Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.33
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu filii miejscowej w Borysławiu "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutu. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filii miejscowej w Borysławiu, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie juz nie istnieje.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
19
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1293
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1399.31
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Stowarzeszenia ku wspieraniu biednej żydowskiej młodzieży szkolnej "Ezra" ("Pomoc") w Czortkowie, z dołączeniem statutów.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1910
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов ф.146, оп.25, д.1172
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów...

CAHJP Code: 
HM3/1399.30
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów filij dla miast Sasów i Złoczów "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutów. W sprawie powiedomienia: o wykresleniu z katastru filij dla miast Sasówa i Złoczów z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie juz rozwiązany, i o założeniu w Sasowie innych stowarzyszeń dla robotników żydowskich "Miłośc" i "Poalei Syon".

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
66
Language: 
German וגם Polish
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1152
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów...

CAHJP Code: 
HM3/1399.29
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów filii dla miasta Stryja "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutu. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filii dla miasta Stryja, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie od dawna juz rozwiązany.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
26
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1149
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów...

CAHJP Code: 
HM3/1399.28
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów filij dla miast Skała i  Borszczów "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutów. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filij dla miast Skała i Borszczów, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie od dawna juz rozwiązany.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
25
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1148
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów...

CAHJP Code: 
HM3/1399.27
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów filij dla miast Rożniatów, Bolechów i Dolina "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutów. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filij dla miast Rożniatów, Bolechów i Dolina, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie od dawna juz rozwiązany.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
53
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1137h
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.26
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu filii dla miasta Mościska "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutu. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filii dla miasta Mościska, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie od dawna juz nie istnieje.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
27
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1113
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.25
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu "Stowarzyszenia żydowskich przekupcych i drobnych handlarzy dla Galicji i Bukowiny" we Lwowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
13
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1108
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.20
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu dobroczynnego Towarzystwa żydowskich mleczarzy we Lwowie, z dołaczeniem statutu. Zawierają powiedimienie o wykluczeniu tego towarzystwa z katastru, z powodu braku członków i funduszów.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1912
Size: 
12
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.936
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3?1399.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa przytułku dla ubogich Żydów zatrzymających się chwilowo w Krakowie, z dołaczeniem statutu. Zawierają powiedimienie o wykluczeniu tego towarzystwa z katastru, ponieważ ono w ciągu 5-lat nie ukonstytuowało się.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1910
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.926
Site collections: