Haim Michael Neuman

Name: 
Haim Michael
Last name: 
Neuman
Born in: 
Solotvyn
Date of birth: 
1901
Date of death: 
1977
Father: 
Father's name: 
Haim
Mother: 
Mother's name: 
Bela

Children

Zvi-Aria Neuman 1933 עד 1942
Eta Neuman 1932 עד 1942
Community: 
Place of death: 
Kibbutrz Mishmarot, Israel

Pamiętny znak blaszany Związku Żydów Uczestnikó...

CAHJP Code: 
PL/1180
Collection name: 
Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski
Original name: 

Pamiętny znak blaszany Związku Żydów Uczestników Walki o Niepodległość Polski z miast Galicji Wschodnej: Bolechów, Czortków, Kołomyja, Tarnopol, Stanisławów.

Date of item:

from: 
1918
  -  
to: 
1919
Size: 
1
Language: 
Country: 
Origin: 
The Central Zionist Archives Jerusalem
Site collections: 

О замещении солдат-евреев, работающих в пекар...

CAHJP Code: 
CD/354.21
Original name: 

О замещении солдат-евреев, работающих в пекарнях Львова на русских солдат, в связи с приказом интенданта армий Юго-Западного фронта о запрещении допускать  солдат-евреев "в продовольственные магазины и в заведения и учреждения, изготовляющие пищевые продукты для войск".
Список солдат-евреев, обслуживающих Львовские хлебопекарни.

Date of item:

from: 
1914
  -  
to: 
1914
Size: 
5
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Киев, Ф.363, оп.1, д.2 (extract)
Site collections: 

Постановление об аресте по подозрению в небла...

CAHJP Code: 
CD/354.17
Original name: 

Постановление об аресте по подозрению в неблагонадёжности и о содержании в тюрьме в Тернополе служившего в австрийской армии жителя м-ка Струсов Сруля-Рувина Вайсмана.

Date of item:

from: 
1914
  -  
to: 
1914
Size: 
6
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Киев, Ф.361, оп.1, д.180
Site collections: 

Wykaz członków Zarządu i zwyczajnych Oddziału w...

CAHJP Code: 
HM3/1416.43
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Wykaz członków Zarządu i zwyczajnych Oddziału w Stanisławowie Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1933
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.275
Site collections: 

Lista członków Lwowskiego oddziału Związku Żydó...

CAHJP Code: 
HM3/1416.42
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Lista członków Lwowskiego oddziału Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski, przyjętych, skreślonych i zawieszonych.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.272
Site collections: 

Wykaz zmiarłych i poleglych członków Związku Ży...

CAHJP Code: 
HM3/1416.41
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Wykaz zmiarłych i poleglych członków Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie z dołączenie listów zmiarłych we Lwowie Żydów-mężczyn za lata 1932-37 z wykazem adresy, zawodu, wieku i daty smierci.

Date of item:

from: 
1932
  -  
to: 
1937
Size: 
101
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.271
Site collections: 

Spis bezrobotnych byłych uczestników wojny i cz...

CAHJP Code: 
HM3/1416.38
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Spis bezrobotnych byłych uczestników wojny i członków Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie z wykazem ich zawodu i iłości członków rodziny. Zawierają wykaz wydanych paczek żywnościowych dla bezrobotnych członków Związku.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.257
Site collections: 

Spisy bezrobotnych Związku Żydów uczęstników wa...

CAHJP Code: 
HM3/1416.37
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Spisy bezrobotnych Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie z wykazem ich zawodu.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1933
Size: 
8
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.256 P
Site collections: 

Wykaz delegatów na nadzwyczajny Walny zjazd okr...

CAHJP Code: 
HM3/1416.36
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Wykaz delegatów na nadzwyczajny Walny zjazd okręgu Małopolski Wschodniej we Lwowie (22.11.1936). Zawierają pełnomocnictwa osobiscie delegatów.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1936
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.244
Site collections: