Bilans finansowy i wykaz członków "Konsumu (zeb...

CAHJP Code: 
HM3/1402.31
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Bilans finansowy i wykaz członków "Konsumu (zebrania) żydowskich robotników "Poale Syon" w Rymanowie.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18217
Organizations: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.28
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Żydowskiego kółka handłowo-samokształcącego w kierunku fachowym "Chawe Mada" w Przemyślu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18210
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.23
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dobroczynnego dla wspierania podupadlych Żydów "Nydwath Lew" we Lwowie, z dolączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1920
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18179
Site collections: 

Korespondencja w sprawie ponownego zatwierdzeni...

CAHJP Code: 
HM3/1402.22
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie ponownego zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dobroczynnego "Beis Jehuda" we Lwowie, z dolączeniem statutu. Zawierają wiadomości, że statut tego towarzystwa był przyjęty jeszcze w 1897 r., ono przestało istniec z powodu wybuchu wojny światowej i stracilo swoj majątek (dom modlitwy, tory, księgi kasowe) podczas rozruchów ogólnych w 1918 r.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1920
Size: 
22
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18178
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.21
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Beis Josef" przy bożnice "Beis Josef" we Lwowie, z dolączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18172
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia pozyczkowego z pobieraniem odsetek w wysokości 4%, "Gmiles hasudim" w Ropczycach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7980
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safa Berura" w Rożnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
33
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7977
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia "Ahawas Reim" w Perehińsko, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
18
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7950
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla bezprocentnych pozyczek, zapomog pieniężnych, urzadzenie wspólnych nabożeństw i udzielenia pomocy chorym członkom "Zofchei zedek" w Przemyślu z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1912
Size: 
35
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7907
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla udzielenia przejezdnym biednym Żydom bezpłatnych noclegów "Hachnusas orchim" w Podgórze, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1911
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7897
Site collections: