משפחת הגורליצאים בישראל

Publication title: 
משפחת הגורליצאים בישראל
Publisher: 
ועד יוצאי גורליצה והסביבה
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
1951
Publication Language: 
Remarks: 

The chapters on Gorlice - on pages 3-12, 15-21; the chapters on Biecz - on pages 12-14, 21-22.

Community: 

חורבן דינאוו, סאניק-דיבעצק

Author: 
מוריץ, דוד
Publication title: 
חורבן דינאוו, סאניק-דיבעצק
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

[The destruction of Dynów, Sanok, Dibetsk]

Community: 

קהילתיים (הוסיאטין וקופיצ'ינצה): בעברית וביידיש, העברעיש און יידיש

Author: 
בקר, אברהם
Publication title: 
קהילתיים (הוסיאטין וקופיצ'ינצה): בעברית וביידיש, העברעיש און יידיש
Publisher: 
ארגון יוצאי הוסיאטין הגליצאית בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1977
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (9-134) and in Yiddish (135-286).
The section in English titled: Backer Abraham, Two Communities (Husiatyn and Kopyczynce).

Community: 

ספר זכרון לדרוהוביץ, בוריסלב והסביבה

Author: 
גלבר, נתן מיכאל (ע')
Publication title: 
ספר זכרון לדרוהוביץ, בוריסלב והסביבה
Publisher: 
ארגון יוצאי דרוהוביץ, בוריסלב והסביבה
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1959
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts on Drohobych (9-167), Boryslav (171-184), Medenichi (185-187) and Skhodnitsa (188-193), as well as a section in Yiddish about the Holocaust in Drohobych and Boryslav (194-224).

ספר זכרון לזכר קהילת דוברומיל וניישטוט

Author: 
גלברט, מרדכי (ע')
Publication title: 
ספר זכרון לזכר קהילת דוברומיל וניישטוט
Publisher: 
ארגון יוצאי דוברומיל וניישטוט בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1964
Publication Language: 
Community: 

ספר גריידינג

Author: 
מרגל, יהודה (ליביש) (ע')
Publication title: 
ספר גריידינג
Publisher: 
יוצאי קהילת גריידינג
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1981
Publication Language: 
Community: 

ספר זכרון גבוז'דזיץ והסביבה

Author: 
זילבר, מנדל (ע')
Publication title: 
ספר זכרון גבוז'דזיץ והסביבה
Publisher: 
יוצאי גבוז'דזיץ בישראל ובתפוצות
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
1974
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (1-219) and in Yiddish (219-349).

Community: 

ספר הורודנקה/ ספר האראדענקע

Author: 
מלצר, שמשון (ע')
Publication title: 
ספר הורודנקה/ ספר האראדענקע
Publisher: 
אירגון יוצאי הורודנקה והסביבה בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1963
Publication Language: 
Remarks: 

The book includes parts on settlements in the surrounding area (72-78); for details - see the comment in Hebrew.

Community: 

Husiatin, Podolia (Ukraine): Jewish Settlement Founded in 16th Century, Annihilated in 1942, To Eternal Memory/ הוסיאטין - פאדאלי

Author: 
Diamond, Benjamin (ed.)
Publication title: 
Husiatin, Podolia (Ukraine): Jewish Settlement Founded in 16th Century, Annihilated in 1942, To Eternal Memory/ הוסיאטין - פאדאליער גובערניע: אידישער ישוב, געגרינדעט אין 16-טן יארהונדערט, אומגעבראכט אין 1942, לזכרון נצח
Publisher: 
Group of Husiatin Landsleit in America
Publishing place: 
New York
Date: 
1968
Publication Language: 
Community: 

ספר זכרון הוסיאטין והסביבה

Author: 
בקר, אברהם, אברהם יצחק אביטוב (ע')
Publication title: 
ספר זכרון הוסיאטין והסביבה
Publisher: 
ארגון יוצאי הוסיאטין הגליצאית בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1976
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (7-339) and in Yiddish (341-482).

Community: