נדבורנה: ספר עדות וזכרון

Author: 
כרמי, ישראל (קרמר אוטו)
Publication title: 
נדבורנה: ספר עדות וזכרון
Publisher: 
הארגונים של יוצאי נדבורנה בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1975
Publication Language: 
Community: 

מיקולינצה: ספר יזכור/ Mikulince: Yzkor Book

Author: 
פרשל, חיים (ע')
Publication title: 
מיקולינצה: ספר יזכור/ Mikulince: Yzkor Book
Publisher: 
ארגון יוצאי מיקולינצה בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1985
Publication Language: 
Community: 

עיירתי מיקולינץ

Author: 
שוחט, אהובה
Publication title: 
עיירתי מיקולינץ
Source published in: 
העבר, כ (תשל"ג), 245—259.
Date: 
1973
Publication Language: 
Community: 

ספר זכרון לקהילת מיעלעץ, סיפור השמדת הקהילה היהודית

Publication title: 
ספר זכרון לקהילת מיעלעץ, סיפור השמדת הקהילה היהודית
Publisher: 
ועדת ההנצחה לקהילת מיעלעץ
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1979
Publication Language: 
Community: 

מעליצער יידן

Author: 
קלגסברון, שלמה
Publication title: 
מעליצער יידן
Publisher: 
ניי-לעבן
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1979
Publication Language: 
Remarks: 

[Jews of Mielec]

Community: 

מעליצער יידן: "ערב ראש השנה", א קאפיטל פונעם קונפטיקן בוך: "מעליצער יידן"

Author: 
קלגסברון, שלמה
Publication title: 
מעליצער יידן: "ערב ראש השנה", א קאפיטל פונעם קונפטיקן בוך: "מעליצער יידן"
Publisher: 
ארגון יוצאי מליץ והסביבה
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1968
Publication Language: 
Remarks: 

Precursory brochure, before the publishing of the book (Tel-Aviv 1968)

Community: 

די יידישע קהילה אין מעליץ: איר געשיכטע, אירע יידן, זייער לעבן און אונטערגאנג

Author: 
קייטלמן, יחזקאל
Publication title: 
די יידישע קהילה אין מעליץ: איר געשיכטע, אירע יידן, זייער לעבן און אונטערגאנג
Source published in: 
בורביץ' מיכאל (ע'), פון נאענטן עבר (מאנאגראפיעס און מעמוארן), 1, 399—451.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור-קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

[The Jewish community in Mielec: Its history, its Jews, their lives and downfall]

Community: 

מאסטי-וויעלקיע יזכור בוך/ מאסט-רבתי: ספר זכרון, כרך א': חייה וחורבנה של קהילה יהודית, כרך ב': פרקי שואה וכליון, 1975 – 1977.

Author: 
שטרקמן, משה, אברהם אקנר ואליעזר ל. בינות (ע', כרך א')/ יעקב ראטה (ע', כרך ב')
Publication title: 
מאסטי-וויעלקיע יזכור בוך/ מאסט-רבתי: ספר זכרון, כרך א': חייה וחורבנה של קהילה יהודית, כרך ב': פרקי שואה וכליון, 1975 – 1977.
Publisher: 
ארגוני יוצאי מוסטי-ויאלקה בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1975
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section in English, titled: Mosty-Wielkie Memorial Book: The Life and Destruction
of a Jewish Community
On the back cover: Memorial Book of Mosty-Wielkie

Community: 

ספר מונאסטרישץ': מצבת זכרון לקהילה קדושה/ Monasterzyska: A Memorial Book

Author: 
סגל, מאיר (ע')
Publication title: 
ספר מונאסטרישץ': מצבת זכרון לקהילה קדושה/ Monasterzyska: A Memorial Book
Publisher: 
ארגון יוצאי מונאסטרישץ' בישראל
Publishing place: 
תל-אביב – רמת-השרון
Date: 
1974
Publication Language: 
Community: 

לאנצוט: חייה וחורבנה של קהילה יהודית

Author: 
וולצר, מיכאל ונתן קודיש (ע')
Publication title: 
לאנצוט: חייה וחורבנה של קהילה יהודית
Publisher: 
ארגוני יוצאי לאנצוט בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1963
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (3-220), in Yiddish (221-418), and in English.

Community: