Korespondencja w sprawie protestów członków gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1408.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gminy żydowskiej w Bochni przeciw dokonanym wyborom Przełożeństwa i rady wyznaniowych.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1907
Size: 
82
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.67
Tags: 
Site collections: 

Statut für die israelitische Cultus-Gemeinde in...

CAHJP Code: 
HM3/1408.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Statut für die israelitische Cultus-Gemeinde in Bochnia.

Date of item:

from: 
1888
  -  
to: 
1888
Size: 
34
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.65
Site collections: 

Korespondencja w sprawie załatwienia prośb zwie...

CAHJP Code: 
HM3/1408.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie załatwienia prośb zwierchności wyznaniowej izraelickiej w Jezierzanach o pozwolenie na pobor opłat szechterskich (od rzezi drobiu i bydła) do kasy gminnej.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1904
Size: 
40
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.54
Site collections: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia protestów...

CAHJP Code: 
HM3/1408.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia protestów przeciw dokonanym wyborom zwierchności izraelickiej gminy wyznaniowej w Jezierzanach. Zawierają: list spoleczny z zażaleniem na nielegalne urzędowanie Przełożeństwa wyznaniowego w Jezerzanach z wykazem nazwisk protestujących; nazwiska członków Rady gminnej.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1908
Size: 
200
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.53
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dochodzeń protestów pr...

CAHJP Code: 
HM3/1408.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzeń protestów przeciw dokonanym wyborom Przełożeństwa izraelickiej gminy wyznaniowej w Strzeliskach Nowych.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1908
Size: 
41
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.21
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie mianowania kandydatów ...

CAHJP Code: 
HM3/1408.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie mianowania kandydatów Chaskela Landau i Abrahama Landmana na stanowisko rabina w Strzeliskach Nowych. Zawieraja list członków gminy żydowskiej o nadanie posady rabina Chaskłowi Landau z wykazym nazwisk jego zwolenników.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1904
Size: 
109
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.20
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zakazu żydowskiemu tow...

CAHJP Code: 
HM3/1407.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zakazu żydowskiemu towarzystwu dobroczynnemu "Gmilus Chasidim" (z nazwiskami członków) otwarcia i utrzymania osobnego domu modlitwy w Brzesku.

Date of item:

from: 
1887
  -  
to: 
1895
Size: 
156
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.13
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zbadania stanu pokątny...

CAHJP Code: 
HM3/1407.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zbadania stanu pokątnych szkoł żydowskich (chajderów) w powiecie Brzeskim z nazwiskami utrzymających  (melamedów).
Zawierają wiadomoci statystyczne o iłości chajderów, nauczycieli i uczniów w powiatach i miastach Galicji za 1900 rok.w Brzeżanach.

Date of item:

from: 
1874
  -  
to: 
1908
Size: 
67
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.12
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian st...

CAHJP Code: 
HM3/1407.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian statutu izraelickiej gminy wyznaniowej w Kozłowie.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1897
Size: 
13
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.5
Site collections: 

Statuten der Israelitischen Cultus Gemeinde in ...

CAHJP Code: 
HM3/1407.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Statuten der Israelitischen Cultus Gemeinde in Andrychau.

Date of item:

from: 
1876
  -  
to: 
1876
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.1
Site collections: