Podania o przyjęcie do przytułiska dla starców...

CAHJP Code: 
CD/374.18
Original name: 

 Podania o przyjęcie do przytułiska dla starców i kalek w m. Tarnopol.
Wykaz chorych w szpitalu żydowskim.
Wykaz starców i kalek

Date of item:

from: 
1926
  -  
to: 
1926
Size: 
54
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.15
Site collections: 

Korespondencja w sprawie gospodarczo-finansowej...

CAHJP Code: 
CD/374.17
Original name: 

Korespondencja w sprawie gospodarczo-finansowej szpitala żydowskiego i przytułiska dla starców i kalek w m. Tarnopol.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1936
Size: 
42
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.13
Site collections: 

Korespondencja z Żydami - mieszkańcami New-York...

CAHJP Code: 
CD/374.16
Original name: 

Korespondencja z Żydami - mieszkańcami New-Yorku, który ofiarowałi pieniędzy na rzecz szpitala żydowskiego w m. Tarnopol

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1936
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.11
Site collections: 

Sprawozdanie z działalnosci i zamknięcie rachun...

CAHJP Code: 
CD/374.15
Original name: 

Sprawozdanie z działalnosci i zamknięcie rachunkowe za r.1930/31 szpitala żydowskiego i przytułiska dla starców i kalek w m. Tarnopol, podania o przyjęcie do pracy w szpitalu i nadanie zapomogi materialnej, oraz w sprawie testamentu po Józefie Zlizowi na rzecz spadkobierców i szpitala żydowskiego.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1931
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.7
Site collections: 

Sprawozdania finansowe, protokoły, korespondenc...

CAHJP Code: 
CD/374.12
Original name: 

Sprawozdania finansowe, protokoły, korespondencja i inne materiały dot. udziełenia finansowego na utrzymanie szpitalu żydowskiego w m. Tarnopol.

Date of item:

from: 
1925
  -  
to: 
1926
Size: 
67
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.1
Site collections: 

Переписка с Комитетом Общества для оказания п...

CAHJP Code: 
CD/374.07
Original name: 

Переписка с Комитетом Общества для оказания помощи еврейскому населению, пострадавшему от военных действий и финансовые документы о выделении денежной помощи для приобретения топлива бедному еврейскому населению в городах и местечках Тернопольского воеводства.
В деле- списки евреев, получивших помощь: Тернополь, Борщев.

Date of item:

from: 
1915
  -  
to: 
1917
Size: 
80
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.322, оп.1, д.228
Site collections: 

Die jüdische Gemeinde Lwów zur Amtszeit von Rab...

CAHJP Code: 
PL/1165.01
Original name: 

Die jüdische Gemeinde Lwów zur Amtszeit von Rabbiner Jakob Meschullam Arnstein 1810-1839: Protokolle, eingehende und ausgehende Korrespondenz, offizielle Bestätigungen, Rechnungen sowie Einladungen zu Vorstandssitzungen
Enth.: Brief von Rabbiner Arnstein an die Gemeinde anlässlich des 40sten Geburtstags Kaiser Franz I.

Original und Xeroxkopie

Date of item:

from: 
1810
  -  
to: 
1839
Size: 
37
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
CAHJP
Site collections: 

Oświadczenia niektórych członków Związku Żydów ...

CAHJP Code: 
HM3/1416.40
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Oświadczenia niektórych członków Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie o zniżenie datków członkowskich, z powodu bezrobocia i ciężkiego stanu materjalnego. Zawierają Lista członków zalegających wkładkami ponad 6 miesięcy, który nieuprawnione w glosowaniu na walnym zgromadzeniu 17.06.1939.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1939
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
Oświadczenia niektórych członków Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie o zniżenie datków członkowskich, z powodu bezrobocia i ciężkiego stanu materjalnego. Zawierają Lista członków zalegających wkładkami ponad 6 miesięcy, który n
Site collections: 

Wykazy członków Związku Żydów uczęstników walk ...

CAHJP Code: 
HM3/1416.39
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Wykazy członków Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie, który zasługują na otrzymanie węglu na opal w zimie i pozyczki od "Bratniej Pomocy". Zawierają wykaz imion żony i dzieci byłych kombatantów z dołączeniem adresy mieszkania.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.258
Site collections: 

Referat Dra. Henryka Mesusa ze Lwowa, dotyczacy...

CAHJP Code: 
HM3/1416.20
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Referat Dra. Henryka Mesusa ze Lwowa, dotyczacy działalności oddzialu "Bratnej pomocy" i wygłoszony na III-im walnym Zjezdzie delegatów Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski w Krakowie (5.12.1937).

Date of item:

from: 
December 05, 1937
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.95
Site collections: