Bolechow Forest Lyceum

Community: 
Building type: 
School
Researched by: 
Ilia Lurie
Reseach date: 
2013
Date Built: 
Beg. of the 20th c.

Building of Bolechow Polish school

Community: 
Building type: 
School
Reseach date: 
2013
Date Built: 
Beg. of the 20th c.

Hebrew school "Tarbut"

Community: 
Building type: 
School
Address: 
Halitskaya (former Kosciuszko) str.
Description: 

Building of the Hebrew school "Tarbut" and the religious school for girls "Beth Yakov"

Researched by: 
Ilia Lurie
Reseach date: 
2013

Jewish Gymnasium for girls

Community: 
Building type: 
School
Address: 
Konovaltza (former Kopernika) str.
History: 

The private villa which housed the Jewish Gymnasium for girls ("Shapirovka") founded in the late 1920th  by rabbi doctor Shapira.

Documentation date: 
חמישי, יולי 26, 2012
Reseach date: 
2012
Date Built: 
1920th

The Jewish school for boys of Baron Maurice de Hirsh foundation.

Community: 
Building type: 
School
Address: 
Konovaltza str. (former Kopernik)
Date built: 
1896
History: 

 The school was founded in 1886 by Wien Alliance and moved to the new building in 1896. 

Documentation date: 
חמישי, יולי 26, 2012

Foto pamiętkowe abiturientów (większość z który...

CAHJP Code: 
PL/1188
Original name: 

Foto pamiętkowe abiturientów (większość z których Żydzi) i nauczycieli VIII-ej "A" klasy II-go Gimnazjum w Stanisławowie, zrobione z powodu Zjazdu byłych uczniów po 10 lat od zakonczenia tego Gimnazjum (1911-1921).

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
1
Language: 
Country: 
Origin: 
CAHJP
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safa Berura" w Rożnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
33
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7977
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.34
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia ku kształcieniu fachowego młodocionnych robotników i handłowców zydowskich "Jugend" ("Młodość") w Tarnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5537
Site collections: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1311.06
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem rady wyznaniowej w sprawie działalności izraelickich szkół ludowych we Lwowie. Zawierają: wiadomości o przyjęciu na stanowisko praktykantów do I-ej szkoly żydowskiej nowych nauczycieli miedzy innymi Naftali Schippiera; wykaz grona nauczycielskiego I-ej szkoly wyznaniowej.
W sprawie również znajdują sie informacja o działalności szkoły miejskiej żenskiej im. Staszyca we Lwowie.

Date of item:

from: 
1885
  -  
to: 
1897
Size: 
86
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.3450
Site collections: 

Korespondencja w sprawie reorganizacji początko...

CAHJP Code: 
HM3/1309.06
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja w sprawie reorganizacji początkowych szkół trywialnych okręgu Trembowelskiego. W sprawie - korespondencja dotycząca otwarcia w Husiatynie 4-kłasowej szkoly handłowej.

Date of item:

from: 
1880
  -  
to: 
1918
Size: 
184
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.1963
Site collections: