Korespondencja w sprawie udzielenia koncesji na...

CAHJP Code: 
HM3/1407.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie udzielenia koncesji na utrzymywanie chajderu w przywatnym domu w Busku (ss.54-55).
Zawierają rownież korespondencją w sprawie wyznaniowej, nie dotyczącej Żydów.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1909
Size: 
70
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.1151
Site collections: 

Korespondencja w sprawach metrykalnych gmin żyd...

CAHJP Code: 
HM3/1407.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach metrykalnych gmin żydowskich, pozpatrzenia nieprawidłowego prowadzenia księg metrykalnych, protestów przeciw zakazów zmiany imion własnych i zapisów w metrykach szłubnych z miast: Swirz, Wieliczka, Rawa Ruska, Lwów, Rzeszów, Zniesenie, Tarnopol, Tarnów, Drohobycz.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1906
Size: 
122
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.798
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1407.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmin żydowskich na zawyszony pobory datków domestykalnych i opłat pogrzebowych, na nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych i inne z miast: Obertyn, Jordanów, Chodorów, Bortniki, Żurawno, Rzepennik Biskupi, Jasło, Stanisławów, Żywiec, Trzebinia, Frysztak, Trembowla, Strzyżów, Delatyn, Monasterzyska, Rzeszów. W sprawie:
Prośba Dawida Reisa o pozwolenie nie nadawac świadectwa ogółnego wykształcenia przy nabyciu posady rabina w Starej Soli;
Zwrocenie Zwierchności gminnej w Kosowie, dotyczące pozwolenia na budowe hali dla rzezi rytyalnej.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
159
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.797
Site collections: 

Zawierają: protest przeciw wybrania 15 mężów za...

CAHJP Code: 
HM3/1407.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Zawierają: protest przeciw wybrania 15 mężów zaufania dla wyboru rabina w Bóbrce; podanie w sprawie utworzenia nowej izraelickiej gminy wyznaniowej w Podhorodyszczu.
W sprawie - rozpatrzenia zażalen na wyniki wyborcze do rad w gminach nieżydowskich, również w Dąbrowicach.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1906
Size: 
178
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.796
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja z starostwami w miastach: Lwów, ...

CAHJP Code: 
HM3/1406.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z starostwami w miastach: Lwów, Kamionka Strumiłowa, Strzyżów, Sanok, Żywiec, Łanowce, Lisko, Żółkiew, Mosty Wielkie, Ropczyce, Łańcut, Rohatyn, Wadowice, Nowy Sącz, Zbaraż, Chrzanów i innych w sprawach nadania wykazów o zmianach stanu w gminach żydowskich ich budżetów, iłośći zakładów rytualnych, mędzy innymi łazeń i cmientarzów.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
76
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.795
Site collections: 

Korespondencja w sprawach zmiany i zatwierdzeni...

CAHJP Code: 
HM3/1406.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zmiany i zatwierdzenia statutów izraelickich gmin wyznaniowych, decydujących kierunki dla napielnienia budżetów gminnych i wysokość datków domietykalnych w miastach: Ułaszkowce, Tarnopol, Chorostków.
Zawierają protokoły posiedzeń rady i budźet gminy żydowskiej w Ułaszkowcach.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
62
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.792
Site collections: 

Korespondencja w sprawach mianowania kandydatów...

CAHJP Code: 
HM3/1406.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach mianowania kandydatów na stanowisko rabinów w mistach:  Strzeliska Nowe, Jaworów, Delatyn, Mościska.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
15
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.711
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1406.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmin żydowskich przeciw odmówienia przez Starostwa zezwoleń na zmianę imion wasnych na lacinski i polski.
W sprawie: list rabina gminy żydowskiej w Krakowie Chaima Arie Leiba Horowitza o tłumaczeniu imenia "Baruch"; orzeszenie Starostwa o nalozenie grzywny na rabina Gwożdzca Nachmana Wolfa Birnbauma za udzielenie szlubu bez metryki urodzin.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
64
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.708
Site collections: 

Korespondencja w sprawach zażaleń członków gmin...

CAHJP Code: 
HM3/1406.10
Original name: 

Korespondencja w sprawach zażaleń członków gmin żydowskich przeciw odmówienia przez Starostwa zezwoleń na urzadzenie nowych domów modlitwy w Rudkach i Mielcu.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
26
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.706
Site collections: 

Korespondencja w sprawach zażaleń i protestów c...

CAHJP Code: 
HM3/1406.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zażaleń i protestów członków gmin żydowskich przeciw zawyszonym datkóm domiestykalnym z miast, t.II: Rohatyn, Jasło, Sokołów, Mielec, Żydaczów, Założce, Żabie, Obertyn, Zabłocie, Wiśnicz Nowy, Dolina, Rzeszów.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
81
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.705
Site collections: