ספר כזשאנאוו: לעבן און אומקום פון א יידיש שטעטל

Author: 
בוכנר, מרדכי
Publication title: 
ספר כזשאנאוו: לעבן און אומקום פון א יידיש שטעטל
Publishing place: 
רגנסבורג - מינכן
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

[The book of Chrzanów: The life and destruction of a Jewish town]
Translated publications also appeared in English (1989) and in Hebrew (in the 1990s).

Community: 

חורבן יאריטשוב ביי לעמבערג: ספר זכרון לקדושי יאריטשוב וסביבותיה: א קורצע בעשרייבונג פונם צווייטען וועלט-קריעג און פון דעם לעבען או

Author: 
גרסטל, מרדכי
Publication title: 
חורבן יאריטשוב ביי לעמבערג: ספר זכרון לקדושי יאריטשוב וסביבותיה: א קורצע בעשרייבונג פונם צווייטען וועלט-קריעג און פון דעם לעבען און חורבן פון א אידיש שטעטיל אין פוילען, מיט די נעמען פון די קדושים. אלעס גענוי לויט אמת'ע פאקטען
Publisher: 
אברהם בוים
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

[The destruction of Novy Yarychuv, next to Lemberg (Lwów): A memorial book dedicated to
the martyrs of Novy Yarychuv and the surrounding area: A short description from the second
world war and from the life and destruction of a Jewish town in Poland, with the names of
the martyrs. Everything is accurate according to facts]

Community: 

תולדות קהילת ירוסלב: רבניה וחשוביה

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
תולדות קהילת ירוסלב: רבניה וחשוביה
Source published in: 
ישורון, כב (2010), תתסא-תתעה; כג (2011), תקעג-תקפה; כו (2012), תשעו-תשפט; כט (2013), תתמא-תתנו.
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

Incudes references to a long line of Rabbis (detailed in the comments in Hebrew)

Community: 

ספר ירוסלב: גל-עד לזכר עירנו,Jarosław

Author: 
אלפרוביץ יצחק (ע')
Publication title: 
ספר ירוסלב: גל-עד לזכר עירנו,Jarosław
Publisher: 
ארגון יוצאי ירוסלב בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1978
Publication Language: 
Remarks: 

Includes a section in English titled: Jaroslav Book: A Memorial to the Jewish Community of
Jaroslav

Community: 

תולדות יהודי ירוסלב משנת 1464 עד לשואה

Author: 
שטינברג, משה
Publication title: 
תולדות יהודי ירוסלב משנת 1464 עד לשואה
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1968
Publication Language: 
Community: 

לתולדות היהודים ביערסלאב

Author: 
ויינריב, דב
Publication title: 
לתולדות היהודים ביערסלאב
Source published in: 
חורב, י"ב (תשי"ז), 154—159.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1957
Publication Language: 
Community: 

יאסלא: פונ'ם ענטשטעהען ביזן חורבן

Author: 
אבן-חיים, משה נתן
Publication title: 
יאסלא: פונ'ם ענטשטעהען ביזן חורבן
Publisher: 
ארגון יוצאי יסלו בארץ ישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

מופיע בעברית בספר הזיכרון ליסלו, תל-אביב 1953.

Community: 

תולדות יהודי יאסלו: מראשית התישבותם בתוך העיר עד ימי החורבן על ידי הנאצים וגרוריהם, פושעי האנושיות בתקופת המאה ה-20

Author: 
אבן-חיים (רפופורט), משה נתן
Publication title: 
תולדות יהודי יאסלו: מראשית התישבותם בתוך העיר עד ימי החורבן על ידי הנאצים וגרוריהם, פושעי האנושיות בתקופת המאה ה-20
Publisher: 
ארגון יוצאי יאסלו בארץ ישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Remarks: 

The main part is dedicated to the members of the community (79-343); for a review of the
book – see the comment in Hebrew.

Community: 

מצבת זכרון לקהילת יבורוב והסביבה/ מצבת זכרון לקדושי קהילת יבורוב

Author: 
בר-לב, מיכאל (ע')
Publication title: 
מצבת זכרון לקהילת יבורוב והסביבה/ מצבת זכרון לקדושי קהילת יבורוב
Publisher: 
ארגון יוצאי יבורוב והסביבה בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1979
Publication Language: 
Community: 

יודענשטאדט יאוואראוו': דער אומקום פון די יאוואראווער אידן

Author: 
דרוק, שמואל
Publication title: 
יודענשטאדט יאוואראוו': דער אומקום פון די יאוואראווער אידן
Publisher: 
אינדעפענדענט יאוואראוולער אסס'ן
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

[The Jewish city of Jaworów: the destruction of Jaworów’s Jews]

Community: