קהילת טרנובז'ג-דזיקוב (גליציה המערבית): ספר זכרון ועדות

Author: 
פליישר, יעקב יהושע
Publication title: 
קהילת טרנובז'ג-דזיקוב (גליציה המערבית): ספר זכרון ועדות
Publisher: 
ארגון יוצאי טרנובז'ג-דזיקוב בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1973
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section in Polish: Dzieje I likwidacji Żydów: m. Tarnobrzeg - Dzików