מבית אבא, פרקי זכרונות מימי ילדות בעיירת מולדתי הוסיאטין

Author: 
אביטוב (בירנבוים), אברהם יצחק
Publication title: 
מבית אבא, פרקי זכרונות מימי ילדות בעיירת מולדתי הוסיאטין
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1965
Publication Language: 
Remarks: 

מהדורה שנייה: בית אבות אפעל

Community: 

ספר דמביץ

Author: 
לייבל, דניאל (ע')
Publication title: 
ספר דמביץ
Publisher: 
ארגון יוצאי דמביץ בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1960
Publication Language: 
Community: 

ספר דינוב: ספר זכרון לקדושי קהילת דינוב שניספו בשואה הנאצית/ ספר דינאוו

Author: 
קסה, יצחק ומשה רינת (ע')
Publication title: 
ספר דינוב: ספר זכרון לקדושי קהילת דינוב שניספו בשואה הנאצית/ ספר דינאוו
Publisher: 
ארגון יוצאי דינוב והסביבה בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1979
Publication Language: 
Community: 

זכרונות מעולם שאבד וקורות חיי, גלעד לקדושי דוקלא, חלק ראשון: דוקלא

Author: 
שטרנברג, שמואל
Publication title: 
זכרונות מעולם שאבד וקורות חיי, גלעד לקדושי דוקלא, חלק ראשון: דוקלא
Publishing place: 
פתח-תקוה
Date: 
1996
Publication Language: 
Community: 

Dobromil: Life in a Galician Shtetl, 1890-1907

Author: 
Miller, Saul
Publication title: 
Dobromil: Life in a Galician Shtetl, 1890-1907
Publisher: 
A Logvin book, Loewenthal Press
Publishing place: 
New York
Date: 
1980
Publication Language: 
Remarks: 

A bilingual edition: Originally in Yiddish with an English translation (includes final comments
from Leo Miller

Community: 

דובייצקו

Author: 
יבורניקר-לפלר, משה
Publication title: 
דובייצקו
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
1990
Publication Language: 
Community: 

מגילת גלינע (גליניאנע): זכרונות און איבערלעבונגען פון א חרוב געווארענער קהילה

Author: 
הלפרן, חנוך ה. (ע')
Publication title: 
מגילת גלינע (גליניאנע): זכרונות און איבערלעבונגען פון א חרוב געווארענער קהילה
Publisher: 
דער גליניאנער עמוירדזשענסי רעליעף קאמיטע אין ניו-יארק
Publishing place: 
ברוקלין, ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

[The scroll of Gliniany: Memories and experiences from a community that has been destroyed]
For a response: see the comments in Hebrew.

Community: 

קהילת גלינא, 1473-1943: תולדותיה וחורבנה

Author: 
כורך, אשר
Publication title: 
קהילת גלינא, 1473-1943: תולדותיה וחורבנה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1950
Publication Language: 
Community: 

חורבן גליניאנע (גלינע): לזכרון אונזערע קדושים

Author: 
הלפרן, הנך ואח' (ע')
Publication title: 
חורבן גליניאנע (גלינע): לזכרון אונזערע קדושים
Publisher: 
עמוירדזשענסי רעליעף קאמיטע פאר גליניאנע און אומגעגענד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1946
Publication Language: 
Remarks: 

[The Destruction of Gliniany: In memory of our saints]
Includes a section in English, titled: Halpern, Henech and others (eds.), The Tragic End of Our
Gliniany, Emergency Relief Committee for Gliniany and Vicinity, New York 1946.

Community: 

דאס שטעדטעל גליניאנע

Author: 
הלפרן, חנוך
Publication title: 
דאס שטעדטעל גליניאנע
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 2 (1943), 2 (אפריל), 8—10.
Publisher: 
גאליציאנער פארבאנד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

[The town Gliniany]

Community: