W sprawie cmentarza żydowskiego w m. Tarnopol, ...

CAHJP Code: 
CD/374.20
Original name: 

W sprawie cmentarza żydowskiego w m. Tarnopol, oraz budowy nowych rzeżni drobiu, mykwy i przedsiębiorstwa budowy nadgrobków i skład kamieni do wyrobu nadgrobków.
W sprawie:
- o wynajęcie działki dla przedsiębiorstwa budowy nadgrobków i skład kamieni do wyrobu nadgrobków;
- zażałenia w sprawie wymiaru opłaty za wykonanie ogrodzenia nadgrobków na cmentarzu zydowskim;
- o uporządkowanie starego cmentarza;
- odpis okólnika Ministerstwa Opieki Społecznej w sprawie instrukcji do rozporządzenia MOS o chowaniu zmarłych i stwerdzania przyczyny zgonu;
- zaświadczenie Zarzadu gminy wyznaniowej żydowskiej w m. Tarnopol że p. Hersch Hilel, kantor Starej Synagogi, upoważniony do odprawienia modłów nad grobami zmarłych na cmentarzu żydowskim.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1937
Size: 
56
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.20
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1411.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Brodach przeciw nałożenia na nich przez Przełożeństwo poboru opłat od rzezi drobiu i bydła, z dołączeniem projektu Przełożeństwa zboru izraelickiego o dozwolenie poboru taksy szechterskiej od bicia i sprzedarzy mięsa koszernego jedynie na celie pokrycia funduszu szkoły izraelickiej w Brodach.
Korespondencja w sprawie zmiany statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Husiatynie, dotyczącej pozwolenia na pobieranie datków domiestykalnych na rzecz utrzymania unstytucyj gminnych.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1907
Size: 
101
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.151
Site collections: 

Korespondencja w sprawie skarg członków Gminy ż...

CAHJP Code: 
HM3/1411.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie skarg członków Gminy żydowskiej w Rzepenniku przeciw poboru zawyszonych datków domestykalnych na rzecz budowy łażni rytualnej.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1908
Size: 
95
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.134
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1407.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmin żydowskich na zawyszony pobory datków domestykalnych i opłat pogrzebowych, na nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych i inne z miast: Obertyn, Jordanów, Chodorów, Bortniki, Żurawno, Rzepennik Biskupi, Jasło, Stanisławów, Żywiec, Trzebinia, Frysztak, Trembowla, Strzyżów, Delatyn, Monasterzyska, Rzeszów. W sprawie:
Prośba Dawida Reisa o pozwolenie nie nadawac świadectwa ogółnego wykształcenia przy nabyciu posady rabina w Starej Soli;
Zwrocenie Zwierchności gminnej w Kosowie, dotyczące pozwolenia na budowe hali dla rzezi rytyalnej.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
159
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.797
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dozwolenia nadzwyczajn...

CAHJP Code: 
HM3/1404.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dozwolenia nadzwyczajnego poboru domestykalnego z powodu rychłego dokonczenia przebudowy łazeń rytualnych w Boliechowie i Janowie.
W sprawie - rekursy członków izraelickich gmin wyznaniowych przeciw zawyszonym datkom domiestykalnym z miast: Przemyśl, Limanowa, Skole, Bukaczowce, Borysław, Rohatyn, Delatyn.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
40
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.434
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safa Berura" w Rożnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
33
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7977
Site collections: