- Wycinek z dziennika "Chwila" z komunikatem z ...

CAHJP Code: 
HM3/1415.11
Original name: 

- Wycinek z dziennika "Chwila" z komunikatem z Grybowa o założeniu w miejście oddziału Lwowskiego związku dla szerzenia wykształcenia zawodowego wsród Żydów "Wuzet".
- Rękopis artykułu Charaka Weemara "Pierwszy obywatel palestyński", dotyczący działalnosci Eliezera Ben Jehudy w Erez Israel i problematu kształcenia języka hebrajskigo.
- Korespondencja członka zarządu "Sochnutu" Dr. Emila Schmoraka z Jerozolimy i Dr. M. Kochańskiego z Warszawy z "Hanoar hazioni" we Lwowie.
- Krótkie sprawozdania oddziałow "Irgun cofim" o liczbie członków, ich plci i stopnia kulturalnego z miast: Kołomyja, Przemyśl, Brzeżany, Bielsk, Gródek Jagielloński, Katowice.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
19
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.502, оп.1, д.4
Site collections: 

Sprawozdanie roczne (1930-31) Centrali Lwowskie...

CAHJP Code: 
HM3/1415.10
Original name: 

Sprawozdanie roczne (1930-31) Centrali Lwowskiej Zrzeszenia Kobiet żydowskich dla pracy propalestyńskiej "WIZO" z wykazem: nazwisk członków przezydjumu i jego przewodnyczącej Dr. Ady Reichenstein; miast w których istnialy grupy "WIZO" i sumy datków pobieranych wsród jej członków w Galicji Wschodniej.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1931
Size: 
7
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.502, оп.1, д.3
Site collections: 

Protokoły posiedzeń prezydjumu i komisji statut...

CAHJP Code: 
HM3/1415.09
Original name: 

Protokoły posiedzeń prezydjumu i komisji statutowej "Stowarzyszenia koła kobiet żydowskich" we Lwowie z wykazem nazwisk członków zarządu i przewodnieczących Dr-ów Ady Reichenstein i Cecilji Kłaftenowej, również czlenkiń, prośących pomocy i listów zapomogowych; z wykazem instytucyj, którymi opiekało się Koło kobiet żydowskich we Lwowie; sprawozdania kasowe i inne.

Date of item:

from: 
1925
  -  
to: 
1939
Size: 
98
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.502, оп.1, д.2
Site collections: 

Lutowiskach; Ignacemu Leibowi Schreiberowi z Dr...

CAHJP Code: 
HM3/1415.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Lutowiskach; Ignacemu Leibowi Schreiberowi z Drohobycza, rabinowi Isakowi Aronowi Ettingerowi i Izraelowi Kohen Rappaportowi ze Lwowie w innych miastach Galicji. Zawierają pozwolenie dla pelnomocnika turecko-izraelickiej gminy w Jerozolimie Rachamima Franca na składki dobroczynne w Galicji, przyznaczone na budowe przytuliska dla wdów, sierot i pielgrzymów w Jerozolimie.

Date of item:

from: 
1870
  -  
to: 
1905
Size: 
215
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.614
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dozwolenia dla Izraeli...

CAHJP Code: 
HM3/1414.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dozwolenia dla Izraelickiej gminy wyznaniowej w Jarosławiu na sprzedarz, należącej Gminie obligacji galicyjskiej pozyczki krajowej z 1893 r., wartośc której stanowi 4000 koron, powstalej z fundacji bł. p. Berischa Lifschitza na rzecz budowy łazni gminnej.

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1908
Size: 
36
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.562
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Izr...

CAHJP Code: 
HM3/1413.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie przeciwko wynnikom wyborów do Rady gminnej, z powodu zatwierdzenia przez nowe Przełożenstwo nieprawnego poboru opłat szechterskich od rzezi rytualnej bydła i drobiu. Zawierają zażalenie spadkobierców założyciela fundacji dla szpitala izraelickiego w Tarnowie Aschera Schwarzenfelda przeciw zawyszonej taksy Przełożeństwa za grób i pomnik dla fundatora.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1907
Size: 
106
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.498
Site collections: 

Korespondencja w sprawach skarg członków gminy ...

CAHJP Code: 
HM3/1407.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach skarg członków gminy żydowskiej w Brzesku na zawyszone datki domiestykalne i nieprawidłowe układanie budżetu gminnego, rekurs przełożeństwa wyznaniowego przeciw otwarcia osobnego domu modlitwy stowarzyszenia "Gmiłus Chasudim" z wykazem wszystkich bożnic w Brzesku.

Date of item:

from: 
1888
  -  
to: 
1907
Size: 
163
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.14
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zakazu żydowskiemu tow...

CAHJP Code: 
HM3/1407.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zakazu żydowskiemu towarzystwu dobroczynnemu "Gmilus Chasidim" (z nazwiskami członków) otwarcia i utrzymania osobnego domu modlitwy w Brzesku.

Date of item:

from: 
1887
  -  
to: 
1895
Size: 
156
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.13
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów pr...

CAHJP Code: 
HM3/1403.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów przeciwko wynikom wyborczym po przeprowadzonych wyborach w gminach żydowskich Galicjii: Sambor, Bursztyn, Dobromil, Nadwórna, Zbaraż, Janów, Błażowa, Sniatyn, Chorostków, Brody, Łańcut. W sprawie:
- Rekursy przeciw podwyszenia datków domiestykalnych w gminach żydowskich na rzecz funduczów dla ubogich w Limanowie i szpitalu żydowskiego we Lwowie;
- Rekursy z miast Nowy Sącz i Lubaczow, dotyczące przekroczeń w ksiegach metrykalnych, popielnione przez urzędników gmin żydowskich.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1900
Size: 
117
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.370
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.32
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla pelęgnowania i krzewienia kultury żydowskiej "Hatikwa" w Chyrowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18230
Site collections: