Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu (1813-1939)

Author: 
Rędziński, Kazimierz
Publication title: 
Szkoła Józefa Perla w Tarnopolu (1813-1939)
Source published in: 
Rędzińskiego, Kazimierza, Łapota, Mirosława (red.), Społeczne konteksty edukacji, 225-245
Publisher: 
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Publishing place: 
Gliwice
Date: 
2009
Publication Language: 

Report including Comments on the Examinations held in the Last Month in the Elementary Schools for 'Children of the Mosaic Faith'

Author: 
Lewin, Sabina
Publication title: 
Report including Comments on the Examinations held in the Last Month in the Elementary Schools for 'Children of the Mosaic Faith' and at the Warsaw 'Rabbinical School' (letters from the Bequest of Yaakov Tugendhold, 1828-1850)
Source published in: 
Michael, 6 (1980), 194-202
Publishing place: 
Tel-Aviv
Date: 
1980
Publication Language: 
Subjects: 

This was the Hebrew school in Kraków :‎ the Hebrew Secondary School 1918-1939

Author: 
Belda, Maciej Władysław [et al]
Publication title: 
This was the Hebrew school in Kraków :‎ the Hebrew Secondary School 1918-1939
Publisher: 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2011
Publication Language: 
Community: 

The Lost Generation: Education and Female Conversion in Fin-de-Siècle Cracow

Author: 
Manekin, Rachel
Publication title: 
The Lost Generation: Education and Female Conversion in Fin-de-Siècle Cracow
Source published in: 
Polin, 18 (2005), 189-219.
Date: 
2005
Publication Language: 
Community: 

Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)(Prace Komisji Historii i Kultury Żydów,

Author: 
Kulczykowski, Mariusz
Publication title: 
Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)(Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, 5)
Publisher: 
Polska Akademia Umiejętności
Publishing place: 
Krakow
Date: 
2004
Publication Language: 
Remarks: 

[Jews - students at Jagiellonian University during the second Republic (1918-1939)]
Previous research by the author, Kraków 1995, dealt with the same subject in relation to the previous period.

Community: 

Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)

Author: 
Kulczykowski, Mariusz
Publication title: 
Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918)
Publishing place: 
Krakow
Date: 
1995
Publication Language: 
Remarks: 

[(Jews – students at Jagiellonian University during the time of Galician autonomy 1867-1918)]
Additional research by the same author on this subject and concerning the next period – published
in Kraków in 2004.

Community: 

Żydzi a krakowska młodzież szkolna w XVII wieku

Author: 
Krukowski, Jan
Publication title: 
Żydzi a krakowska młodzież szkolna w XVII wieku
Source published in: 
Kiryk Feliks (Red.), Żydzi w Małopolsce; studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, 79-83.
Publisher: 
Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
Publishing place: 
Przemyśl
Date: 
1991
Publication Language: 
Remarks: 

[The Jews and Cracow School Youth in the 17th Century]

Community: 

בית הספר העברי בקראקוב 1908—1939: חקר תולדות בי"ס דו-לשוני פולני-עברי

Author: 
לזר, שלמה
Publication title: 
בית הספר העברי בקראקוב 1908—1939: חקר תולדות בי"ס דו-לשוני פולני-עברי
Publisher: 
ארגון יוצאי קרקוב
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1990
Publication Language: 
Community: 

זה היה בית-הספר העברי בקרקוב: קורות וזכרונות/To byla Hebrajska Szkola w Krakowie: historia i wspomnienia

Publication title: 
זה היה בית-הספר העברי בקרקוב: קורות וזכרונות/To byla Hebrajska Szkola w Krakowie: historia i wspomnienia
Publisher: 
ארגון יוצאי קרקוב, אירגון חניכי הגימנסיה העברית בקרקוב, עקד
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1989
Community: 

מילקוטי (חקירות ודרישות בדברי ימי עמנו)

Author: 
סוקולוב, נחום
Publication title: 
מילקוטי (חקירות ודרישות בדברי ימי עמנו)
Source published in: 
האסיף, שנה 6 (1893), 'חלק אוצר הספרות', 125—144
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1893
Publication Language: 
Remarks: 

Incudes a chapter on the ways for Torah and professions education according to a copy of a document from the old Pinkas of a Talmud Torah from Kraków, 11.1.1638 (130—131).

Community: