbaum, Isaac
Publication title: 
Ignacy Schiper (W 50-lecie Jego urodzin)
Source published in: 
Nasza Opinia , Rok II, Nr. 46 (94), 18.11.1934, 1.
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1934
Publication Language: 

Pionier nowej historjografji żydowskiej, 'Dykteryjki z życia I. Schipera'

Author: 
Friedman, Filip
Publication title: 
Pionier nowej historjografji żydowskiej, 'Dykteryjki z życia I. Schipera'
Source published in: 
Nasza Opinia, Rok II, Nr. 46 (94), 18.11.1934, 3.
Publishing place: 
Warszawa
Date: 
1934
Publication Language: 

Twarzą ku nocy: twórczość literacka Maurycego Szymla (Studia polsko-żydowskie)

Author: 
Antosik-Piela, Maria i Eugenia Prokop-Janiec
Publication title: 
Twarzą ku nocy: twórczość literacka Maurycego Szymla (Studia polsko-żydowskie)
Publisher: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2015
Publication Language: 

"Wieczór cudów": o twórczości Maurycego Szymla dla dzieci

Author: 
Karczewska, Agnieszka
Publication title: 
"Wieczór cudów": o twórczości Maurycego Szymla dla dzieci
Source published in: 
Jeziorkowska-Polakowska, Anna i Agnieszka Karczewska (red.), Żydowskie dziecko, 111-125.
Publisher: 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Publishing place: 
Lublin
Date: 
2013
Publication Language: 

Maurycy Szymel: lato 1939

Author: 
Prokop-Janiec, Eugenia
Publication title: 
Maurycy Szymel: lato 1939
Source published in: 
Buryła, Sławomir i Alina Molisak (red.), Ślady obecności,15-34.
Publisher: 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Publishing place: 
Kraków
Date: 
2010
Publication Language: