לבוב

Author: 
ברודא, מרדכי זאב
Publication title: 
לבוב
Source published in: 
כנסת, ח', תש"ג-תש"ד, 99—109.
Publisher: 
מוסד ביאליק ודביר
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1944
Publication Language: 
Remarks: 

Includes references to a long line of men.
The article appeared in additional printings
(for details – see the comment in Hebrew).

Community: 

מצבת קודש, הוא זכרון צדיקים: ספר זכרון לכל הגאונים והקדושים שרי התורה אשר למשמרת לפני ה' בבית מועד לכל חי העתיק יומין פה עיר לבוב

Author: 
סוחסטוב, גבריאל
Publication title: 
מצבת קודש, הוא זכרון צדיקים: ספר זכרון לכל הגאונים והקדושים שרי התורה אשר למשמרת לפני ה' בבית מועד לכל חי העתיק יומין פה עיר לבוב [...], א'-ו'
Publishing place: 
למברג
Date: 
1860
Publication Language: 
Remarks: 

Six volumes, 1860-1879.

Community: 

בתי עלמין כשאנוב ו-טשבינה: תיעוד בתי עלמין שנעשה ב-שנת תשס"א

Author: 
יערי, בנימין (ע')
Publication title: 
בתי עלמין כשאנוב ו-טשבינה: תיעוד בתי עלמין שנעשה ב-שנת תשס"א
Publisher: 
תיעוד בתי עלמין
Publishing place: 
חולון
Date: 
1992
Publication Language: 
Community: 

עלון כשאנוב, 1—2

Author: 
מצנר, מ. (ע')
Publication title: 
עלון כשאנוב, 1—2
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 
Remarks: 

Two volumes, 1970-1971.

Community: 

ספר כשאנוב: לזכרם של קדושי העיר שנספו בשואה

Author: 
בוכנר, מרדכי
Publication title: 
ספר כשאנוב: לזכרם של קדושי העיר שנספו בשואה
Publisher: 
ארגון יוצאי כשאנוב בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1990
Publication Language: 
Remarks: 

Originally appeared in Yiddish and in German in 1949. Translated from the English edition (1989).

Community: 

Chrzanów: The Life and Destruction of a Jewish Shtetl, translated by Jonathan Boyarin ספר כזשאנאוו: לעבן און אומקום פון א יידיש ש

Author: 
Bochner, Mordechai
Publication title: 
Chrzanów: The Life and Destruction of a Jewish Shtetl, translated by Jonathan Boyarin ספר כזשאנאוו: לעבן און אומקום פון א יידיש שטעטל
Publisher: 
Solomon Gross
Publishing place: 
Roslyn Harbor, N.Y.
Date: 
1989
Publication Language: 
Remarks: 

Originally appeared in Yiddish and in German in 1949.

Community: 

ספר כזשאנאוו: לעבן און אומקום פון א יידיש שטעטל

Author: 
בוכנר, מרדכי
Publication title: 
ספר כזשאנאוו: לעבן און אומקום פון א יידיש שטעטל
Publishing place: 
רגנסבורג - מינכן
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

[The book of Chrzanów: The life and destruction of a Jewish town]
Translated publications also appeared in English (1989) and in Hebrew (in the 1990s).

Community: 

חורבן יאריטשוב ביי לעמבערג: ספר זכרון לקדושי יאריטשוב וסביבותיה: א קורצע בעשרייבונג פונם צווייטען וועלט-קריעג און פון דעם לעבען או

Author: 
גרסטל, מרדכי
Publication title: 
חורבן יאריטשוב ביי לעמבערג: ספר זכרון לקדושי יאריטשוב וסביבותיה: א קורצע בעשרייבונג פונם צווייטען וועלט-קריעג און פון דעם לעבען און חורבן פון א אידיש שטעטיל אין פוילען, מיט די נעמען פון די קדושים. אלעס גענוי לויט אמת'ע פאקטען
Publisher: 
אברהם בוים
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

[The destruction of Novy Yarychuv, next to Lemberg (Lwów): A memorial book dedicated to
the martyrs of Novy Yarychuv and the surrounding area: A short description from the second
world war and from the life and destruction of a Jewish town in Poland, with the names of
the martyrs. Everything is accurate according to facts]

Community: 

תולדות קהילת ירוסלב: רבניה וחשוביה

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
תולדות קהילת ירוסלב: רבניה וחשוביה
Source published in: 
ישורון, כב (2010), תתסא-תתעה; כג (2011), תקעג-תקפה; כו (2012), תשעו-תשפט; כט (2013), תתמא-תתנו.
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

Incudes references to a long line of Rabbis (detailed in the comments in Hebrew)

Community: 

ספר ירוסלב: גל-עד לזכר עירנו,Jarosław

Author: 
אלפרוביץ יצחק (ע')
Publication title: 
ספר ירוסלב: גל-עד לזכר עירנו,Jarosław
Publisher: 
ארגון יוצאי ירוסלב בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1978
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a section in English titled: Jaroslav Book: A Memorial to the Jewish Community of
Jaroslav

Community: