Jewish public library

Community: 
Building type: 
Residential house
Address: 
Vidrodzhennia (former Pilsudskiego) 6
History: 

Apartment building,  housed a Jewish public library named after Yitzhok Leibush Peretz  and the office of brewery owner Brettler. 

Documentation date: 
חמישי, יולי 26, 2012

Dokumenty dotyczące do załozenia i rejestracji ...

CAHJP Code: 
CD/190.11
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Dokumenty dotyczące do załozenia i rejestracji stowarzyszenia zwykłego pod nazwą "Achwa" w Wiśniowczyku.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
2
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, Ф.231, оп.2, д.9119
Site collections: 

Referat historyczny Dra. Erdmana ze Złoczówa na...

CAHJP Code: 
HM3/1416.23
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Referat historyczny Dra. Erdmana ze Złoczówa nadesłany do Zarządu okręgu Małopolski Wschodniej Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie.

Date of item:

from: 
1939
  -  
to: 
1939
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.101
Site collections: 

- Wycinek z dziennika "Chwila" z komunikatem z ...

CAHJP Code: 
HM3/1415.11
Original name: 

- Wycinek z dziennika "Chwila" z komunikatem z Grybowa o założeniu w miejście oddziału Lwowskiego związku dla szerzenia wykształcenia zawodowego wsród Żydów "Wuzet".
- Rękopis artykułu Charaka Weemara "Pierwszy obywatel palestyński", dotyczący działalnosci Eliezera Ben Jehudy w Erez Israel i problematu kształcenia języka hebrajskigo.
- Korespondencja członka zarządu "Sochnutu" Dr. Emila Schmoraka z Jerozolimy i Dr. M. Kochańskiego z Warszawy z "Hanoar hazioni" we Lwowie.
- Krótkie sprawozdania oddziałow "Irgun cofim" o liczbie członków, ich plci i stopnia kulturalnego z miast: Kołomyja, Przemyśl, Brzeżany, Bielsk, Gródek Jagielloński, Katowice.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
19
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.502, оп.1, д.4
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.33
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu "Towarzystwa żydowskiej biblioteki ludowej" dla szerzenia oświaty i wiedzy jadaistycznej w Jarosławiu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18233
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.32
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla pelęgnowania i krzewienia kultury żydowskiej "Hatikwa" w Chyrowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18230
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.25
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla pielęgnowanie i krzewenia  kultury żydowskiej "Hatikwah" w Oleszyce, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18204
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.24
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla pielęgnowanie i krzewenia  kultury żydowskiej "Agudat Haszachar" w Narolu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18198
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safa Berura" w Rożnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
33
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7977
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia ludowej biblioteki (judaistycznej) i czytelni zydowskiej w Podgórze, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7887
Site collections: