השמש

Title: 
השמש
Subtitle: 
[מכתב עתי המודיע כל הנעשה תחת השמים. [...] לתורה וחכמה, משל ומליצה [...]. מרים קרן-עמו ושפתו [...]
Editor/Editors: 
הירש לייב גוטליב
Publishing place: 
Kolomea
Typography: 
M. Bilous
Published from: 
1889
Published until: 
1889
Language: 
Description: 

A literary bi-weekly periodical with a nationalist orientation, including essays in a variety of genres including news, literary works, articles and popular science, and correspondence. 

Remarks: 

העורך מציין שהגיליון הוא הראשון לרבע השלישי של השנה השניה. לא ברור האם אכן החל לצאת שנה קודם לכן, או שהכוונה לכך שהשנה הראשונה היא שנת תרל"ט 1878, שבה הוציא העורך בסיגט לפחות 10 גיליונות מעיתון בשם זה, הראשון בהם מיום 9.10.1878.

במודעה בראש הגיליון מ-1889 העורך מציין שהוא מוציא שבועון  נוסף, 'החרסה', וכנראה הוציא את שני השבועונים לסירוגין; לפי מנדל פרובסט העורך החל להוציא את 'החרסה' ב-1888.  

ספרות: פרובסט, מנדל, 'העתונות העברית בהתפתחותה הכרונולוגית', אחיאסף, ורשה תרפ"ג, 254—255; Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 260 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 281—283.

Object type: 
Periodical

בית המדרש

Title: 
בית המדרש
Subtitle: 
מקדש לתורה ולחכמת ישראל: כולל מאמרים תלמודיים ותולדים, ארחות התלמוד ודרכן של חכמים, בינה בהלכה ובאגדה, השקפות ובקרת גם מאמרים הלכותים עפ"י דרכי ההגיון
Editor/Editors: 
מיכה יוסף ברדיצ'בסקי
Publisher: 
Eisig Gräber, Jaroslau
Publishing place: 
Kraków
Typography: 
Josef Fischer
Published from: 
1888
Published until: 
1888
Language: 
Description: 

A collection of essays in Wissenschaft des Judentums. Although printed in Galicia, its editor and all its contributors were from outside Galicia, chiefly from Russia.

Remarks: 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 96 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 340—341. 

Object type: 
Periodical

אוצר הספרות/ בית אוצר הספרות

Title: 
אוצר הספרות/ בית אוצר הספרות
Subtitle: 
מקדש לתורה וחכמה, אמרי בקורת ודברי שיר ומליצה
Editor/Editors: 
שאלתיאל אייזיק גרבר, משה מרגל, ראובן אשר ברודס
Publishing place: 
Jaroslau, Krakau, Przemyśl
Typography: 
Druck Zupnik, Knoller et Hammerschmidt in Przemyśl
Published from: 
1887
Published until: 
1902
Language: 
Description: 

A literary-scholarly periodical that came out for five years as an annual publication, and was intended to appear from the sixth volume sue onwards as a monthly, but was only published once in this format. It served as a platform for essays by scores of contemporary authors, from Galicia and Europe in general, including scholars, philosophers, and writers, and also published authors’ correspondence posthumously. One of the central literary platforms of the era.

Remarks: 

בעריכת שאלתיאל אייזיק גרבר (כרכים 1—5), משה מרגל (כרך 6 חוברת ראשונה) וראובן אשר ברודס (סייע בעריכת הכרכים הראשונים), 5 כרכים שנתיים וחוברת אחת כירחון.

כותרת גרמנית: Magazin fur Hebraishe Literatur und Wissenschaft, Poesie und Belletristik 

הכרך הראשון: גרבר, שאלתיאל אייזיק (ע'), בית אוצר הספרות: מקדש לתורה ולחכמה, אמרי בקורת ודברי שיר ומליצה, שנה ראשונה, פשמישל תרמ"ז 1887.

הכרכים הבאים:

אוצר הספרות, האוצר בקרבו תורה וחכמה, דברי הימים ובקרת, מליצה ושיר, גם תולדות אנשי שם ותמונותיהם, קרקוב, שנה שניה, תרמ"ח 1888, שנה שלישית, תרמ"ט-תר"ן 1890, שנה רביעית, תרנ"ב 1892, שנה חמישית, תרנ"ו 1896; שנה שישית, חוברת א' – טבת תרס"ב 1902.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 23 ; גלבר, נתן מיכאל, תולדות התנועה הציונית בגליציה, 1875—1918, הספריה הציונית וראובן מס, ירושלים, 1958, 65; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 330—333.

Object type: 
Periodical

ציון

Title: 
ציון
Subtitle: 
לתועלת שפת-קדשנו וספרותנו
Editor/Editors: 
אהרן הירש זופניק
Publishing place: 
Drohobycz
Typography: 
A.H. Żupnik
Published from: 
1886
Published until: 
1888
Language: 
Description: 

A periodical for Wissenschaft des Judentums, and belles letters, of which three issues appeared. Contributors were mainly from Galicia, alongside some others.

Remarks: 

ירחון, 3  חוברות: 1, אפריל 1886; 2, אייר תרמ"ו, מאי 1886; 3, טבת תרמ"ח, ינואר 1888.

המשך: ציון: מכ"ע מקדש לחכמת-ישראל ולספרותו [...], יוצא לאור מדי חדש בחדשו, בעריכת אהרן הירש זופניק,

חוברות א-ה/ו, דפוס א"ה זופניק, דרוהוביץ' תשרי תרנ"ז – שבט-אדר תרנ"ז.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 635 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 329—330, 414. 

Object type: 
Periodical

היהדות

Title: 
היהדות
Subtitle: 
מכתב-עתי לחדשות ילדי-יום, לספרות ולבקרת
Editor/Editors: 
ראובן אשר ברודס, יהושע מזח
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
Anna Wajdowicz (vormals Poremba)
Published from: 
1885
Published until: 
1885
Language: 
Description: 

A periodical that included essays in a variety of genres, news, literary works, criticism, Wissenschaft des Judentums and popular science. Its contributing authors were Galician, as well as others from outside Galicia. Four issues appeared.

Remarks: 

דו-שבועון (ולמעשה בתדירות משתנה), 1—4, כ"ד תמוז תרמ"ה, 7.7.1885 – כ"ח תשרי תרמ"ו, 7.10.1885.

כותרת גרמנית: Das Judenthum

סדר הופעת הגיליונות: 1. כ"ד תמוז תרמ"ה, 7.7.1885; 2. י' אב, 22.7; 3. כ"ו אב, 7.12; 4. כ"ח תשרי תרמ"ו, 7.10.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 293 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 313—315.

Object type: 
Periodical

Ojczyzna

Title: 
Ojczyzna
Editor/Editors: 
Alfred Nossig, Izydor Bernfeld
Publisher: 
M. Thumen & Wilhelm Feldman
Publishing place: 
Lwów
Typography: 
Ch. Rohatyn
Published from: 
1881
Published until: 
1892
Language: 
Description: 

A Polish language weekly of the “Agudat Ahim” (=Association of Brethren), which advocated citizenship for Jews and social and cultural integration into the surrounding Polish society. Since some of the members of this circle came from the maskilic camp, and could not entirely break away from Hebrew language and culture, during its first years the periodical published a Hebrew language supplement titled “Ha-mazkir ahava le-eretz moladeto” (=Evoking love of one’s native land). The supplement published pieces praising Hebrew language and literature and advocated their dissemination among the Jewish people. Members of the association tried to impact the masses also by means of a German language journal in Hebrew print (/script?), named “Neues Judisches Folksblatt”,  which began to appear in July 1882 in Lviv, and whose editor was Isaac Aaron Bernfeld, the editor of the Hebrew supplement; its aim was “to sow a seed of love and brotherhood between our brethren the Children of Israel in Galicia and the people in whose midst they dwell.”

Remarks: 

מוסף עברי: המזכיר אהבה לארץ מולדתו, בעריכת משה יששכר לנדא ויצחק ברנפלד, 1881—1886.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 428 ; פרובסט, מנדל, 'העתונות העברית בהתפתחותה הכרונולוגית', אחיאסף, ורשה תרפ"ג, 250—251; גלבר, נתן מיכאל, תולדות התנועה הציונית בגליציה, 1875—1918, הספריה הציונית וראובן מס, ירושלים, 83—84;   Glikson, Paul, Preliminary Inventory of the Jewish Daily and Periodical Press Published in the Polish Language, 1823-1982, Hebrew University of Jerusalem, Center for Research on Polish Jewry, Jerusalem 1983, 335; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 436—437.

Object type: 
Periodical

האור

Title: 
האור
Editor/Editors: 
צבי אלעזר טלר, דוד ישעיהו זילברבוש
Publishing place: 
Botosani, Lemberg
Typography: 
Löwy & Alkalay, Pressburg
Published from: 
1882
Published until: 
1883
Language: 
Description: 

A periodical with a literary-scholarly orientation, of which 8 issues appeared. The contributors included both Galicians as well as authors from neighboring lands 

Remarks: 

האור: יאיר אור על דרכי עמנו מיום היותם עד היום הזה, בו יבואו: א) מאמרים מעוררים לכל דבר טוב ומועיל ולהשיב נדחי ישראל. ב) תולדות אנשי שם, דברי הימים ומאמרי חכמה. ג) ספורים המתארים דרכי עמנו. ד) שירים.  ה) מכתבי מסע מנוסעים מתבוננים על תהלוכות אחינו. ו) בארי מקראות ואגדות על פי חקי הדקדוק וההגיון. ז) בקרת ספרים בלי משוא פנים, ירחון, בעריכת צבי אלעזר טלר ודוד ישעיהו זילברבוש (מחוברת ג' – רק זילברבוש), 8 חוברות, חוברות 1—2 – בוטושן (דפוס דוד לאווי ואברהם אלקלעי, פרסבורג) תרמ"ב, חוברת 3 – ?, חוברות 4—8 – למברג תרמ"ב 1882 – תרמ"ג 1883.

[14] – חוברת 1, בוטושן תרמ"ב (עמ' 1—32); [52] – חוברת 2, בוטושן תרמ"ב 1882  (33—64); [90] – חוברת 3, 1882 (65—96); [130] – חוברת 4, למברג תרמ"ג 1882 (מכאן ואילך – דפוס אנה ויידוביץ' למברג תרמ"ב) (97—128); [172] – חוברת 5, למברג תרמ"ג 1882 (129—152); [200] חוברת 6, למברג תרמ"ג (153—220); [274] – חוברת 4 [7!], למברג תרמ"ג 1883 (221—252); [312] חוברת 8, למברג תרמ"ג 1883 (עמ' 253—304).

בהמשך – תוספות: דוד כהנא, מבוא לפרשת בלעם; אפרים דיינרד, מסע בארץ הקדם. הצד העמודים 26, 93, 99, 208, 227, 298, 299.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 28 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 296—297.

Object type: 
Periodical

Der Patriot :האוהב עמו וארץ מולדתו

Title: 
Der Patriot :האוהב עמו וארץ מולדתו
Subtitle: 
מכתב-עתי יו"ל פעמים בחדש מאת אוהבי עמם
Editor/Editors: 
אביגדור (ויקטור) מרמילשטיי, אייזיק שאלתיאל גרבר
Publishing place: 
Przemysł
Typography: 
Żupnik et Knoller
Published from: 
1880
Published until: 
1880
Language: 
Description: 

A political-literary periodical, whose editorial outlook favored cultural integration with the Polish people, with the aim of “arousing love in the hearts of our Jewish brethren to the Polish rulers of the land and our benefactors, to teach our youth to speak the language of the people of the land, i.e. Polish. So that we do not appear to them as mutes who cannot open their mouths to speak” (1881, Vol. 12, 6). 13-16 issues appeared. 

Remarks: 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928,

61; גלבר, נתן מיכאל, תולדות התנועה הציונית בגליציה, 1875—1918, הספריה הציונית וראובן מס, ירושלים, 1958, 65, 229; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 287. 

Object type: 
Periodical

מחזיקי הדת/ קול מחזיקי הדת

Title: 
מחזיקי הדת/ קול מחזיקי הדת
Editor/Editors: 
יהושע ליפסקר, יהודה קרונגולד
Publisher: 
חברת מחזיקי הדת
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
Karl Budweiser
Published from: 
1879
Published until: 
1914
Language: 
Description: 

An Orthodox periodical published in Lemberg upon the founding of the Orthodox party “Mahzikei Ha-Dat” (=Keepers of the Religion) by Rabbi Shimon Sofer. It appeared for 35 years, first as a bi-weekly and later as a weekly, and was devoted to covering Jewish orthodox life in Lemberg and in Galicia generally. From time to time feuilletons were published in the lower part of the page, namely long essays with titles such as “Meshiv ka-Halacha” (Responding according to Jewish Law), or “She’elat hakham me-re’ehu al dvar havura kedosha mahzikei ha-dat u-teshuvato ha-rama” (=Questions and answers among scholars about the holy association ‘mahzikei hadat’).  During the first years, the periodical focused on events in Lemberg, especially matters concerning religion and its observance. Over time, the editorial scope broadened to include news and world affairs, and articles about the Jewish European Press. During 1895-1897, the periodical published historical stories that were translated from Der Israelit. Many of the contributors, particularly in its first years, used initials only as signatures, and therefore can be difficult to identify. Over the years, this practice changed and more authors began to use their full names. 

Remarks: 

בשנים תרל"ט 1879 - תרמ"ה 1884 הופיע כדו-שבועון.

מתרמ"ה 1884 בעיקר יצא מידי שבוע, לסרוגין, בשמות 'מחזיקי הדת' ו'קול מחזיקי הדת', כביכול כשני דו-שבועונים נפרדים, כנראה מחמת הקשיים להשיג רישיון להוצאת שבועון, ובעשור האחרון להופעתו – בחלק מהתקופה כל אחד משני הכותרים הופיע כשבועון.

גיליונות 'מחזיקי הדת': גיליון ראשון שידוע עליו: שנה ראשונה, גיליון 12, כ' סיון תרל"ט, 11.6.1879.

גיליון אחרון שידוע עליו: שנה 35, גיליון 18 – כ"ג שבט תרע"ג, 31.1.1913; עורך מנדל מרגושס, דפוס חיים רוהטין.

גיליונות 'קול מחזיקי הדת': גיליון ראשון שידוע עליו: גיליון 7, ב' אדר תרמ"ה, 16.2.1885.

שנים אחרונות: שנה 32, 1, ז' חשון תרע"ד, 7.11.1913; 2 – 19.11; 3 – 2.1.1914; 4 – 30.1; 6 – 1.5; שנה 33, גיליון 7, 8.5; 10 – 29.5; 11 – 12.6; 12 – 19.6.

גיליון אחרון שידוע עליו: שנה 33, גיליון 13, כ"ג תמוז תרע"ד, 17.6.1914 – נוסד ע"י פייביש עבנער [אבנר], יו"ל ע"י חתנו יהושע צבי וילף.  

כל גיליון הכיל שמונה עמודים.

 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 436 ; קלוזנר, יוסף, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ג, 1953, 126; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 283—284; מנקין, רחל, צמיחתה וגיבושה של האורתודוקסיה היהודית בגליציה, חברת 'מחזיקי הדת', 1867—1883, דוקטורט, האוניברסיטה העברית, תשס"א, 2000.

 

Object type: 
Periodical

הצופה

Title: 
הצופה
Subtitle: 
צופה ומביט על כל הנעשה בקרב בית בית ישראל ומודיע גם דברי תורה חכמה ומדע
Editor/Editors: 
מיכל וולף
Publisher: 
אברהם אבוש אייזנר
Publishing place: 
Lemberg
Published from: 
1878
Published until: 
1878
Language: 
Description: 

A periodical that included news, literary works, and articles on popular science. Two issues appeared. 

Remarks: 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 623 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 280—281. 

Object type: 
Periodical