Bilans finansowy i wykaz członków "Konsumu (zeb...

CAHJP Code: 
HM3/1402.31
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Bilans finansowy i wykaz członków "Konsumu (zebrania) żydowskich robotników "Poale Syon" w Rymanowie.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18217
Organizations: 
Site collections: